Antipiratinė akcija „Kurk, grok, transliuok – nevok!“

2015-09-09

„Kurk, grok, transliuok – nevok!" – tai autorių ir gretutinių teisių antipiratinė akcija. Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki gruodžio 10 d. radijo stotyje „Vox Maris" trečiadieniais transliuotos specialios laidos, kurių metu klausytojai galėdavo išgirsti interviu su įvairiais kūrėjais, teisininkais ar ekspertais ir daugiau sužinoti apie autorių teises bei kaip netapti jų pažeidėjais. Projektą įgyvendino VšĮ „Vieno aktoriaus teatras", o projektą iš dalies finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Lietuva yra ratifikavusi pagrindines tarptautines konvencijas, reglamentuojančias autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, tačiau visuomenės požiūris į autorinių teisių pažeidimus ir piratavimą iki šiol yra tolerantiškas. Tokią visuomenės nuostatą lemia ne tik bendras teisinės kultūros trūkumas, bet ir socialinės visuomenės problemos bei didelis skirtumas tarp legalios ir nelegalios produkcijos kainos. Antipiratinės akcijos "Kurk, grok, transliuok – nevok!" tikslas – skleisti informaciją apie autorių teises ir gretutines teises, siekiant užtikrinti jų apsaugą, keisti visuomenės požiūrį į intelektinės nuosavybės apsaugos svarbą.

Akcijos metu transliuotų laidų temos apėmė autorių, gretutines teises, piratavimą internete. Taip pat, klausytojai buvo supažindinti su kriminalinės policijos biuro intelektinės nuosavybės apsaugos skyriaus veikla. Ekspertai kalbėjo apie intelektinės nuosavybės apsaugos svarbą, kaip su autorių teisių pažeidimais kovoja užsienio valstybės, kokios autorinių ir gretutinių teisių pažeidimų pasekmės kūrėjams. Kalbinti šios srities ekspertai, tokie kaip Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos (ANVA) pirmininkas Vytas Simanavičius, Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Matulevičienė, kriminalinės policijos biuro intelektinės nuosavybės apsaugos skyriaus viršininkas Robertas Šimulevičius, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) direktoriaus pavaduotoja Agnė Masalskytė, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) generalinio direktoriaus pavaduotoja Gerda Leonavičienė. Dalies projekto sumanymų teko atsisakyti dėl gerokai mažesnio nei tikėtasi finansavimo. Pavyzdžiui, antipiratinės akcijos „Kurk, grok, transliuok – nevok!" radijo laidų ciklo rengėjas teigia, kad šalia radijo laidų, galvota įrašyti ir išleisti antipiratinį – visomis prasmėmis legalų kompaktinį diską. Akcijos pabaigoje planuota surengti jo pristatymo koncertus visuose didesniuose miesteliuose, nuo Klaipėdos iki Vilniaus.

2009 m. antipiratinei akcijai konkurse „Autorių teisės Lietuvoje: apsauga ir problemos" akcijos „Kurk, grok, transliuok – nevok!" radijo laidai paskirta II-oji premija už profesionaliausią autorių teisių problematikos nagrinėjimą. Šios akcijos metu radijo stoties „Vox Maris" klausytojai ne tik buvo skatinami atsakingiau žiūrėti į autorines teises, bet ir sužinojo naujos informacijos apie autorių bei gretutines teises ir jų pažeidimus. Radijo laidų metu klausytojai gavo ekspertų atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Aktyviausi akcijos dalyviai, el. paštu atsiuntę aktualiausius klausimus ir įdomiausius pasiūlymus, buvo apdovanoti unikalios CD kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai" albumais. Taip padidinta tikimybė išvengti autorių teisių pažeidimų, įvykdomų dėl informacijos trūkumo.

Antipiratinė akcija „Kurk, grok, transliuok – nevok!" yra precedentų Lietuvoje neturintis projektas, kurio metu žmonių pilietinis supratingumas apie autorines ir gretutines teises ugdomas šviečiant juos radijo laidų metu. Ši iniciatyva gali būti laikoma inovatyvia, nes jos metu klausytojai girdėjo išsamius ir įtraukiančius pokalbius su ekspertais bei ir trumpus priminimus apie administracinę atsakomybę už neteisėtą literatūros, mokslo ar meno kūrinio arba garso ir (ar) vaizdo įrašo atgaminimą, platinimą, viešą atlikimą, kitokį panaudojimą bet kokiais būdais ir priemonėmis komerciniais tikslais. Klausytojai buvo supažindinti su galimomis neteisėtos veiklos pasekmėmis. Panašaus pobūdžio radijo ar televizijos laidos galėtų būti rengiamos siekiant skatinti pilietinę atsakomybę bei supratingumą ir kitais probleminiais klausimais (korupcija, politinis abejingumas ir panašiai) bei plėtojant autorių ir intelektinės nuosavybės teisių temą.

 

Šaltiniai: Tinklapyje „Vakarų ekspresas" prieinama informacija: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/kurk-grok-transliuok---nevok/ , tinklapyje „IT verslas" prieinama informacija: http://itverslas.blogas.lt/antipiratine-akcija-nevok-68.html, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras" tinklapyje prieinama informacija: http://www.sukasiplanetos.net/atskiri/nevok_temos.htm.

RSS srautas
×