Kampanija „Sąžiningas kainų perskaičiavimas“

2015-09-09

Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. gruodžio 31 d. visoje Lietuvoje LR ūkio ministerija kartu su LR finansų ministerija ir UAB „Idea Prima" vykdė kampaniją „Sąžiningas kainų perskaičiavimas". Jos tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus įvedant eurą ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Kampanija prasidėjo oficialiu renginiu Vyriausybės rūmuose. Atidarymo renginyje Lietuvos verslo asociacijų ir savivaldos atstovai kartu su Vyriausybės, Ūkio ir Finansų ministerijų vadovais uždegė žalią šviesą Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumui.

Šia kampanija siekta paskatinti verslo subjektus (t. y. įmones, įstaigas ir individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis) įsipareigoti sąžiningai perskaičiuoti kainas iš litų į eurus ir nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas. Kampanija buvo organizuota atsižvelgiant į kaimyninių šalių patirtį įvedant eurą. Verslo subjektai, savivaldybės ir jų kontroliuojamos įmonės buvo kviečiamos pasirašyti Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą ir laikytis ten numatytų principų. Verslo subjektai, prisijungę prie memorandumo, įgijo teisę naudotis specialiai šiam tikslui sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai" ir juo pažymėti prekybos ir paslaugų teikimo vietas, naudoti jį rinkodaros tikslais ir taip informuoti vartotoją, kad laikosi memorandume nustatytų principų.

Siekiant pritraukti kuo daugiau subjektų, kurie prisijungtų prie memorandumo, kartu su Finansų ministerija ir Lietuvos Banku, buvo vykdoma visuomenės šviečiamoji veikla: suorganizuota per 100 informacinių seminarų verslui ir visuomenei skirtinguose Lietuvos regionuose. Taip pat buvo siunčiami elektroniniai laiškai-kvietimai verslui prisijungti prie memorandumo, platinami plakatai, tiesioginiai kvietimai verslui 5 didžiųjų miestų centrinėse gatvėse, siunčiami memorandumo logotipai verslo subjektams, prisijungusiems prie memorandumo. Sukurta ir administruota elektroninė prisijungimo prie memorandumo forma, kuria pasinaudojo daugiau nei 60 proc. visų memorandumo dalyvių. Taip pat buvo organizuojamas „Sąžiningiausio verslo savivaldybės" konkursas, siekiant paraginti šalies savivaldybių įmones aktyviai jungtis prie memorandumo. Ignalinos rajono savivaldybei, kurioje daugiausiai verslo subjektų prisijungė prie memorandumo, buvo suteiktas sąžiningiausio verslo savivaldybės vardas. Viešinant iniciatyvą, vykdyta komunikacijos kampanija: viešintos publikacijos nacionaliniuose ir regioniniuose žiniasklaidos leidiniuose, reportažai TV kanaluose ir radijo stotyse, organizuoti verslui skirti renginiai, pasitelktos reklamos priemonės. Kampanijos rezultatas tai, kad verslininkai geranoriškai atsiliepė į raginimus jungtis prie memorandumo.

Pagal dalyvių skaičių sąžiningo kainų perskaičiavimo iniciatyva Lietuvoje buvo sėkmingiausia Baltijos šalyse, kuriose prieš euro įvedimą buvo vykdytos analogiškos kampanijos. Lietuvoje prie memorandumo prisijungė 4 kartus daugiau ūkio subjektų (5023) nei Latvijoje (1224) ir beveik 10 kartų daugiau nei Estijoje (526). Prie memorandumo prisijungė tie Lietuvos ūkio subjektai, kurių paslaugomis naudojasi arba prekes iš jų perka didžioji visuomenės dalis. Tarp memorandumo dalyvių yra daugiau nei 3000 parduotuvių, kurių bendra apyvarta sudaro daugiau nei 90 proc. visos mažmeninės prekybos apyvartos. Prie memorandumo prisijungė visi Lietuvos bankų asociacijai priklausantys bankai, turintys beveik 400 klientų aptarnavimo skyrių ir aptarnaujantys daugiau nei 3 mln. klientų; per 50 vaistinių tinklų ir pavienes vaistines vienijančių bendrovių; per 70 proc. draudimo rinkos dalyvių; per 500 viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių; bei Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės.

Ši kampanija inovatyvi iškeltu tikslu – siekta pakeisti visuomenės nuomonę dėl euro įvedimo. Visuomenės apklausos parodė, kad pavyko pasiekti nuoseklų išankstinių neigiamų visuomenės nuostatų dėl euro įvedimo mažėjimą. „Eurobarometro" tyrimų duomenimis, per keturis paskutinius 2014 m. mėnesius gyventojų, kurie euro įvedimą tiesiogiai siejo su kainų augimu sumažėjo iki 58 proc. Ši kampanija buvo organizuota atsižvelgiant į kaimyninių šalių patirtį įvedant eurą, tad ją galima pritaikyti ir kitoms šalims, besiruošiančioms įsivesti eurą, taip pat siekiant įgyvendinti kitas reformas, kurioms kliudo visuomenėje vyraujantis nepasitikėjimas verslu ir/ar valstybės institucijomis.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×