„Demola“ Vilnius

2015-09-25

Asociacija „INFOBALT", atstovaujanti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių, kartu su aukštosiomis mokyklomis, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas" (VITP) ir verslo įmonėmis įgyvendino studentų verslumo neformalaus ugdymo projektą „Mokomės Kurti Aukštųjų Technologijų verslą" (MOKAT). Pagrindinis šio projekto koordinatorius buvo asociacija „Infobalt", projekto vadovas – asociacijos „Infobalt" inovacijų vadovas Andrius Plečkaitis. Projektas prasidėjo 2011 m. lapkričio mėnesį, pasibaigė - 2014 m. gegužės mėnesį. Šis projektas buvo paremtas verslumo ugdymo modeliu DEMOLA. Projekto tikslas - stiprinti studentų verslumą ir praktinius įgūdžius Lietuvos skirtingo sektorinio profilio verslo įmonėse. Nuo 2014 m. rudens, VITPįdiegė projekto veiklas į savo procesus ir jas toliau tęsia. VITP yra oficialus DEMOLA tinklo operatorius Lietuvoje.

Dėstytojai ir studentai per mažai dalyvauja verslui būdingoje veikloje, todėl rengiant specialistus per mažai dėmesio skiriama gebėjimui pritaikyti žinias praktikoje. Pastebimas žemas jaunimo verslumo lygis, tad parengti specialistai neatitinka verslo poreikių. DEMOLA pagrindinis tikslas suburti universitetus, studentus ir verslo įmones spręsti bendriems iššūkiams. DEMOLA praktikoje bendradarbiaudami su įmonėmis studentai gauna progą realizuoti bendrovių iškeltas idėjas, taip kurdami naują produktą, išmėgindami save, užmegzdami naujų pažinčių ir įgydami komandinio darbo patirties su skirtingose kryptyse studijuojančiais bendraamžiais ir verslininkais bei patyrusiais specialistais. Sinergija sukuria vertę visoms pusėms – studentai įgyja patirties ir kontaktų, verslas pamato kitokį požiūrį į problemas, o aukštosios mokyklos gali pasiūlyti studentams galimybę pritaikyti įgytas žinias praktiškai.

Tikslinės grupės, į kurias yra orientuotas modelis DEMOLA yra smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės, aukštosios mokyklos, įvairių sričių studentai (I ir II pakopos). Į DEMOLA verslo įmonės atsineša iššūkius. Šiems iššūkiams kūrybiškai ir nestandartiškai spręsti, su aukštųjų mokyklų pagalba, buriamos multidisciplininės studentų komandos. Per tris mėnesius studentų komanda pasiūlo iškelto iššūkio sprendimo prototipą, demonstracinę versiją ir/ar koncepciją.Vilniuje organizuojami du DEMOLA semestrai - rudens ir pavasario. Kiekvieno semestro pabaigoje organizuojamas šventinis renginys, kurio metu pristatomi studentų siūlomi sprendimai.

Per beveik trejus DEMOLA veiklos Lietuvoje metus buvo pateikta daugiau nei 100 idėjų, suburtos 79 komandos. Projektuose dalyvavo virš 350 studentų, kurie realizuodami įmonių-partnerių idėjas sukūrė produktų demonstracines versijas, apimančias technologijų, verslo, socialinius, dizaino ir kitus aspektus įvairiose srityse – nuo švietimo iki medicinos, ekologijos, energetikos ir transporto. Sėkmingiausių projektų autoriams kompanijos kaip prizus išmokėjo daugiau nei 15 000 €, taip įgydamos teises į sukurtus produktus. Prie projekto prisijungė studentai iš 11 skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Projekte dalyvavo daugiau nei 20 universitetų dėstytojų, o komandos dirbo Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. DEMOLA tinklas suteikia naudą įmonėms, kurios turi verslo iššūkių, nori iš turimų idėjų išplėtoti koncepcijas ar pageidauja prototipų savo koncepcijoms išbandyti. DEMOLAskatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą, sukurdama būdų teoriją pritaikyti praktikoje bei suteikdama galimybę gauti naujų duomenų tyrimams. Universitetai tokiu būdu studentams gali pasiūlyti aukštesnės kokybės studijas. Studentai, dirbdami įmonėse, gauna naudingos profesinės patirties. Jiems už projektų įgyvendinimą yra suteikiami kreditai studijoms universitete.

DEMOLA modelis yra unikali platforma verslo, universitetų ir studentų bendradarbiavimui. Studentams suteikiama galimybė spęsti realius verslo iššūkius kartu su profesionalais iš įmonės-partnerio bei iš DEMOLA programos. Kiekvienas studentas gali rinktis labiausiai kompetencijas atitinkantį iššūkį. Verslo įmonės gauna ne tik originalius iššūkių sprendimų koncepcijas, demonstracines versijas ar prototipus, bet ir turi galimybę pažiūrėti į sprendžiamą iššūkį jauno, novatoriško ir kūrybiško studento akimis. Aukštosios mokyklos suteikia savo studentams unikalią galimybę dar studijų metu pajusti, kokie darbai ir iššūkiai jų lauks realiame darbe.

 

Šaltiniai: „Demola" tinklapyje prieinama informacija http://www.demola.net/, „Demola" Vilnius tinklapyje prieinama informacija: http://vilnius.demola.net/news/praktik%C5%B3-metu-inovacijas-verslui-kuria-ir-ktu-studentai#.VZOb9vntmkq, „Verslo žinios" tinklapyje prieinama informacija: http://vz.lt/article/2013/2/22/demola-vilnius-moko-studentus-verslauti, tinklapyje „Naujoji komunikacija" prieinama informacija: http://www.nk.lt/naujienos/"Demola"-demo-zeme/

RSS srautas
×