Lietuva 2030
Apie projektą "Lietuva 2030"NaujienosGeroji patirtisVizijos projektasVizijos draugai
 

LIETUVA – SUMANI ŠALIS, KURIOJE GERA GYVENTI IR DIRBTI.

Su valstybės pažangos strategija "Lietuva 2030" galite susipažinti čia.

The State Progress Strategy ”Lithuania 2030” is available here.

The list of progress actions for 2014 is available here.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ parengta ir grindžiama žmonių siūlymais ir mintimis. Daugiau kaip tūkstantis Jūsų idėjų virto dvidešimtmetį apimančiu šalies raidos dokumentu.

Šia strategija siekiame pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi.

Tai šalis, kurioje skatinamas žmonių kūrybiškumas, saviraiška ir kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės. Puoselėdami savo šalį, branginsime istorinę atmintį, tausosime aplinką, mokysimės iš geriausios kitų šalių patirties, sieksime kultūrinio, socialinio ir ekonominio bendrumo su Šiaurės ir Baltijos regiono valstybėmis. Įgyvendindami viziją, vadovausimės pažangai svarbiomis vertybėmis.
dobilas222
Tai:

Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms
Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti
Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi

Strategijos paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms. Išskiriamos trys esminės pažangos sritys – visuomenė, ekonomika ir valdymas. Pokyčiai šiose srityse  įtvirtins pažangos vertybes ir remsis darnaus vystymosi principais. Pažangos vertybės taps sąmoningu žmogaus siekiu kiekvienoje iš pažangos sričių, o viešosios politikos srityje – svarbiausiu vertinimo kriterijumi priimant strateginius sprendimus.

Pokyčiai turi įvykti šiose pagrindinėse srityse:

Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomybė].

Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje [atvirumas], aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu [atsakomybė].

Sumanus valdymas – atviras ir skatinantis dalyvauti [atvirumas], rezultatyvus, atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas [atsakomybė], kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia [kūrybingumas].

Tik kūrybingumą ugdančioje erdvėje užaugęs ir gyvenantis žmogus gebės kurti ir būti sumanios visuomenės dalis. Naudodamasi šios visuomenės kūrybinėmis galiomis, sumani ekonomika, grindžiama žiniomis, verslumu ir atsakomybe, kurs aukštą pridėtinę vertę ir materialinį visuomenės gerovės pagrindą. Kokybinę visuomenės ir ekonomikos kaitą palengvins veiksmingas ir geros kokybės paslaugas užtikrinantis sumanus valdymas. Norint šiose srityse pasiekti pažangos ir garantuoti darnų šalies vystymąsi, būtina švari ir saugi aplinka bei integrali šių sričių tarpusavio sąveika.

Jeigu pavyks įgyvendinti viziją, 2030 metais Lietuva bus tarp 10 pažangiausių ES valstybių narių pagal:

 • gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES)
 • laimės indeksą (dabar 20 vieta ES)
 • demokratijos indeksą (dabar 22 vieta ES)
 • darnios visuomenės indeksą (dabar 13 vieta ES)
 • pasaulio konkurencingumo indeksą (dabar 17 vieta ES)
 • globalizacijos indeksą (dabar 25 vieta ES)


Strategija „Lietuva 2030“ taps visuomenės susitarimu, jos sąmoninga valios ir apsisprendimo išraiška, kviečiančia įtvirtinti vertybes ir kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę.

Tad susitarkime, kad „LIETUVA 2030“ – MŪSŲ SĖKMĖS KELIAS, IR EIKIME JUO DRAUGE.


    
    

   Bendraukime

   Prisijunkite prie mūsų:
   Lietuva 2030 FacebookLietuva 2030 Youtube

   Dienos citata

   „Trys milijonai kūrėjų“ - visi yra kūrėjai pačios šalies, visi yra jos šeimininkai.“

   doc. dr. Ainė Ramonaitė, iš strategijos projekto diskusijos Panevėžyje.


    

   Rašykite mums el. p. info@lietuva2030.lt

    
    

   2010, “Lietuva 2030”. Visos teisės saugomos.

    
   
   Design: “Smart Solutions”