Asociacija „Nacionalinis Maisto ūkio klasteris"

2015-09-09

„Nacionalinis Maisto ūkio klasteris" – tai Lietuvos gamintojų asociacija, vykdanti glaudžią partnerystę su Lietuvos mokslininkais. Asociacija įkurta 2006 m. Šiuo metu klasteris turi 12 narių. Visos klasteryje esančios verslo įmonės pasižymi tuo, kad gamina inovatyvius aukštos pridėtinės vertės produktus iš lietuviškų žaliavų (vaisių ir daržovių).

Klasteris įkurtas, kadangi mokslas ir maisto gamintojai retai dirba išvien. Taigi, neišnaudojamos galimybės Lietuvoje pagamintų maisto produktų ekonominio konkurencingumo augimui. Pagrindiniai klasterio tikslai yra maisto ūkio technologijų plėtros ir Lietuvos ūkio pramonės didesnio konkurencingumo bei inovacinės aplinkos, verslumo ir partnerystės tarp asociacijos narių skatinimas.

"Nacionalinio Maisto ūkio klasterio" nariai bendradarbiauja su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorija. Šio bendradarbiavimo rezultatas – Institute įrengta atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorija. Tai moderni mokslinė bazė, skirta kurti, tobulinti bei modeliuoti vaisių ir daržovių perdirbimo technologijas ir gaminti naujus inovacijomis pagrįstus maisto produktus. Verslininkai gali patys nuomotis atviros prieigos laboratorijos įranga ir/arba konsultuotis bei dirbti kartu su laboratorijos mokslininkais. Taip pat verslininkai kartu su instituto mokslininkais gali dalyvauti įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose. Atviros prieigos laboratorijoje vykdomi užsakomieji moksliniai tyrimai. Mokslo ir verslo partnerystė vyksta dviem kryptimis: mokslas kuria ir siūlo naujas idėjas, o verslas jomis pasinaudoja arba verslininkai kreipiasi į mokslininkus prašydami rasti konkrečių problemų sprendimo būdus bei sukurti naujų produktų receptūras ar technologijas. Vienas iš pagrindinių klasterio iššūkių yra tinkamai orientuoti klasterio narių veiklą tenkinant sparčiai besikeičiančios rinkos poreikius. Klasteris stiprina pasitikėjimą tarp verslo atstovų ir mokslininkų dalyvaujant pridėtinės vertės kūrimo grandinėje. Valstybės politika skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tačiau finansinės paramos intensyvumas tokiems projektams yra per mažas. Investicijos į inovacijas ir eksperimentinę technologinę plėtrą yra susijusios su tam tikra rizika, todėl verslas panašius projektus investuoja nedrąsiai.

Klasterio veikla didina Lietuvos maisto pramonės ekonominį konkurencingumą – visos asociacijai priklausančios įmonės gamina aukštos pridėtinės vertės inovatyvius produktus, tam naudodamos tik lietuviškas žaliavas. „Nacionalinis Maisto ūkio klasteris" kelia tikslą pritraukti verslo subjektus auginančius kokybišką žaliavą. Tai sudarytų galimybę kontroliuoti visą procesą nuo žaliavų auginimo iki galutinio produkto sukūrimo. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad vartotojus pasieks tik aukščiausios kokybės, sveikatai naudingi, ekologiški produktai. Klasteriui priklausančios įmonės, bendradarbiaudamos su mokslininkais, pritaiko naujausias maisto mokslo žinias ir pasiekimus, todėl jų produkcija sulaukia susidomėjimo parodose. Produktai yra apdovanoti įvairių parodų medaliais ir diplomais bei turi didžiulę paklausą Lietuvoje ir užsienyje. Atviros prieigos centre jau veikia trys naujai susikūrusios įmonės, kurios pamažu pradeda savo savarankišką verslą. Į veiklą įtraukiamas ir jaunimas – atviros prieigos centre studentai turi galimybę atlikti gamybinę praktiką ir ruošti savo baigiamuosius darbus.

Dauguma Lietuvos klasterių yra susikūrę paslaugų tiekimo sektoriuje. „Nacionalinis Maisto ūkio klasteris" yra išskirtinis, nes jame mokslas ir verslas bendradarbiauja kuriant ir gaminant inovatyvius maisto produktus. Nacionalinio Maisto ūkio klasterio produktai išsiskiria padidinta biologine verte, pagrindinis dėmesys skiriamas funkcionalaus maisto mokslo ir gamybos plėtrai Lietuvoje. Tai ateities maistas, kuris be pagrindinių maisto medžiagų žmogaus organizmą aprūpina ir biologiškai aktyviomis medžiagomis, turinčiomis teigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinantys klasteriai galėtų būti kuriami ir kituose gamybos sektoriuose.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, tinklapyje „KlasterLT" pateikiama informacija: http://www.kkt.lt/lt/klasteriai/nacionalinis-maisto-ukio-klasteris, „Baltijos medijų centro" tinklapyje pateikiama informacija: http://www.mediabv.lt/res_zinpr_det.php?id=7847

RSS srautas
×