Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo projektas

2015-09-09

2010 m. liepos 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su „Merko statyba" ir „E.L.L. Kinnisvara AS" konsorciumu pasirašė bendrosios jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu Vilniuje buvo pastatyta Balsių mokykla. Tai pirmoji mokykla, įkurta po Nepriklausomybės atkūrimo ir pirmoji Lietuvoje švietimo įstaiga, pastatyta remiantis viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principu.

Balsiai yra Vilniaus miesto mikrorajonas, esantis šiaurinėje miesto dalyje, Verkių seniūnijoje. Prognozuojama, kad Balsių mikrorajone, sodų bendrijose ir Naujųjų Verkių gyvenvietėje artimiausiu metu gyventojų skaičius viršys 10 tūkstančių. Mikrorajonas sparčiai plečiasi, nuolat didėja ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų, kuriems būtina užtikrinti bendrojo lavinimo paslaugų prieinamumą. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus miesto Verkių seniūnijoje gyvenančių vaikų bendrojo lavinimo kokybę. Siekiama sudaryti sąlygas lengviau pasiekti mokyklą ir joje mokytis viena pamaina.

Įgyvendinant projekto veiklas Vilniaus Balsių mikrorajone pastatyta šiuolaikinė 828 vietų bendrojo lavinimo mokykla, ir užtikrintas efektyvus mokyklos infrastruktūros eksploatavimas. Balsių bendrojo lavinimo mokykloje įrengtos pradinio bei pagrindinio mokymo klasės, kabinetai, dirbtuvės, sporto salė ir funkcionali aktų valgyklos salė, virtuvė, administracinės, personalo ir moksleivių rūbinių, techninės bei kitos patalpos. Prie mokyklos įrengtas ir sporto aikštynas, mokykla aprūpinta mokymo bei kita mokyklos veiklai reikalinga įranga. Balsių mokyklosploto (11 353 m2) pastatui įprastas įrengimo terminas yra 18 mėnesių, tačiau sutarties pasirašymas vėlavo 4 mėnesius. Dėl to visus darbus teko atlikti per 14 mėnesių. Statybą tai pabrangino daugiau nei 10 proc. Dėl pirmosios tokio tipo sutarties ir kai kurių neapgalvotų jos niuansų šį skirtumą savo sąskaita turėjo apmokėti privatus subjektas. Vis dėlto mokyklos statybos buvo užbaigtos laiku ir 2011 m. rugsėjo 1 d. mokykla buvo atidaryta.

Projektas neša naudą ne vienai tikslinei grupei – Vilniaus Balsių mikrorajono, jame esančių sodų bendrijų, Naujųjų Verkių gyvenvietės mokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, mokyklos pedagogams. Mokyklos projektas buvo parengtas pagal visus šiuolaikiškų mokyklų reikalavimus, pasinaudojant Skandinavijos šalių, garsėjančių kaip aukščiausios kokybės mokymo įstaigos, patirtimi. Daugelis kabinetų suplanuoti su pagalbinėmis patalpomis. Kai kuriose klasėse yra „išmaniosios" lentos. Kiekviena klasių grupė turi savo atskirą poilsio zoną. Mokykloje suprojektuota amfiteatrinė tiksliųjų mokslų laboratorija su elektros ir vandens prievadais kiekvienam iš moksleivių. Mokyklos pastate yra dviejų aukštų biblioteka ir skaitykla. Įrengta visiškai naujo tipo universali aktų salė – valgykla – ši nuolat atvira erdvė yra lengvai transformuojama pagal poreikius. Vaikai turi asmenines daiktų spinteles, įrengta erdvi dviračių saugojimo aikštelė. Projekto vertė yra apie 53 mln. eurų (184 mln. litų).

Balsių mokyklos projektas yra finansuojamas nauju, Lietuvoje neįprastu finansiniu mechanizmu – tai vienas iš šešių pilotinių, strategiškai svarbiausių LR ūkio ministerijos Viešosios ir privačios partnerystės projektų. Lietuvoje iki 2011 m. nebuvo įgyvendintas nei vienas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektas. Šis projektas įgyvendinamas PPFV principu (angl. DBFO): projektuoti – pastatyti – finansuoti – vykdyti veiklą. Tai yra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės forma, kai privatus sektorius pagal sutartį projektuoja, vykdo statybos darbus, juos finansuoja bei vykdo sukurtos infrastruktūros eksploatavimo ir priežiūros veiklas, o viešasis sektorius reguliuoja privataus sektoriaus veiklą ir jam atlygina už jo teikiamas paslaugas mokėdamas metinį partnerystės mokestį.Savivaldybė sprendžia su švietimu susijusius klausimus, tuo tarpu pastato administravimo, saugumo, higienos, apsaugos, turto priežiūros ir smulkių ūkinių darbų atlikimo ir kt. paslaugas teikia privataus sektoriaus įmonės. Po 25 m., pasibaigus sutarties terminams, visiškai renovuota mokykla bus patikėta vien tik savivaldybei. Balsių mokyklos projektas turėtų būti pavyzdys ateityje įvyksiantiems viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektams.

 

Šaltiniai: tinklapyje ppplietuva.lt prieinama informacija: http://www.ppplietuva.lt/projektai/projektu-aprasymai/vilniaus-miesto-balsiu-mokyklos-statybos-ir-ukio-prieziuros-vykdymo-projektas.html, lintpa.lt tinklapyje prieinama informacija: http://lntpa.lt/g-tursa-nauji-finansiniai-mechanizmai-ppp-projektu-taikymo-praktika/, spec.lt tinklapyje prieinama informacija: http://www.spec.lt/lt/Vilniuje_atidaryta_nauja_moderni_valstybine_mokykla

RSS srautas
×