Atviras pažangos forumas

Vienas iš strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo instrumentų – atviras pažangos forumas. Šių forumų metu  įtraukiamos suinteresuotos šalys, kurios, dalyvaudamos forumo renginiuose, mokosi ir, taikydamos gautas žinias ir patirtį, efektyviau prisideda prie strategijos įgyvendinimo tikslų ir siekiamų pokyčių. Atvirų pažangos forumų misija – skatinti ir palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl šalies raidos procesų, prioritetų ir vertybių. APF temas tvirtina Valstybės pažangos taryba, atsižvelgiant į progresą, pasiektą įgyvendinant metinius pažangos darbus ir kitus veiksnius.

Forumai yra priemonė, skatinanti visuomenę prisidėti prie kasmetinių pažangos darbų vykdymo. Parengtose forumų išvadose pateikiami konkretūs siūlymai, kuriuos galima įtraukti į kitų metų pažangos darbų sąrašą. Forumų metu taip pat identifikuojamos gerosios praktikos/iniciatyvos bei sėkmingų projektų pavyzdžiai, kurie gali būti įgyvendinami nacionaliniu mastu (multiplikuojami) ir viešinami.

 

1 | Vietos bendruomenės: ar norime, gebame ir galime veikti?

2012 m. rugsėjo mėnesį įvyko Atviras pažangos forumas vietos bendruomenių tema "Vietos  bendruomenės: ar norime, gebame ir galime veikti?". Renginio tikslai - išgirsti Lietuvos ir užsienio vietos bendruomenių gerąsias patirtis ir taip pat atsakyti, ką turime nuveikti, kad vietos bendruomenės norėtų, gebėtų ir galėtų veikti. Renginio rezultatas – darbo grupių parengti trys pasiūlymai–projektai Nacionalinei pažangos programai (apibendrinti forumo darbo grupių rezultatai).

2 | Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą 

2013 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. vyko Atviras pažangos forumas „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“, kurio tikslas – suburti švietimo bendruomenę diskusijai dėl pačiai bendruomenei aktualių Lietuvos švietimo klausimų – kaip paskatinti lyderių mokymąsi, mokinių mokymąsi, kaip užtikrinti mokyklų savarankiškumą ir nuolatinį tobulėjimą, kaip įgyvendinti nacionalinius švietimo tikslus (apibendrinti forumo rezultatai).

3 | Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje

2013 m. rugsėjo – 2014 m. kovo mėn. įvyko trečiasis pažangos forumas „Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“. Forumo tikslas – pagilinti Lietuvos visuomenės žinias apie šiaurietišką gerovės visuomenės modelį – kokie jo privalumai, su kokiais iššūkiais susiduriama šiuo metu ir inicijuoti diskusiją su politikais, mokslininkais, valstybės tarnautojais ir plačiąja visuomene apie tai, ką Lietuva galėtų perimti kurdama savo gerovės visuomenės modelį. Forumo metu surengtos 5 paskaitos- diskusijos gerovės modelio, darbo santykių, šeimos politikos, kultūros  ir gerovės technologijų temomis, kuriose pranešimus skaitė ekspertai iš Šiaurės šalių bei Lietuvos. Forumo renginiuose dalyvavo apie 500 žmonių.

2014 m. kovo 21 d. įvyko baigiamasis atviro pažangos forumo „Gerovės valstybės modelis: kokį jį kuriame Lietuvoje ir kokia jo ateitis Šiaurės šalyse” renginys. Jame buvo aptariamos šios pagrindinės temos: Šiaurietiško gerovės valstybės modelio tvarumas ir ateitis; Lietuvos gerovės valstybės modelis ir jo ateitis; vyko diskusija apie tai, kokio gerovės modelio norime Lietuvoje. Plačiau apie renginį skaitykite čia, pranešimus ir vaizdo medžiagą rasite čia. Pasibaigus forumui pasiūlytos idėjos pateiktos Valstybės pažangos tarybai kaip pasiūlymai 2015 m. pažangos darbams.

4 | Vaikų kūrybiškumas 24/7

2014 m. birželio–lapkričio mėn. vyko ketvirtasis pažangos forumas „Vaikų kūrybiškumas 24/7“. Renginiuose, kurie vyko Utenoje, Marijampolėje, Panevėžyje ir Vilniuje, sulaukta virš 400 dalyvių: tai pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokytojai, dėstytojai, tikslinių asociacijų atstovai, valstybės tarnautojai, politikai, mokslininkai, NVO atstovai. Renginių metu koncentruotasi į tris vaikų kūrybiškumo ugdymo sritis – mokytojus, mokymosi aplinką (kūrybiškumo ugdymą klasėje) ir kūrybiškas bendruomenes (kūrybiškumo ugdymą už klasės ribų). Daugiausiai dėmesio skirta strategijoms, kaip mokytojus įgalinti plėtoti vaikų kūrybiškumui palankią aplinką, kokia mokymosi aplinka žadina kūrybiškumą, kaip būtų galima tėvus labiau įtraukti į vaikų kūrybiškumo ugdymą. Baigiamojo renginio pranešimus ir kitą informaciją rasite čia. Vaikų kūrybiškumo forumo rezultatas – renginių metu pasiūlytos idėjos švietimo sistemos tobulinimui (8 pasiūlymai pažangos darbams). Su forumo teminiu tyrimu galite susipažinti čia.

5 | Mokomės visą gyvenimą 

2015 m. sausio–vasario mėn. įvyko penktasis atviras pažangos forumas „Mokomės visą gyvenimą“. Šio APF renginiuose dalyvavo šios visuomenės grupės:

  • formalaus švietimo atstovai – suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų švietimo centrų bei mokyklų atstovai, bibliotekų, kolegijų ir profesinių bei vidurinių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai;
  • neformalaus švietimo ir savišvietos atstovai – meno mokyklų ir universalių daugiafunkcinių centrų, bibliotekų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei Trečiojo Amžiaus universitetų atstovai;
  • teritorinių darbo biržų atstovai;
  • savivaldybių administracijų (ypač švietimo skyrių) atstovai.

Renginių Alytuje, Plungėje, Zarasuose ir Vilniuje metu sulaukta daugiau nei 400 dalyvių. Baigiamojo renginio medžiagą rasite čia. Apibendrintos visų forumo renginių idėjos švietimo srities viešosios politikos tobulinimui pateiktos teminiame forumo tyrime, kuris perduotas Švietimo ir mokslo ministerijai.

6 | Inovatyvus viešasis sektorius – misija įmanoma?  

2015 m. balandžio–birželio mėn.  vyko pažangos forumas tema „Inovatyvus viešasis sektorius – misija įmanoma?“. Regioninių ir baigiamojo renginio metu sulaukta daugiau nei 350 dalyvių iš valstybės institucijų, savivaldybių administracijų, vietos bendruomenių, verslo, mokslo atstovų ir kt. Medžiagą apie baigiamąjį renginį rasite čia. Apibendrintos forumo renginių idėjos viešosios politikos viešojo valdymo srityje tobulinimui pateiktos teminiame forumo tyrime, kuris perduotas Vidaus reikalų ministerijai.  

7 | Socialiai atsakingas verslas 2015: kur link judame?

2015 m. spalį vyko pažangos forumas „Socialiai atsakingas verslas 2015: kur link judame?“. Renginyje, kuris vyko Vilniuje, sulaukta virš 100 dalyvių, atstovaujančių valstybės institucijoms, savivaldybių administracijoms, verslo ir mokslo bendruomenei (renginio pranešimus ir kitą naudingą medžiagą rasite čia). Teminiame forumo tyrime „Socialiai atsakingas verslas: kur link judame?“ išanalizuota situacija Lietuvoje, pateikti viešosios politikos pasiūlymai tobulinimui (jį rasite čia).

8 | Atviras pažangos forumas „Lietuva 2030“

2019 m. balandį įvyko pažangos forumas „Lietuva 2030“. Sutelkus suinteresuotus ekspertus bendroje diskusijoje pasižiūrėta į Lietuvos ateitį per Lietuvai kylančius iššūkius, Nacionalinės pažangos programos rengimą, 6 struktūrinių reformų rezultatus. Renginyje, kuris vyko Vilniuje, sudalyvavo virš 100 dalyvių, atstovaujančių valstybės ir savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, verslo ir mokslo bendruomenei (renginio pristatymą ir pranešimus rasite čia,  o renginio įrašą rasite čia).

RSS srautas
×