Projektas „Ratai“

2015-09-09

Projektas „Ratai" – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie LR finansų ministerijos nuo 2014 m. vykdomas projektas, kuriuo siekiama efektyviau kontroliuoti naudotų automobilių perpardavinėjimo sektorių. Projektą vykdo trijų apskričių (Tauragės, Marijampolės, Utenos) Mokesčių inspekcijos, tačiau esant poreikiui projekto priemonės vykdomos ir kitose apskrityse.

Dėl nedeklaruojamos individualios veiklos ir nuslėptų mokesčių reikšmingai kenčia visa Lietuvos ekonomika. Projekto metu siekiama išaiškinti nesąžiningus prekiautojus naudotais automobiliais, kurie, norėdami išvengti privalomų deklaruoti ir mokėti mokesčių, naudoja įvairias mokesčių vengimo schemas (pavyzdžiui, įsigiję automobilius ES ir pargabenę juos į Lietuvą, vengia apskaityti šių automobilių pardavimo pajamas, vykdo prekybą arba automobilių remonto veiklą, neįregistravę tokio pobūdžio veiklos, deklaruoja minimalius pardavimo antkainius arba parduoda automobilius mažesnėmis kainomis nei įsigijo, klastoja pirkimo–pardavimo dokumentus, nuslėpdami tikrąsias tokių sandorių aplinkybes ir panašai). Projekto „Ratai" tikslas – užtikrinti juridinių asmenų ir gyventojų, prekiaujančių naudotais automobiliais bei teikiančiais jų remonto paslaugas, pajamų apskaitymą bei vertinti tokių įmonių vadovų turtą ir pajamas.

Projekto metu bendradarbiaujama su kitomis institucijomis: Muitinės departamentu, Policija, Valstybine sienos apsaugos tarnyba. Su šių institucijų pagalba atliekant patikras keliuose, Klaipėdos uosto teritorijoje ir automobilių pardavimo aikštelėse bei prekyvietėse, buvo surinkta informacija apie maždaug 10 tūkst. pardavimo tikslais įvežtų automobilių ir jų pardavėjus. Taip pat, imtasi veiksmų, siekiant užtikrinti automobilių pardavimo pajamų apskaitymą. Identifikuoti 284 fiziniai asmenys –„laisvieji agentai", besiverčiantys automobilių prekyba. Projekto dėka 223 „laisvieji agentai" įregistravo automobilių prekybos individualią veiklą.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta 2014 m. sumažėjo 6,3 procento. Tačiau pradėjus įgyvendinti projekto „Ratai" metu numatytas priemones, stebima tendencija, kad vis daugiau pardavimus vykdančių gyventojų šią veiklą legalizuoja. 2014 m. individualią veiklą prekybai naudotais automobiliais registravo beveik 2 kartus daugiau asmenų nei 2013 m., steigiama daugiau įmonių. Naudotų automobilių pardavimo veiklą ilgiau vykdančios įmonės įdarbina naujus vadybininkus, kurie iki projekto vykdymo buvo „laisvieji agentai" ir veiklą vykdė šešėlinėje ekonomikoje. Teigiami ekonominių rodiklių pokyčiai vyksta ne tik legalizuojant veiklą ar įdarbinant daugiau darbuotojų – yra įmonių, kuriose po atliktų stebėsenos ar kontrolės veiksmų pardavimai didėja milijonais. Keliose tikrinamose įmonėse lyginant 2013 m. ir 2014 m. tuos pačius laikotarpius pajamos iš pardavimų didėjo net 1,5-2,02 mln. eurų (5-7 mln. litų). Lyginat 2015 m. ir 2014 m. I ketvirčius, pastebima, kad įmonės, kuriose VMI atliko vienokius ar kitokius veiksmus, sumokėjo tris kartus daugiau mokesčių. Triskart padidėjo vienam dirbančiajam tenkanti sumokėtų mokesčių dalis, o vienam pardavimo eurui tenkanti sumokėtų mokesčių dalis padidėjo keturis kartus. Mokesčių mokėjimo rodikliai gerėja visose naudotų automobilių prekyba besiverčiančiose įmonėse: lyginant skirtingų metų tuos pačius laikotarpius, bendra sumokėtų mokesčių suma padidėjo 8 proc., nors įmonių deklaruojami pardavimai smuko beveik 10 proc.

Projektas „Ratai" inovatyvus tuo, kad į Lietuvą įvežamus automobilius VMI „pasitikdavo" dar prie Lietuvos Respublikos sienos. Todėl autovežiais, sausumos, ir jūros keliais įvežami naudoti automobiliai iškart būdavo įtraukiami į įvežusių įmonių apskaitą, taip panaikinat galimybę juos pardavus nesumokėti privalomų mokesčių. Duomenis apie galimai neregistruotą veiklą vykdančius asmenis VMI specialistai rinko iš įvairių šaltinių: naudotų automobilių prekybos aikštelių, interneto portalų, kuriuose publikuojami pardavimo skelbimai. Projekto priemones galima taikyti visose apskrityse esant poreikiui. Panašūs veiklos principai, siekiant susekti konkrečius mokesčių vengimo ar šešėlinės ekonomikos atvejus, taikomi ir kituose, ne mažiau rezultatyviuose VMI projektuose („Skaidri gamyba", „Atsakinga statyba", „Nuostolinga įmonė", „Būstas be mokesčių", „Šou be šešėlių", „Baltieji chalatai").

 

Šaltiniai: VMI tinklapyje prieinama informacija: http://www.vmi.lt/cms/naujienos/-/asset_publisher/Gizm3fjHUUgi/content/id/8704702, projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×