Iniciatyva „Verslas atsakingai“

2015-09-09

VšĮ „Rūpi" vykdoma iniciatyva „Verslas atsakingai" skatina burtis įmones, kurios vykdo ar ketina vykdyti socialinės atsakomybės ir aplinkosaugines veiklas. Internetinis tinklapis www.verslasatsakingai.lt – praktinis gidas, kuriame pateikiami patarimai Lietuvos įmonėms, kaip pasiekti socialinės atsakomybės tikslus. Projektas pradėtas vykdyti 2013 m.

Lietuvos įmonės dažnai neįvertina socialinės atsakomybės svarbos, o įmonės, kurios planuoja vykdyti socialinę atsakomybę– nežino nuo ko reikėtų pradėti. Iniciatyvos „Verslas atsakingai" tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir praktiniais socialiai atsakingų įmonių sprendimais. Iniciatyva skatina įmones-lyderes dalytis savo patirtimi ir taip įkvėpti kitus. Atsakingos įmonės ieško būdų, kaip plėsti socialinės atsakomybės ir aplinkosaugines veiklas, todėl „Verslas atsakingai" telkia tiek srities lyderius, tiek pirmuosius žingsnius žengiančias įmones.

„Verslas atsakingai" tinklapyje patalpinta per 60 naudingų straipsnių apie verslo socialinę atsakomybę. Įmonės Internetinėje svetainėje įmonės turi galimybę konsultuotis rūpimais klausimais bei užsisakyti „Verslas atsakingai" naujienlaiškį. 2013 ir 2014 metais išrinkti ir apdovanoti konkurso „Verslas atsakingai" nugalėtojai. Šio konkurso tikslas – dalytis gerąja įmonių patirtimi, apibendrinti rezultatus ir pateikti praktinius patarimus apie išteklių taupymą, aplinkosaugą, socialines veiklas, darbuotojų motyvaciją bei atsakingo verslo naudą šiuolaikinėms įmonėms. Pasibaigus pirmajam konkursui buvo paruoštos atsakingo verslo rekomendacijos Lietuvos įmonėms, su kuriomis galima susipažinti tinklapyje www.verslasatsakingai.lt. Po antrojo konkurso buvo paruoštos atsakingo verslo rekomendacijos su lyderių pavyzdžiais, kad įmonės galėtų vadovautis realiai vykdomais darbais, o ne tik teoriniais patarimais. Esminis iniciatyvos iššūkis – rasti lyderius, į kuriuos galėtų lygiuotis kitos įmonės.

Įmonių socialinės atsakomybės politika teikia naudą ne tik įmonėms ir jų darbuotojams, bet ir bendruomenei bei gamtai. Taupant išteklius mažėja veiklos kaštai, peržiūrėjus veiklas ir procesus, ieškoma efektyvesnių sprendimų. Šių sprendimų dėka padidėja galimybės pritraukti ir išlaikyti geriausius specialistus įmonėje, stiprinama darbdavio reputacija, įmonės įvaizdis, padidėja jos patrauklumas investuotojams. Taigi, įmonė, remdama atsakingo verslo principus, įgyja išskirtinumą ir tampa lydere bei geba generuoti naujas verslo idėjas. Darbuotojai mato, kad įmonė rūpinasi aplinka, kurioje gyvenama – didėja darbuotojų pasitikėjimas įmone, noras įsitraukti į bendras veiklas, auga darbuotojų atsakingumas, produktyvumas ir sąmoningumas. Laikantis socialinės atsakomybės principų derinami bendruomenės poreikiai ir verslo interesai bei sprendžiamos bendruomenių problemos. Mažinamas išteklių švaistymas, kuriant „žalius produktus", skatinančius taupesnį išteklių naudojimą bei aplinkos tausojimą.

Verslas, kuris siekia plėtoti socialinės atsakomybės veiklas Lietuvoje, ieško naujų veiklos būdų ir idėjų. Verslas atsakingai" projektas padeda įmonėms pažinti vienoms kitas, bendradarbiauti, įsivertinti savo vykdomas veiklas ir dalytis įgyta patirtimi bei darbų rezultatais. Projektas „Verslas atsakingai" yra inovatyvus, nes sukūrė sąlygas socialiai atsakingų įmonių-lyderių bei socialinės atsakomybės idėja tik pradedančių domėtis verslininkų bendradarbiavimui. Projektas padeda abiems įmonių grupėms lygiagrečiai siekti savo tikslų: įmonės-lyderės suranda naujų būdų kaip plėsti savo socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos veiklas, o pradedančios įmonės sužino kaip konkrečiai reikia vykdyti socialiai atsakingą verslą. Patirties perdavimo skatinimo principas gali būti lengvai multiplikuojamas ir pritaikomas ne tik skatinant socialinę verslo atsakomybę, bet ir kitose srityse.

 

Šaltiniai: iniciatyvos „Verslas atsakingai" tinklapyje prieinama informacija: www.verslasatsakingai.lt, projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×