Gerosios praktikos pavyzdžiai

Turite gerosios patirties pavyzdį ir norite juo pasidalinti? Kviečiame pildyti GPP klausimyną. Suprasti, prie kurios "Lietuva 2030" krypties prisideda jūsų pavyzdys, padės šie paveikslėliai: sumani visuomenė, sumani ekonomika, sumanus valdymas. Dalinkitės savo idėjomis!

Sumani visuomenė Sumani visuomenė

Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomybė].

 

Kaip kursime sumanią visuomenę?


Siekdami įgyvendinti sumanios visuomenės viziją, privalome sutelkti pastangas ir įgyvendinti pokyčius svarbiausiomis visuomenės ugdymo kryptimis:

  • Veikli visuomenė: savarankiška, sveika, savimi pasitikinti, kūrybinga ir iniciatyvi
  • Solidari visuomenė: susitelkusi, save gerbianti, jaučianti atsakomybę už bendrą likimą, jos narių tarpusavio bendrystė paremta „Globalios Lietuvos“ idėja
  • Besimokanti visuomenė: moderni ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir gebanti veikti nuolat kintančiame pasaulyje

 

Sumani visuomenė

 

 

 

 

 

Atsisiųsti paveikslėlį  

Sumani ekonomika Sumani ekonomika

Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje [atvirumas], aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu [atsakomybė].

 

Kaip kursime sumanią ekonomiką?

 

Siekdami įgyvendinti sumanios ekonomikos viziją, privalome sutelkti pastangas šiems svarbiausiems ekonomikos plėtros pokyčiams:

 

  • Sukurta palankiausia verslui aplinka Šiaurės ir Baltijos valstybių regione
  • Šalyje vyrauja socialiai atsakingas verslas, ekonomikos plėtra paremta darniu išteklių panaudojimu
  • Šalies ekonomika yra integrali

 

 

 

Sumani ekonomika

Atsisiųsti paveikslėlį

 

Sumanus valdymas Sumanus valdymas

Sumanus valdymas  atviras ir skatinantis dalyvauti [atvirumas], rezultatyvus, atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas [atsakomybė], kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia [kūrybingumas].

 

Kaip kursime sumanų valdymą?

 

Siekdami įgyvendinti sumanaus valdymo viziją, privalome sutelkti pastangas ir įgyvendinti pokyčius svarbiausiomis valdžios kūrimo kryptimis.

 

  • Strategiškai pajėgi valdžia
  • Atviras ir įgaliojimų suteikiantis valdymas
  • Visuomenės poreikius atitinkantis valdymas

 

 

 

 

Sumanus valdymas

Atsisiųsti paveikslėlį 

RSS srautas
×