UAB „TAEM Urbanistai“

2015-09-09

UAB „TAEM Urbanistai" yra inovatyvių inžinerinių sprendimų įmonių grupės UAB „TAEM Group" bendrovė. TAEM Group (anksčiau žinoma kaip UAB „Statybos Strategija") įmonės nuo 2003 m. teikia teritorijų planavimo, inžinerinio konsultavimo, statinių projektavimo, statybos priežiūros ir valdymo paslaugas privačioms ir valstybinėms organizacijoms, vystančioms didelės apimties ir svarbos, techniškai sudėtingus projektus.

Sparčiai besikeičianti inžinerinių paslaugų rinka reikalauja kuo novatoriškesnių, orientuotų į darnią plėtrą sprendimų. TAEM Group siekia palaikyti ir formuoti pažangiausias tradicijas inžinerijos srityje. Įmonių grupės vizija – pasitelkiant žinias ir inovacijų praktiką kurti didžiausią įmanomą naudą klientams, vadovaujantis sąžiningumo, profesionalumo, kokybės, nuolatinio tobulėjimo, atsakomybės ir kitomis vertybėmis.

TAEM Urbanistai specializuojasi teritorijų planavimo, judumo valdymo ir inžinerinių konsultacijų srityje. Darnios plėtros konsultacijos ir mokymai teikiami pagal TAEM praktinę patirtį bei žinias, reikalingas organizuoti visuomenės informavimo kampanijas ar kompetenciją pritaikyti transporto ir judumo schemas įvairiems sektoriams ar grupėms. Bendrovė vykdo įvairaus pobūdžio veiklas: 1) rengia darnaus judumo miesto planą (strateginio-teritorinio planavimo dokumentas, kurio paskirtis – užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose); 2) rengia detalųjį, specialųjį ir bendrąjį planus (teritorijų planavimo dokumentai, suplanuojantys objektų statybą, teritorijų naudojimo, tvarkymo ir/ar apsaugos priemones jose vykdant specialią veiklą ar kompleksiškai nustatantys teritorijos erdvinę struktūrą ir naudojimo reikalavimus); 3) rengia kelionių planą (galimybių studija ir priemonių rinkinys, skatinantis darnius judėjimo įpročius tarp įmonės darbuotojų, klientų bei kitų lankytojų) ir kita.

TAEM Urbanistų veikla remiasi darnios plėtros vertybėmis. Atlikdama darnaus judumo mieste plano rengimo paslaugas, įmonė vadovaujasi integracijos, dalyvavimo ir vertinimo principais, siekdama patenkinti žmonių mobilumo reikmes dabar ir ateityje. TAEM Urbanistai vieninteliai Lietuvoje siūlo kelionių plano rengimo paslaugas. Kelionių planai įprastai parengiami darbuotojų keliavimui į/iš darbo, tačiau taip pat taikomi verslo kelionėms, automobilių parko valdymui, paslaugų tiekimui, gyvenamosioms teritorijoms, mažmeninės prekybos ir komercinio verslo parkams. TAEM Urbanistai yra sukaupę patirties vystant kelionių planus Lietuvoje ir kituose ES miestuose (pavyzdžiui, prisidėjo prie "BSI PASS 500. Nacionalinė specifikacija darboviečių kelionių planams (JK)" rengimo), tad kurdami kelionių planus remiasi ES šalių patirtimi ir tyrimais. Kelionių planai kuria ekonominę naudą verslui, nes mažina kaštus, taupo laiką ir išteklius, didina darbuotojų lojalumą bei didina socialinę ir aplinkosauginę naudą. Pavyzdžiui, sumažinus darbuotojų automobilių naudojimą ar sumažinus CO2 emisijos kiekį, pagerėja įmonės socialinės atsakomybės rezultatai.

TAEM Group įmonės yra užsibrėžusios tikslą - kurti stiprų lietuvišką inžinerinių paslaugų prekinį ženklą. Įmonės inicijuoja ir aktyviai dalyvauja ir Europos Komisijos finansuojamuose Europinės partnerystės projektuose. TAEM Group veikla remiasi pažangia užsienio valstybių praktika ir vertybėmis, kurios puoselėja įmonių socialinę atsakomybę. Šiuo pavyzdžiu galėtų pasekti ir daugiau Lietuvos įmonių bei savo veiklą padaryti vis labiau socialiai atsakinga.

 

Šaltiniai: UAB „TAEM Group" tinklapyje prieinama informacija: http://www.taemgroup.lt/index.php/apie-mus/, http://www.taemgroup.lt/index.php/paslaugos/, EPOMM tinklapyje prieinama informacija: http://www.epomm.eu/index.php?id=2681&country_id=17&sprache1=lt, Energetikos ministerijos tinklapyje prieinama informacija: http://www.enmin.lt/lt/news/detail.php?ID=3772.

RSS srautas
×