Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas (NAVA)

2015-09-09

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas (NAVA) – tai nuo 2008 m. kasmet vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje. Nuo 2013 m. NAVA organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais. Iniciatyvą palaiko Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas.

Ekonomikai plečiantis, sparčiai auga vartojimas ir gamyba, kurie sukelia vis daugiau neigiamos įtakos aplinkai bei visuomenei. Vyrauja požiūris, kad esminis verslo tikslas yra pelnas neatsižvelgiant į verslo daromą žalą aplinkai bei darbuotojų ir visuomenės gerovei. 2008 m. balandį 9-ioms šalies įmonėms buvo įteikti pirmieji NAVA Lietuvoje. Šiais apdovanojimais trijose nominacijose (Socialiai atsakinga įmonė 2007, Metų darbovietė, Metų partneris) pagerbtos įmonės, kurios 2007 m. labiausiai prisidėjo prie socialinės gerovės kūrimo ir stiprinimo. 2010 ir 2011 m. apdovanojimai rengti Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos". Nuo 2010 m. NAVA nominacijos skiriamos kategorijose „Metų darbovietė", „Metų bendruomeniškiausia įmonė" ir „Metų aplinkosaugos įmonė". Jos tradiciškai skirstomos į dar smulkesnes kategorijas: labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės; didelės šalies įmonės; tarptautinės įmonės ar jų filialai/atstovybės, veikiančios Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė". 2015 m. siekiant plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir fizinio ugdymo srityje, planuojama apdovanoti įmones dar vienoje nominacijoje – „Metų sportiškiausia įmonė".

Visose kategorijose apdovanojamos įmonės, sukuriančios saugias, sveikas ir kokybiškas darbo sąlygas savo darbuotojams. Nominuojamos įmonės, savo veiklos strategijose apsibrėžusios darbuotojų motyvavimo sistemą ir jos priemones, taikančios lanksčias darbo organizavimo formas (apimančias ir šeimos bei darbo įsipareigojimų derinimą). Vertinama ar įmonėje taikomos papildomos socialinės garantijos, nusiskundimų pateikimo ir jų sprendimo sistema, moterų ir vyrų lygių galimybių politika, darbo saugos priemonės. Socialiai atsakingos įmonės turi palaikyti socialinį dialogą su savo darbuotojais ir/ar kitomis suinteresuotomis grupėmis. Įmonė turi turėti socialinės atsakomybės įgyvendinimo strategiją, vertinti jos rezultatus, užtikrinti atskaitomybę už savo vykdomą ĮSA veiklą. „Metų socialiai atsakingos įmonės" apdovanojimas skiriamas pažangiausioms įmonėms ĮSA srityje, surinkusioms didžiausią balų skaičių visose nominacijose, kurioms jos pateikė paraišką. Kandidatus nominacijoms gali siūlyti verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, ryšių su visuomene ir reklamos agentūros.

2014 m. įmonėms, pageidaujančioms dalyvauti NAVA konkurse, buvo supaprastintas paraiškų teikimo procesas: paraiškas galima siųsti elektroniniu paštu. Taip pat įtvirtinta, kad kiekvienais metais gali būti nustatoma papildomų nominacijų, patikslintas balų skyrimas. Šis apdovanojimas yra įrodymas, kad „žaliosios ekonomikos" principų galima laikytis ne vien įmonės gamybinėje veikloje. Atkreipiamas dėmesys į tai, ar patys darbuotojai yra skatinami rūpintis aplinka ir puoselėti socialinio dialogo plėtojimą su vietos bendruomene. NAVA skatina pokyčius Lietuvos versle. Greta stambių užsienio kapitalo įmonių, kurioms įsipareigojimai visuomenei ir aplinkai yra verslo strategijos dalis, vis didesnį dėmesį ĮSA klausimams skiria ir lietuviško kapitalo įmonės.

NAVA yra viena iš vos keleto iniciatyvų Lietuvoje, kuri siekia įvertinti įmonių veiklą pagal socialiai atsakingo verslo principus. Šis konkursas skatina gerąją įmonių konkurenciją ne siekiant pelno, o didinant savo socialinę atsakomybę. Apdovanojimas taip pat skatina progresą, vertinant pažangą už praėjusius kalendorinius metus pagal kiekvieną kriterijų ir gerosios praktikos pavyzdžius. Tokios iniciatyvos, atskleidžiančios įmonių brandą socialinės atsakomybės srityje, visuomenėje diegia suvokimą, kad ilgalaikiai verslo tikslai yra neatsiejami nuo jį supančios aplinkos ir įsipareigojimų visuomenei, ir gali būti multiplikuojamos.

 

Šaltiniai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje prieinama informacija: http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinis-atsakingo-verslo-apdovanojimas.html, tinklapyje teisesforumas.lt prieinama informacija: http://www.teisesforumas.lt/idomybes-ir-naudinga-informacija/1548-nuo-gruodio-mons-gali-teikti-paraikas-nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimo-konkursui.html, LINPRA tinklapyje prieinama informacija: http://www.linpra.lt/lt/apie-asociacija/aktualijos/nacionalinis-atsakingo-ve-pebr.html

RSS srautas
×