Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP)

2015-09-09

2008 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos sukūrė ir įdiegė Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (VAIISIS). Nuo 2013 m. kovo 1 d. VAIISIS pavadinimas pakeistas į Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). VIISP susideda iš dviejų pagrindinių dalių: duomenų mainų platformos ir centrinio elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai".Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) - tai Lietuvos sąveikumo platforma, leidžianti paslaugų tiekėjams lanksčiai bei nesudėtingai talpinti ir kurti el. paslaugas, o paslaugų gavėjams visas šias paslaugas užsisakyti vienoje vietoje.

Prieš pritaikant VIISP, bendra Lietuvos elektroninių viešųjų paslaugų visuma buvo nestandartizuota, nesisteminga – elektroninių viešųjų paslaugų teikimas nebuvo sujungtas į bendrą tinklą. VIISP tikslas yra sudaryti sąlygas valstybės informacinėms sistemoms ir registrams standartizuotu būdu keistis duomenimis panaudojant žiniatinklio paslaugas (angl. web services) bei sudaryti sąlygas sparčiau kurti elektronines paslaugas ir jas teikti centralizuotai. Šis portalas sukurtas tam, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turėtų galimybę vienoje vietoje susirasti ir pasinaudoti pageidaujamomis viešosiomis paslaugomis bei gauti dominančią viešąją informaciją.

Valstybės bei savivaldybių institucijos, valstybės įmonės ar įstaigos užuot kūrę savo sprendimus gali pasinaudoti jau sukurtais VIISP el. paslaugų kūrimo/teikimo komponentais. Sklandų ir patikimą tarpininkavimą tarp VIISP ir išorinių sistemų užtikrina duomenų mainų platforma. VIISP taip pat suteikia galimybę nustatyti fizinių ir juridinių asmenų bei valstybės tarnautojų tapatybę, o paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu ir elektroninės bankininkystės sistemomis. Elektroninės paslaugos gali būti apjungiamos pagal konkretų gyvenimo atvejį (pavyzdžiui, santuoka, vaiko gimimas) bei tapti kompleksinėmis paslaugomis, naudotojų pasiekiamomis vieno mygtuko spustelėjimu. Portale „Elektroniniai valdžios vartai", galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas. Spustelėjęs vieną iš pateikiamų Elektroninių valdžios vartų naudotojų grupių nuorodų, asmuo nukreipiamas į pasirinktą portalo naudotojo sritį, kurioje yra pateikiama konkrečiai naudotojų grupei skirta informacija ir paslaugos.

VIISP platforma leidžia naujas elektronines paslaugas sukurti daug greičiau ir pigiau, nes atskiroms institucijoms nebereikia diegti savo sprendimų. Elektroninių paslaugų plėtra ir VIISP atlikti pokyčiai jau daro poveikį viešojo sektoriaus efektyvumui. Daugelis įrašų tikrinami, perduodami iš vienos sistemos į kitą automatizuotai. Taip pat automatizuotai sukuriamos užduotys visai darbuotojų grandinei ir kontroliuojamas jų vykdymas. Vien sumažintas integracinių platformų poreikis sutaupo valstybei keliolika milijonų eurų. Be to, valstybės tarnautojai atlaisvinami nuo rutininio darbo ir daugiau dėmesio gali skirti didesnės pridėtinės vertės uždaviniams. 2014 m. duomenimis valstybės institucijų, svetainėse internete lankėsi 32 proc. gyventojų, tai sudaro net 45 proc. interneto vartotojų. Per mėnesį vidutiniškai elektroniniais valdžios vartais pasinaudoja 570 tūkstančių vartotojų. 2014 m. prisijungė 1,3 mln. asmenų. VIISP paslaugomis naudojosi per 200 institucijų.

VIISP yra nesudėtingas ir efektyvus būdas pažangiausių informacinių technologijų diegimui valstybės valdyme. VIISP pagrindu diegiami nauji sprendimai, skirti kurti sudėtines elektronines paslaugas. Pavyzdžiui, VIISP pagrindu sukurta pirmoji Lietuvoje sudėtinė elektroninė paslauga, leidžianti gimus kūdikiui vienu prisijungimu prie Elektroninių valdžios vartų užsakyti net 5 skirtingas įvairių institucijų teikiamas paslaugas, nesirūpinant kokios atskiros institucijos šias paslaugas teikia, paslaugų užsakymų eiliškumu ar jų suteikimo tvarka. Artimoje ateityje VIISP naudojimo galimybės bus praplėstos papildomomis funkcijomis: dokumentų valdymas bus paremtas debesų kompiuterija– atsiras galimybė institucijai turėti savo atskirą sritį dokumentų talpinimui ir jų valdymui. Sekantis VIISP plėtros žingsnis – platformos pritaikymas savivaldybių teikiamų e. paslaugų tiražavimui. Siekiant, kad kiekviena savivaldybė nekurtų savo sistemų teikiamoms paslaugoms ir be reikalo neeikvotų išteklių, jos galės pasinaudoti jau sukurtais funkcionalumais VIISP platformoje. Iki 2015 m. pabaigos bus perkeltos ir tiražuotos net 65 paslaugos beveik visose savivaldybių institucijose.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, portale „Elektroniniai valdžios vartai" skelbiama informacija: https://www.epaslaugos.lt, tinklapyje „ATEA" skelbiama informacija: http://atea.lt/success_story/viisp-efektyvesnis-viesasis-sektorius/, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos tinklapyje skelbiama informacija: http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/viisp

RSS srautas
×