Ūkio ministerijoje įdiegtas ir taikomas projektų valdymas

2015-09-09

2009 m. spalio mėnesį Ūkio ministerijoje įkurtas Projektų valdymo skyrius (PVS), kuriam buvo pavesta pritaikyti šiuolaikišką požiūrį į projektų valdymą. Buvo siekiama stiprinti naują požiūrį, kuris užtikrintų veiksmingesnį, atsakingesnį, skaidrų ir laiku įgyvendintą strateginių projektų portfelį.

PVS buvo įkurtas didėjant strateginio mąstymo, sprendimų kontrolės ir atskaitomybės poreikiui dėl viešojo sektoriaus taupymo režimo, augančios viešųjų paslaugų paklausos (ypač paslaugų, susijusių su senėjančia visuomene, tokių kaip pensijos ar sveikatos sistema) ir augančių reikalavimų jų kokybės atžvilgiu. Iki PVS įkūrimo Ūkio ministerijoje stigo aiškiai apibrėžtų tikslų, taigi rezultatus buvo sunku išmatuoti. Taip pat buvo neaiškus atsakomybių apibrėžimas ir pareigūnų skyrimas, jų funkcijos – persidengiančios, o vadybos ir rizikos valdymo sistema – neišplėtota ir prastai veikianti. PVS diegimo tikslas – didinti Ūkio ministerijos projektų valdymo pajėgumą taip, kad visi projektai padėtų siekti užsibrėžtų tikslų organizacijos ir šalies mastu.

PVS dirba kaip centrinis biuras, nustatantis projektų valdymo standartus, procesus ir metodus visiems Ūkio ministerijos departamentams bei agentūroms. Šiuo tikslu PVS organizuoja diskusijas tarp projektų savininkų ir projektų vadovų, teikia rekomendacijas projektų rizikos mažinimo klausimais, konsultuoja, organizuoja mokymus. PVS yra tiesiogiai atskaitingas Ūkio ministerijos Kancleriui ir yra atsakingas už projektų valdymo sistemos, standartų ir priemonių kūrimą, diegimą bei valdymą pagal nustatytus prioritetus. PVS teikia informaciją apie tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus. PVS buvo pilotinis bandymas stiprinti naują požiūrį į projektų valdymą, kuris turėtų užtikrinti visapusiškai geresnį strateginių projektų portfelį. Taikoma strategija – P3M (angl. Portfolio, Programme and Project Management) projektų valdymo modelis.

2012 m. kovą Ūkio ministras patvirtino LR ūkio ministerijos projektų valdymo metodiką, kurioje numatyti pagrindiniai projektų valdymo principai pagal PMBOK (angl. Project Management Body of Knowledge) standartą. Sukurtas ir projektų valdymo įrankis, kurį sudaro įvairūs šablonai (pavyzdžiui, projektų paraiškų forma, projektų valdymo planas ar priežiūros forma) ir IT įrankis. Pagrindiniai projektų valdymo metodikos rezultatai:

supaprastintos ir standartizuotos komunikacijos procedūros, palengvinusios vidinę komunikaciją Ūkio ministerijoje,

aiškiai apibrėžtos atsakomybės, dėka kurių galima geriau perskirstyti resursus,

padidėjęs veiklos efektyvumas,

sumažėjęs projektų skaičius, o likę tapo labiau orientuoti į strateginius prioritetus,

padidėjęs personalo įsipareigojimas organizacijai,

pagerėjęs rizikos valdymas,

padidėjęs vidinis organizacijos veiklos skaidrumas.

PVS, bendradarbiaudamas su kitomis valstybinėmis institucijomis bei joms pavaldžiomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienio šalyse siekia skatinti projektų valdymo idėją ir tapti gerosios praktikos pavyzdžiu. Pagrindinė PVS inovacija yra organizacinės struktūros pokyčiai – atsisakyta tradicinės funkcinės struktūros ir pritaikyta sistema, apjungianti funkcinę ir programinio tikslo valdymo organizacinę struktūrą. Ši iniciatyva jau dabar gali būti laikoma pakankamai sėkminga, tačiau tolesnė jos sėkmė priklausys nuo gebėjimo projektų valdymo požiūrį integruoti į organizacijos kultūrą. Tai itin svarbu, kadangi projektų valdymas nėra plačiai paplitusi praktika Lietuvos viešajame sektoriuje. Ūkio ministerija siekia ir toliau skatina projektų valdymo požiūrį viešajame sektoriuje – pavyzdžiui, Ūkio ministerijos projektų valdymo IT įrankis yra prieinamas projektų dalyviams ir iš kitų ministerijų.

 

Šaltiniai: Gaušas ir Paliokaitė, 2012, Ūkio ministerijos tinklapyje prieinama informacija: http://www.ukmin.lt/web/lt/ukio_ministerija/projektu_valdymas.

RSS srautas
×