Programa „Socialinis taksi“

2015-09-08

2013 m. rugsėjo mėn. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas" (NSII) pradėjo įgyvendinti programą „Socialinis taksi". Ji vykdoma šešiose Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybėse. Projekto partneriai – minėtos savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Nepritaikyta infrastruktūra judėjimo negalią turintiems asmenims, kitų institucijų, įpareigotų spręsti neįgaliųjų judėjimo problemas neveiksnumas bei noras savo pavyzdžiu parodyti NVO ir valstybinėms institucijoms, kad ir su mažesniais ekonominiais ir žmogiškaisiais ištekliais įmanoma svariai prisidėti prie socialinės integracijos galimybių skatinimo buvo pagrindinės priežastys, paskatinusios inicijuoti programą. „Socialinis taksi" sprendžia socialinės integracijos problemas suteikiant šansą žmonėms, turintiems žemesnes pajamas ir mažesnes galimybes bei žmonėms su judėjimo problemomis pasiekti jų norimas vietas. Sprendžiant judumo problemą programa „Socialinis taksi" daro tiesioginį poveikį ir kitų problemų – nedidelių neįgalių žmonių įsidarbinimo galimybių, nekokybiškos sveikatos priežiūros, mažo pilietinio aktyvumo – sprendimui. Pagrindinis projekto tikslas –žmogaus laisvė judėti nepaisant negalios ir asmenų įgalinimas siekti savo tikslų.

NSII tiesiogiai dirba su plačiu ratu judėjimo negalią turinčių žmonių, kurie rodė didelę motyvaciją tokiam taksi atsirasti. Taigi, nuo pat projekto atsiradimo akimirkos judėjimo negalią turintys žmonės įsitraukė į „Socialinio taksi" planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą.Ši paslauga skirta tik judėjimo negalią turintiems žmonėms, kuriems yra sunku naudotis miesto infrastruktūra ir viešuoju transportu. „Socialinis taksi" teikia ne tik negalią turinčių žmonių pervežimo paslaugas, bet ir suteikia pagalbą išeinant iš namų ir įsėdant į automobilį, padeda pasiimti daiktus ar pirkinius. Taip siekiama užtikrinti negalią turinčio žmogaus nepriklausomybę nuo jį prižiūrinčių žmonių. Vykdant šią programą didelis dėmesys skiriamas paslaugos kokybei – automobilių vairuotojai apmokyti būtinosios pagalbos, bendravimo ir kitų įgūdžių. Programos sėkmės veiksniai: NSII specialistų patirtis, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, sprendžiančiomis panašias problemas, modernus požiūris į diegiamas paslaugas, savanorių suteikiama pagalba. Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susidurta įgyvendinant programą, buvo finansinių išteklių nepastovumas ir žmogiškųjų išteklių trūkumas. Sprendžiant sunkumus buvo pasitelkta nuolatinė naujų finansavimo šaltinių paieška. Taip pat bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis NSII padeda sumažinti finansinius bei laiko kaštus. Žmogiškųjų išteklių problemą NSII darbuotojai sprendžia pasitelkdami savanorius.

2015 m. birželį programa turėjo 1004 vartotojus 5 skirtinguose Lietuvos miestuose. Šios socialinės paslaugos poreikis yra didžiulis, nes šiuo metu Vilniuje eilėje laukia dar 156 žmonių, norinčių užsiregistruoti šiai paslaugai gauti. Per 2014 metus šios paslaugos vartotojų skaičius išaugo daugiau nei 150 proc. Pagrindinė programos nauda: žmonėms, neturintiems pakankamų finansinių išteklių suteikiama galimybė pasinaudoti teise į laisvalaikį, darbą ir t.t. Tai pat pastebimas padidėjęs vartotojų savarankiškumo jausmas. Bendra nauda visuomenei plačiąja prasme yra didesnis tikslinės šios paslaugos grupės – žmonių turinčių negalia – matomumas viešajame mūsų visuomenės gyvenime. Tai skatina požiūrio į šiuos žmonės kaitą.

Programa „Socialinis taksi" inovatyvi tuo, kad paslaugai teikti naudojamos vienos labiausiai neįgaliųjų poreikiams pritaikytų mašinų Lietuvoje, naudojama moderni kelionių užsakymų sistema. Be to, NSII į savo veiklą bando įtraukti kuo daugiau savanorių. Šis projektas turi ilgalaikį tikslą, tad NSII siekia tęsti šį projektą. Stiprus įsipareigojimas programos tęstinumui yra pagrindinis šios iniciatyvos išskirtinumas lyginant su kitais projektais. Geriausias šios programos multiplikavimo pavyzdys – bendradarbiavimas su vis naujomis Lietuvos savivaldybėmis. Be to, gerąją „Socialinio taksi" patirtį ir pavyzdį perėmė Latvijos Daugpilio socialinių paslaugų centras, kuris šiuo metu veikia „Socialinio taksi" sistemos principu. Ši programa orientuota į socialinių paslaugų teikimą, kurių Lietuvoje stinga. Panašiu principu galėtų būti vykdomi kiti projektai, skirti palengvinti socialiai pažeidžiamų grupių gyvenimą ir visavertę integraciją į visuomenę.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteiktai informacija, programos „Socialinis taksi" tinklapyje prieinama informacija: http://socialinistaksi.lt/page/apie

RSS srautas
×