Pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“

2015-09-09

„Baltosios pirštinės" – tai nepolitinė rinkimų stebėjimo organizacija Lietuvoje. „Baltosios pirštinės" startavo 2012 m. spalio mėn. Organizacijos veikla vykdoma visoje Lietuvoje. Projekto idėjinis autorius ir įkūrėjas – Tadas Langaitis, pagrindinis koordinatorius– programos „Kurk Lietuvai" alumni Simas Simanauskas, projekto partneris – VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas".

Lietuvoje per rinkimus dažnai susiduriama su balsų klastojimo problema. Iniciatyva „Baltosios pirštinės" kilo po 2012 m. Seimo rinkimų, kurių metu buvo pastebėti ir paviešinti balsų pirkimo atvejai. Tai parodė, kad rinkimai Lietuvoje vyksta neskaidriai, rinkimų stebėtojai nestebi rinkimų apylinkių prieigų, o policija nesugeba užkirsti kelio balsų pirkimui ir kitiems grubiems rinkimų tvarkos pažeidimams. Organizacija „Baltosios pirštinės" siekia, kad kuo daugiau piliečių prisidėtų prie skaidrių rinkimų užtikrinimo. Organizacijos misija trilypė – Įkvėpti piliečius prisiimti atsakomybę už skaidrius ir sąžiningus rinkimus; įgalinti visuomenės narius efektyviai stebėt, fiksuoti ir pranešti apie galimus korupcijos atvejus rinkiminius periodu bei viešinti ir kovoti su neskaidrumo ir korupcijos atvejais.

Organizacijos tikslinės grupės yra aktyvūs piliečiai, kurie nori prisidėti prie skaidresnių rinkimų. "Baltųjų pirštinių" veiklos organizavimu ir savanorių koordinavimu užsiimti gali tik jokiai politinei partijai/visuomeniniam rinkimų komitetui nepriklausantys asmenys. "Baltųjų pirštinių" savanoriais yra kviečiami tapti visi, sklandžią rinkimų eigą užtikrinti norintys piliečiai. Stebėjimas vykdomas viso rinkimų periodo metu: pradedant kandidatų skleidžiamos politinės reklamos stebėsena 6 mėn. iki rinkimų, baigiant aktyviu rinkimų apylinkių stebėjimu rinkimų savaitę (į ją įeina išankstinis balsavimas, balsavimas namuose ir rinkimų diena). Vienas iš pagrindinių sunkumų, įgyvendinant organizacijos veiklas yra nuolatinio finansavimo stoka. 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų stebėjimas buvo finansuotas iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinio mechanizmo suteiktos paramos. Lėšų 2016 m. vyksiančių Seimo rinkimų stebėjimui kol kas nėra, todėl piliečiai, neturintys galimybių tiesiogiai dalyvauti „Baltųjų pirštinių" veikloje yra kviečiami prisidėti prie „Baltųjų pirštinių" pilietinės iniciatyvos finansine parama. Kitas organizacijai kylantis iššūkis yra mažas piliečių suinteresuotumas rinkimais anksčiau nei 2 mėn. iki rinkimų dienos. Šį iššūkį stengiamasi įveikti aktyviai važinėjant po Lietuvą skleidžiant žinią apie „Baltąsias pirštines" ir kviečiant piliečius prisijungti prie organizacijos veiklos.

Iniciatyva suteikė galimybę pilietiškai aktyviems visuomenės nariams patiems aktyviai stebėti Seimo rinkimus 2012 m. spalį ir 2013 m. kovą, 2014 m. LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus, o 2015 m. – savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Piliečių, norinčių prisidėti prie skaidresnių rinkimų, aktyvumas vis auga. Norą prisijungti prie „Baltųjų pirštinių" ir stebėti 2015 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimus išreiškė per tūkstantis savanorių. 2015 m. rinkimų kampanijos laikotarpiu buvo gauti 836 pranešimai apie galimus rinkimų tvarkos pažeidimus, 201 pranešimas buvo perduotas tirti savivaldybių rinkimų komisijoms. Lietuvos policija pradėjo 38 ikiteisminius tyrimus dėl rinkimų tvarkos pažeidimų. Dėl grubių rinkimų tvarkos pažeidimų buvo atšaukti rinkimai Trakų raj., Širvintų raj. bei Šilutės raj. Žinojimas, kad rinkimai yra atidžiai stebimi nepriklausomos organizacijos skatina politikus, rinkimų komisijas bei rinkėjus elgtis sąžiningai ir vengti pažeidimų.

Organizacijos „Baltosios pirštinės" veikla yra inovatyvi tuo, kad rinkimų stebėjimui yra pasitelkiami piliečiai, kurie nėra politinių organizacijų nariai – tai vienintelė tokia organizacija Lietuvoje. „Baltųjų pirštinių" veikla yra unikali, nes ši organizacija ne tik stebi patį balsavimo procesą, bet ir viso rinkimų periodo metu vykdomų veiklų skaidrumą. Daugelis rinkimų stebėjimo organizacijų visame pasaulyje užsiima tik rinkimų stebėjimu, tuo tarpu „Baltosios pirštinės" aktyviai dirba tiek su Vyriausiąja rinkimų komisija, tiek su Policija, siekdami užkirsti kelią rinkimų tvarkos pažeidimams ir duoti jiems atkirtį. Projektas gali būti multiplikuojamas ir kitose šalyse. Šiuo metu „Baltųjų pirštinių" patirtimi aktyviai domisi Baltarusija, Kroatija, Makedonija.

 

Šaltiniai: projekto atstovo pateikta informacija, organizacijos „Baltosios pirštinės" tinklapyje pateikiama informacija: http://baltosiospirstines.lt/kas_mes.

RSS srautas
×