Iniciatyva „Lietuva 2.0“

2015-09-09

Iniciatyva „Lietuva 2.0" yra e. demokratijos socialinis tinklas, buriantis sąmoningus Lietuvos piliečius, neabejingus valstybės valdymo atžvilgiu ir norinčius kurti tokią Lietuvą, kokią ją nori matyti. Portalas pradėjo veikti 2011 sausio mėn. Jis paremtas Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Referendumų ir Elektroninio parašo įstatymais. Portalas siūlo piliečiams teisėtą bei nemokamą būdą teikti pilietines iniciatyvas ir/ar jas palaikyti pasirašant elektroniniu būdu. Svetainę „Lietuva 2.0" sukūrė ir vysto VšĮ LT2.0 – nepriklausoma, idėjiniais ir visuomeniniais pagrindais veikianti ne pelno siekianti organizacija. Iniciatyvos partneris – asociacija „Žinių ekonomikos forumas".

Lietuvos pilietinė visuomenė yra gana pasyvi – gyventojai yra pilietiškai ir politiškai neaktyvūs, abejingi valstybės valdymo klausimais, nesidomi politiniu valstybės gyvenimu. Fiksuojamas žemas visuomenės pilietinės galios indeksas, nes piliečiai nesijaučia galintys paveikti sprendimus. Dabartinis piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos procesas taip pat yra sudėtingas. Iniciatyvą „Lietuva 2.0" paskatino idealizmas ir tikėjimas, kad tokia pilietinė platforma yra tai, ko reikia Lietuvos gyventojų pilietiškumui pabusti. Socialinio tinklo „Lietuva 2.0" tikslas – sukurti sąlygas, leidžiančias kiekvienam Lietuvos piliečiui minimaliomis pastangomis maksimaliai įsitraukti į valstybės gyvenimą.

Šiame tinkle vartotojai gali pasisakyti jiems aktualiais klausimais, teikti problemas sprendžiančius sumanymus, juos vystyti – kritikuoti, palaikyti, svarstyti alternatyvas, ieškoti galutinio sprendimo ir galų gale juos įgyvendinti. Piliečiai taip pat gali balsuoti valdžios svarstomais klausimais. Suinteresuoti asmenys jiems aktualiais klausimais gali būti informuojami el. paštu. Šis socialinis tinklas yra orientuotas į aktyvius „internautus" bei politikus, kurių idėjos stringa biurokratijos pinklėse ar kuriems stinga politinės valios jas įgyvendinti. Taip pat tinklas siekia burti visus, suinteresuotus dirbti siekiant išspręsti savo, bendruomenės ar Lietuvos problemas. Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė iniciatyvos įgyvendintojai – įstatyminė bazė nepritaikyta piliečių iniciatyvas teikti el. priemonėmis. Taip pat didieji bankai nenorėjo bendradarbiauti – „Lietuvai 2.0" buvo neleista naudotis el. valdžios vartų tapatybės nustatymo paslaugomis per bankinius prisijungimus. Šiuo metu tapatybės patvirtinimas galimas naudojant el. parašą, prisijungiant tiesiogiai per bendradarbiauti sutikusių bankų sistemas, arba bankiniu pavedimu. Projekto viešinimui trūko lėšų, kadangi jis yra finansuojamas tik pačių bendruomenės narių lėšomis.

2015 m. birželį portale jau buvo 3800 registruotų naudotojų, pateikta daugiau nei 300 pasiūlymų ir surinkta daugiau nei 8000 piliečių el. parašų, kurie buvo perduoti atsakingoms valdžios institucijoms. Lietuva 2.0 yra užsiregistravę daugiau nei 20 organizacijų, kurių nariai gali vystyti vidines idėjas, organizuoti uždarus organizacijos narių balsavimus, skirstyti organizacijos nariams užduotis vykdant projektus, o atėjus laikui – paviešinti savo veiklos rezultatus visai Lietuva 2.0 bendruomenei. Piliečiai tampa labiau informuoti ir suinteresuoti politiniais įvykiais, o tai reikšmingai tobulina Lietuvos demokratijos kokybę. Iniciatyva taip pat skatina šiuolaikinių demokratijos procesų plėtrą elektroninėje erdvėje. Lietuva 2.0 bendruomenė padeda geriau atstovauti visuomenės interesus, kadangi bendruomenės nuomonė pristatoma valdžios atstovams.

Iniciatyvos inovatyvumas užkoduotas jos pavadinime – 2.0 paradigma interneto vystymosi kontekste reiškia visų jo naudotojų kuriamą gyvą organizmą. Iniciatyva panašiai apibrėžia ir valstybę – demokratinės valstybės turinį turi kurti kiekvienas jos pilietis. Tai skiriasi nuo kitų socialinių tinklų, kurie yra orientuoti į pažintis ir dažniau panašėja į informacijos „šiukšlyną" nei į konkretų tikslą orientuotą platformą ar darbo įrankį. Iniciatyva „Lietuva 2.0" yra orientuota į rezultatą, vieningą bendruomenę ir išliekamąją vertę. „Lietuva 2.0" suteikia galimybę iniciatyvų pasirašymo/balsavimo langelius integruoti į kitus (pavyzdžiui, valstybinių institucijų) tinklapius. Platformą taip pat galima pritaikyti savivaldybių ar net kitų valstybių poreikiams. Platforma gali naudotis įvairios organizacijos, pavyzdžiui, yra užregistruota organizacija „Verslas 2.0" – savitvarkos ir savikūros principais grįsta verslo bendruomenė, kurioje vystomi socialinio verslo projektai, bendradarbiaujama šalinant barjerus, stabdančius socialinio verslo plėtrą.

 

Šaltiniai: iniciatyvos „Lietuva 2.0" tinklapyje prieinama informacija: https://www.lietuva2.lt/apie, http://blog.lietuva2.lt/lietuva-2-0-pristatymas/, iniciatyvos atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×