Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklas (LARTA)

2015-09-09

Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų (LARTA) tinklas (www.larta.lt) yra viešai savo atsakomybės politiką deklaruojančių Lietuvos restoranų ir tiekėjų tinklas. Šiame 2011 m. prasidėjusiame projekte gali dalyvauti visi Lietuvos restoranai ir tiekėjai. Projektą inicijavo VšĮ Kultūros idėjų institutas. Pagrindiniai projekto partneriai – UAB „Strateginių projektų vystymo grupė" ir VšĮ „Rūpi".

Per pastaruosius 50 metų atsirado daug naujų maisto gamybos būdų, cheminių priedų, tokių priemonių kaip sudėtinių maisto dalių sintetinimas. Nauji maisto gamybos būdai skirti pirmiausiai ne pagerinti maisto kokybę, o padaryti jį pigesniu, greičiau pagaminamu, ilgiau galiojančiu. Jei maisto pramonės produktams, pasiekiantiems vartotojus parduotuvėse, galioja elementarūs reikalavimai (pavyzdžiui, deklaruoti produkto sudėtį, ženklinti GMO turinčius produktus, nurodyti naudojamus maisto priedus ir pan.), maitinimo įstaigoms panašūs reikalavimai nėra taikomi. Tyrimai rodo, kad visuomenės poreikis gauti skaidrią informaciją apie tai, ką jie gauna užsakyto maisto lėkštėje, auga. 2011 m. kompanijos UAB „Unilever Lietuva" atlikto tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. lietuvių norėtų daugiau žinoti apie patiekalų, kuriuos jie valgo maitinimo įstaigose, sudėtį bei gamybos būdą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, per pirmąjį 2011 m. pusmetį gauta arti 100 skundų dėl netinkamai tiekiamo maisto. Per pastaruosius metus pasaulinis viešojo maitinimo sektorius sparčiai persiorientuoja į vietinę produkciją, sezoninę virtuvę bei į daugiau maistinių medžiagų turinčias porcijas. LARTA siekia, kad Lietuvos viešasis maitinimas žengtų koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis.

LARTA tinklas sukurtas siekiant vienyti įmones, organizacijas ir asmenis, suinteresuotus puoselėti darnios plėtros sveikoje aplinkoje idėjas. Siekiama kurti palankias sąlygas bei infrastruktūrą LARTA narių veikloms bei interesams įgyvendinti, plėtoti bendradarbiavimą su viešojo bei privataus sektoriaus atstovais sprendžiant problemas, susijusias su LARTA veikla, pavyzdžiui, inicijuoti ir teikti įstatymų bei teisės aktų pataisas, sertifikavimo standartus. Šiems tikslams pasiekti LARTA vykdo mokymus ir konsultacijas, maitinimo įstaigų veiklos auditą, padeda parengti priemonių planą, teikia pagalba jį vykdant. LARTA narystė ir visos priemonės yra nemokamos, todėl didžiausias iššūkis yra atlygis projekto specialistams. Dalį veiksmų ir priemonių tiesiogiai ar per paslaugas finansavo pagrindiniai partneriai. Šiuo metu dėl finansavimo stokos aktyvi LARTA veikla nevyksta, tačiau iniciatyva toliau viešinama ir nuolat dirbama su esamais nariais.

2015 m. birželio mėn. prie projekto buvo prisijungę beveik 30 restoranų ir 2 tiekėjai iš visos Lietuvos. Šis projektas sukūrė precedentą keisti nusistovėjusią praktiką maitinimo įstaigose (tiek LARTA narių, tiek ir visos rinkos). Restoranai ne tik viešina savo pasiekimus ir pokyčius, bet imasi ir įgyvendina atsakingo restoranų verslo praktikos. Vartotojas gauna daug kokybiškesnį ir vertingesnį „produktą" – taip atkuriamas pasitikėjimas tarp verslo ir klientų. Dalyvavimas LARTA tinkle suteikia konkrečių privilegijų tiekėjams – galimybes įmonės atstovams dalyvauti verslo mokymuose, individualiose atsakingo verslo konsultacijose, galimybę naudoti LARTA ženklą, pristatyti veiklą LARTA organizuojamų renginių metu.

Pagrindinis projekto inovatyvumas – viešojo maitinimo sektoriaus skatinimas dirbti skaidriau ir atsakingiau ne siekiant tiesioginės naudos (pelno), o auginant vartotojų sąmoningumą bei darbuotojų atsakingumą ir verslo savininkų atsakomybę. Projektas gali būti taikomas kitose paslaugų sferose. Všį „Kultūros idėjų institutas" nuo veiklos pradžios (2006 m.) yra inicijavęs daug įvairių projektų ir įgyvendino jiems tęstinumo principą, nepriklausomai nuo finansavimo – ši iniciatyva yra pavyzdinė, rodanti, kad projektų tvarumas nepriklauso nuo lėšų.

 

Šaltinis: LARTA tinklapyje prieinama informacija: www.larta.lt, projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×