Galerija

Diskusija "Lietuva 2030: ateities ženklai ir esminiai iššūkiai pažangai"

2014-10-08

Spalio 6 d. „Lietuva 2030“ komanda ir „Visionary Analytics“ atstovai sukvietė įvairių sričių ekspertus į diskusiją dėl esminių iššūkių pažangai. Ekspertai siekė išskirti kertines priežastis, stabdančias Lietuvos pažangą, bei pabandė išrašyti receptus, kaip šias problemas reiktų spręsti.

Aptartos ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo, valdymo efektyvumo ir valstybės tarnybos, verslo aplinkos, talentų pritraukimo ir aukštojo mokslo kokybės temos. Kaip ir visada tokiose diskusijose, galutinių sprendimų neprieita – šias problemas galima spręsti labai įvairiai, reikia tik sutarimo dėl ilgalaikių priemonių.

Ekspertai rekomendavo modernizuoti ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą juos decentralizuojant, tobulinant profiliavimo sistemą ir ugdymo programų kokybę, didinant ikimokyklinio ugdymo finansavimą.

Kalbant apie valstybės tarnybą, ekspertai pasiūlė didesnį dėmesį skirti aukštesniosios grandies vadovų atrankai, atlyginimų susiejimui su rezultatais, mokymui, nes tik stipri lyderystė ir kompetencija gali sukurti prielaidas viešojo sektoriaus veiklos pokyčiui. Taip pat prieita konsensuso, kad partijos turėtų susitarti dėl valstybės tarnybos modernizavimo krypties.

Išskirta verslo aplinkos problematika: darbo santykių reglamentavimas ir darbo mokesčiai. Čia nutarta, kad svarbu kurti didesnes paskatas dirbti ir įdarbinti, todėl būtinas darbo santykių ir darbo mokesčių modernizavimas.

Ekspertų nuomone, Lietuvai taip pat labai svarbu pritraukti ir išlaikyti talentus iš viso pasaulio – šiuo metu esame vis dar gana uždari visose gyvenimo srityse. Sprendžiant šį iššūkį, ekspertai pirmiausia pasiūlė skatinti aukštojo mokslo tarptautiškumą, o aukštojo mokslo kokybę įdiegiant paskatas universitetams jungtis ir peržiūrint finansavimo modelį.

Ekspertai taip pat diskutavo dėl galimų 2015 metų pažangos forumo temų – kelios išskirtos ir, kartu su kitais diskusijos rezultatais, bus pristatytos Valstybės pažangos tarybai.

RSS srautas
×