Verslo pradžios krepšeliai jaunimui

2015-09-09

Verslo pradžios krepšeliai jaunimui – tai nemokamos profesionalų konsultacijos ir mokymai jaunimui, ketinančiam pradėti savo verslą. Pagrindinis projekto koordinatorius – VšĮ „Versli Lietuva". Projektas įgyvendintas 2013 m. liepos mėn. – 2015 m. liepos mėn.

Lietuvoje fiksuojamas itin didelis jaunimo nedarbas - 2014 m. duomenimis 21,5 procentai 15 – 24 m. amžiaus jaunų asmenų neturėjo darbo. Dėl šios priežasties Lietuvos ekonomika kasmet praranda apie 4 mlrd. litų (1,16 mlrd. eurų). Jaunimo steigiamos įmonės yra vienas iš pagrindinių būdų įveikti jaunimo nedarbo problemą. Remiantis „Registrų centro" ir VšĮ „Versli Lietuva" duomenimis, steigti savo įmonę dažniausiai ryžtasi jau subrendę žmonės. Lietuvoje jaunimas dažnai savo verslo imtis nedrįsta, kadangi jiems trūksta gebėjimų ir juos gąsdina didelė rizika, kad verslas greitai sužlugs. Verslo pradžios krepšelių tikslas – skatinti jaunimo verslumą. Asmenims iki 30 metų amžiaus norintiems pradėti savo verslą sudaroma galimybė pasinaudoti nemokamomis verslo pradžios krepšelio paslaugomis. Paslaugų paketas susideda iš konsultacijų ir mokymų. Tokiu būdu užpildomos žinių ir patirties spragos, didinama kompetencija.

Čekis, arba „Pirmųjų verslo metų krepšelis"– tai dokumentas, suteikiantis teisę nemokamai gauti įvairias paslaugas, teikiamas tikslinei jaunimo grupei. Pradedantiesiems verslininkams dar prieš įkuriant įmonę suteikiamos konsultacijos, kokią juridinę įmonės formą geriausia rinktis, kaip ir kur ją užregistruoti. Jei asmenys įkuria įmonę per pirmąjį pusmetį nuo krepšelio gavimo, jie turi galimybę konsultuotis buhalterinės apskaitos, marketingo, strateginio valdymo, derybų bei kitais klausimais su savo srities profesionalais bei dalyvauti įvairiuose mokymuosevisus pirmuosius verslo gyvavimo metus. Čekius verslo pradžios krepšeliams galima gauti iš VšĮ „Versli Lietuva" arba iš paslaugų tiekėjų, kurių sąrašas yra skelbiamas Všį „Versli Lietuva" tinklapyje. Projektas suteikia galimybę pasinaudoti partnerių teikiamomis paslaugomis nemokamai arba su nuolaida (pavyzdžiui, apskaitos tvarkymo programos nuomos, verslo finansų konsultacijų banke, teisinių konsultacijų advokatų kontoroje, darbo vietos aprūpinimo kompiuteriu ir internetu paslaugos).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įkurta 680 naujų verslo įmonių, suteikta 25098 valandų konsultacijų, pravesta 20 mokymų. VšĮ „Versli Lietuva" 2013 m. duomenimis, 98,8 proc. įmonių, įsteigtų su VšĮ „Versli Lietuva" pagalba (įvairių verslo pradžios krepšelių forma), sėkmingai išgyveno daugiau nei vienerius metus. Tikimasi, kad didėjant jaunų žmonių, ketinančių steigti savo verslą, skaičiui, profesionalios verslo konsultacijos suteiks efektyvią pagalbą ir paskatins juos įgyvendinti savo idėjas. Taip bus didinamas jaunimo užimtumas.

Verslo pradžios krepšeliai jaunimui yra inovatyvus projektas, nes jo iniciatoriai įžvelgė ne tik finansines problemas, lemiančias Lietuvos jaunimo verslumo iššūkius, bet ir kompetencijų bei konsultacijų trūkumą. Projekte taikomas gana naujas principas, kad užsiregistravę asmenys gauna ne vieną specifinę paslaugą, bet galimybę naudotis visu konsultacijų bei nuolaidų rinkiniu. „Pagalbos priemonių rinkinio" principas gali būti pritaikomas skatinant ne tik jaunimo verslumą, bet ir kitose srityse, pavyzdžiui, tobulinant viešųjų įstaigų veiklą ar steigiant nevyriausybines organizacijas.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, VšĮ „Versli Lietuva" tinklapyje prieinama informacija: http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-naujienos/jaunima-verslo-pradzios-keliu-pirmuosius-metus-profesionalai-ves-uz-dyka/, tinklapyje „2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje" prieinama informacija: http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/jaunimo-nedarbas-liga-sparciai-gydoma-bet-problema-islieka-, tinklapyje „Verslo startas" prieinama informacija: http://www.verslostartas.lt/apie-projekta

RSS srautas
×