„Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos studentams

2015-09-08

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" skiria vardines stipendijas Lietuvos universitetų studentams bei priima studentus rengti baigiamuosius darbus šioje įmonėje. Bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno Technologijų universitetu, Vilniaus Gedimino Technikos universitetu, įmonė stipendijas skiria kiekvienais metais nuo 2011 m. Nuo 2015 m. konkursas stipendijai gauti skelbiamas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams. Stipendijos skiriamos studentams, kurių praktikos ir baigiamojo darbo atlikimo vieta yra Vilnius.

Lietuvos visuomenėje vis dar egzistuoja požiūris, kad mokslinė veikla yra nepelninga. Didelė dalis biotechnologinius, biologijos, bioinžinerijos ar genetikos studijas baigusių studentų išvyksta tęsti mokslus ar dirbti į užsienį. Lietuvos ekonomika labai nukenčia prarasdama „geriausius protus". Stipendijos tikslas – skatinti biotechnologijai gabius ir motyvuotus studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" veikla susijusius mokslus dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros ir kryptingai gilinti šių sričių žinias. Studentai, teikdami paraiškas gauti stipendiją, turi pasirinkti baigiamojo darbo, kurį rengs UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" įmonėje, temą.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" suteikia galimybę gabiems studentams pritaikyti teorines žinias praktikoje, artimiau susipažinti su bendrovės veikla, tobulinti procesus taikant LEAN metodiką praktikoje. Atrinkti studentai naudojasi bendrovės laboratorijomis ir naujausia įranga. Vardines stipendijas gaunantys studentai padeda bendrovei tyrinėti strategines ar su konkrečiais projektais susijusias sritis. Jie patirties semiasi iš patyrusių kolegų ir darbo vadovų (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokslo darbuotojų). Patys studentai tampa tarptautinės korporacijos dalimi, neišvykdami iš Lietuvos. Iš arti matydami mokslo darbuotojų darbą, aiškiau supranta į kurią pakraipą reikėtų gilintis detaliau, kas juos iš tikrųjų domina ir koks svarbus gali būti jų darbas ateities mokslui. Universitetai, nukreipdami studentus, glaudžiai bendradarbiauja ir ugdo verslius bei gebančius save darbdaviui pristatyti absolventus (tiek žodžiu, tiek savo darbo rezultatais). Sėkmingas projekto tikslų įgyvendinimas labai priklauso nuo glaudaus bendradarbiavimo tarp bendrovės ir universiteto: informacijos pateikimo, konsultacijų ir priminimų studentams pateikti visus reikiamus dokumentus laiku.

Studentai, atliekantys bakalauro baigiamąjį darbą UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" ir gaunantys vardines stipendijas vėliau gali dalyvauti konkurse dėl magistro baigiamojo darbo stipendijos. Studentai nėra įpareigoti likti bendrovėje atitinkamą metų skaičių baigus studijas. Atvirkščiai – įdarbinami labiausiai motyvuoti absolventai. Patirtis rodo, kad iš karto įdarbinama apie 50 proc. vardines stipendijas gaunančių studentų. Identifikuoti talentai karjeros bendrovėje siekia neieškodami galimybių palikti Lietuvos, populiarina mokslą ir toliau renkasi disertacijos temas, orientuotas į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" vystomus projektus.

Studentai skatinami dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros kaip mokslo darbuotojai. Iš studentų nėra reikalaujama „atidirbti" bendrovės skirtų lėšų, atvirkščiai, bendrovė stebi jų motyvaciją, skatina gebėjimus ir nukreipia teisinga linkme profesinėje veikloje. Taip pat vardines stipendijas gaunantys studentai aktyviai dalyvauja „Mobiliosios bioklasės" veikloje, kuri siekia sudominti moksleivius gamtos mokslais ir apsvarstyti tyrėjo ir mokslininko profesijas. Projektas lengvai pritaikomas kitose įmonėse, ypač, kuriose svarbios specifinės žinios. Norint sėkmingai multiplikuoti projektą yra svarbus universitetų geranoriškumas, perspektyvos studentams ir studento galimybė rinktis, o ne įsipareigojimas kompensuoti bendrovės investicijas į specialisto ruošimą.

 

Šaltiniai: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" vardinės stipendijos skyrimo 2014-2015 mokslo metams konkurso sąlygos, http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/Naujienos/Thermo_Fisher_konkurso_salygos_VU_2014.pdf, projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×