Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

2015-09-08

2011 m. balandį Lietuvos mokslo taryba pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas". Projekto tikslas – paskatinti visų trijų pakopų studentus įsijungti į profesionalias, aukšto lygio mokslinius tyrimus vykdančias mokslininkų grupes, pasinaudoti modernia mokslinių tyrimų infrastruktūra Lietuvos ir užsienio mokslo, studijų ir verslo slėniuose. 2015 m. liepą baigiasi antrasis projekto etapas, tačiau projektą planuojama tęsti nauju finansavimo laikotarpiu.

Prieš devynerius metus – iki tol, kol Lietuvos mokslo taryba ėmėsi remti studentų mokslinę veiklą – tokia veikla Lietuvoje nebuvo vykdoma. Pagal įprastą studijų programą su moksliniais tyrimais studentai susidurdavo tik pačioje studijų pabaigoje, kai sudominti juos moksliniu darbu ir jo perspektyvomis jau būna gerokai per vėlu. Projektas apima sistemingą studentų mokslinės veiklos skatinimą visose studijų pakopose. Projekto metu sudaroma galimybė įvairių Lietuvos regionų ir aukštųjų mokyklų studentams susipažinti su geriausiose Lietuvos ir užsienio mokslininkų grupėse bei mokslo centruose vykdomais moksliniais tyrimais. Studentams tiesiogiai dalyvaujant projekto veiklose atsiskleidžia mokslininko profesijos ir mokslininko karjeros perspektyvos.

Pagrindinės projekto veiklos yra trijų krypčių:

  • Studentų mokslinė praktika (bakalauro ir magistro studijų studentai);
  • Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (bakalauro ir magistro studijų studentai);
  • Doktorantų stažuotės į užsienio mokslo centrus (doktorantai).

Bakalaurai ir magistrantai praktikos metu atlieka mokslinius tyrimus, susipažįsta su šiuolaikine mokslinių tyrimų įranga ir priemonėmis bei kompiuterinėmis programomis. Jiems suteikiama prieiga prie visateksčių duomenų bazių ir naujausių mokslo žurnalų. Doktorantai stažuočių į užsienio mokslo centrus metu turi galimybę atlikti tyrimus panaudojant įrangą, kurios nėra Lietuvoje, padirbėti užsienio universitetų bibliotekose ir archyvuose, susipažinti su naujausiais mokslinių tyrimų metodais.

2011–2015 m. buvo atliktos 588 studentų mokslinės praktikos, 1328 studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu ir 117 doktorantų stažuočių. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti metinėse studentų mokslinės praktikos konferencijose ir leidžiamuose konferencijų medžiagos leidiniuose, kurie platinami mokslinės praktikos dalyvių institucijose. Gautų tyrimų rezultatus konferencijose pristatė patys studentai. Įvyko trys studentų mokslinės praktikos konferencijos, trys studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu konferencijos bei viena doktorantų konferencija, kurioje buvo dalinamasi stažuočių užsienio mokslo centruose patirtimis ir pasiekimais. Iš viso konferencijose dalyvavo daugiau nei 1100 dalyvių.

Projektas yra inovatyvus tuo, kad pirmą kartą Lietuvoje skatinamas ankstyvas studentų praktinis įsitraukimas į mokslinį darbą. Būsimi tyrėjai dar studijų metu įsisavina mokslinio darbo specifiką, metodologiją, įgauna įgūdžių dirbti su prietaisais, įgyja mokslinio darbo patirties. Mokslo institucijos turi galimybę atrinkti potencialius kandidatus doktorantūrai ir tolimesniam moksliniam darbui. Studentams suteikiama galimybė įvertinti, ar ši veikla jiems yra priimtina. Net jei studentai ateityje nepasirinks mokslinės veiklos, tokia praktika yra visapusiškai vertinga, nes specialistai su aukštuoju išsilavinimu turės supratimą apie mokslinio darbo specifiką ir jo rezultatų svarbą visuomenės raidai.

Lietuvos mokslo taryba studentų įprastą mokslinę veiklą remia jau devintus metus. Per šį laikotarpį sukaupta daug patirties ir vertingos informacijos, kaip geriausia įgyvendinti studentų mokslinės veiklos skatinimo projektą. Šis projektas turėtų būti tęsiamas, labiau įsitraukiant mokslo centrams ir institutams.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje prieinama informacija: http://studentai.lmt.lt/

RSS srautas
×