Apie Lietuva 2030

PARSISIŲSTI "LIETUVA 2030" 


Kas yra „Lietuva 2030“?


  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai Lietuvos ateities vizija. Jos pagrindas – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga. 

  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – daugiau nei dokumentas. Tai idėjos, dialogas ir kasdieniai darbai. „Lietuva 2030“ – atviras ir demokratiškas procesas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas.
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – unikalus dokumentas, kuriame surašytos pažangos idėjos ir konkretūs darbai, kuriuos visuomenės ir valdžios atstovai įgyvendina jau šiandien. „Lietuva 2030“ sukurta tam, kad Lietuva taptų šalimi, kurioje iš tikrųjų gera gyventi. 
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai visuomenės ir valdžios atstovų pažadas iki 2030 m. sukurti sėkmingą Lietuvą. Ekonomiškai ir socialiai stiprią šalį, atvirą pasauliui ir puoselėjančią savo tapatumą.

 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ parengta ir grindžiama žmonių siūlymais ir mintimis. Per tūkstantis idėjų virto šalies raidos dvidešimtmetį apimančiu dokumentu, kurį 2012 m. gegužės 15 d. patvirtino Seimas (Strategija lietuvių kalba ir anglų kalba). 

Pagrindinis Strategijos rengėjas – plačioji visuomenė, kuri aktyviai dalyvavo visuose rengimo etapuose.

Strategijos rengimo procesui vadovavo Valstybės pažangos taryba (pirmosios Tarybos sudėtis), į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai kartu su Vyriausybės ir Prezidentūros atstovais. Valstybės pažangos taryba analizavo ir įvertino teminių darbo grupių siūlymus ir visuomenės idėjas ir parengė Strategijos projektą, kuris buvo plačiai diskutuojamas konsultacijų su visuomene ir viešų aptarimų su socialiniais partneriais etape.

 

Kaip „Lietuva 2030“ veikia?


Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – ne tik svajonė. „Lietuva 2030“ – pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaudamiesi valdžios atstovai priima strateginius sprendimus (Strateginio planavimo dokumentų schemaSąsajos tarp „Lietuva 2030“ ir Nacionalinės pažangos programos).

„Lietuva 2030“ taip pat yra instrumentas, leidžiantis sekti ir objektyviai vertinti jau atliktus pažangos darbus.

„Lietuva 2030“ gyvybingumą užtikrina Atviras pažangos forumas ir Valstybės pažangos taryba (Strategijos įgyvendinimo mechanizmas).

 

Atviras pažangos forumas


Tai diskusijų ciklas, o kartu - ir visuomeninis judėjimas, kuriame dalyvauja bendruomenių atstovai, visuomenininkai, mokslininkai ir verslininkai. Atviro pažangos forumo misija – skatinti ir palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl šalies raidos procesų, prioritetų ir vertybių. Plačiau apie vykusius forumus skaitykite šioje puslapio skiltyje

 

Valstybės pažangos taryba 


Ne tik palaiko bendravimą ir skatina pažangos idėjų svarstymą visuomenėje, bet ir imasi lyderystės Atviro pažangos forumo „Lietuva 2030“ veikloje. Ji taip pat atlieka nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais vertina Strategijos iniciatyvų aktualumą ir yra atsakinga už kasmetinių pažangos darbų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą Vyriausybei. Nuo 2013 m. balandžio 3 d. darbą tęsia atnaujintos sudėties Valstybės pažangos taryba. Tarybos nariai sutarė dėl tolimesnio darbo principų ir priėmė Valstybės pažangos tarybos deklaraciją

 

Metiniai pažangos darbai


Vienas iš būdų, kuriuo įgyvendinamos strategijos "Lietuva 2030" nuostatos. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais, atsižvelgdama į pažangą ir esamą situaciją, išskiria 10 esminių pažangos darbų, skirtų svarbiausioms Strategijos iniciatyvoms įgyvendinti. Šį darbų sąrašą Taryba teikia Vyriausybei, siūlydama juos įtraukti į kiekvienais metais tvirtinamus Vyriausybės ar (ir) ministrų prioritetus. Taip Vyriausybės kasmetiniai prioritetai yra susiejami su Strategijos iniciatyvomis ir užtikrina tuo metu aktualios, pažangos skatinimui svarbiausios veiklos įgyvendinimą.

2013 metams Taryba numato vykdyti 23 Vyriausybės ar (ir) ministrų pasirinktų prioritetinių darbų stebėseną, kurie įtraukti į Vyriausybės 2013 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelę. Tarybos nuomone, šių darbų stebėsena padės Vyriausybei nenukrypti nuo užsibrėžtų planų ir sumažinti atotrūkį tarp planuojamų ir konkrečiai įgyvendinamų darbų (2013 m. darbų sąrašas). 

2014 metams Valstybės pažangos taryba išskyrė 14 pažangos darbų, skatinančių sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo vystymąsi. Pažangos darbai buvo atrinkti įvertinus jų numatomą poveikį siekiant kūrybiškos, pilietiškai aktyvios ir sveikos visuomenės, bendradarbiavimo kultūros įsitvirtinimo, šalies konkurencinio pranašumo stiprinimo ir efektyvaus valdymo. Taip pat numatoma papildomai vykdyti 6 darbų, kurie sulaukė didelio Tarybos dėmesio, tačiau jau yra Vyriausybės suplanuoti įgyvendinti 2014 metais, įgyvendinimo stebėseną (2014 m. pažangos darbų sąrašas lietuvių kalba ir anglų kalba). 

Valstybės pažangos taryba nusprendė pasirinkti 5 esmines kryptis 2015-2016 metų darbams. Šių sričių rėmuose institucijos įgyvendina darbus, prisidedančius prie krypčių pažangos (2015-2016 m. krypčių sąrašas).

 

„Lietuva 2030“ genuose – Sąjūdžio vienybė, Europos Sąjungos ir NATO narės pasitikėjimas savimi, liberalios demokratijos vertybės ir modernios ekonomikos atvirumas globalaus pasaulio galimybėms.

„Lietuva 2030“ – tai Nepriklausomos Lietuvos patirtis ir geriausios XXI a. idėjos. Procesas ir žmonės, kuriantys pažangą sau ir savo šaliai. „Lietuva 2030“ – Lietuvos sėkmės istorija tęsiasi.


RSS srautas
×