Geografinė informacinė sistema (GIS) aplinkosauginių projektų planavimui ir stebėsenai

2015-09-08

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Geografinė informacinė sistema (GIS) – sistema, skirta vykdyti projektų rodiklių monitoringą, standartizuoti informacijos, susijusios su gyventojų prijungimu prie nuotekų ir vandentiekio tinklų, suvedimą ir vaizdavimą. Sistemos diegimo projektas įgyvendintas Vilniaus miesto savivaldybėje. GIS įdiegta 2012 m. ir sėkmingai veikia iki šiol.

Dar 2014 m. projektų rezultatų stebėsena kėlė nemenką administracinę naštą projektų vykdytojams ir APVA. Pavyzdžiui, projektų vykdytojams reikėdavo nuolat teikti APVA žemėlapius su numatomais kloti ir paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais. Šie žemėlapiai kartais apimdavo A1 formato lapą ir buvo sunku juos sumaketuoti arba atspausdinti. Anksčiau projektų vykdytojai Agentūrai turėdavo teikti ir sąrašus apie prijungtus gyventojus. Projekto įgyvendinimą paskatino poreikis modernizuoti projektų stebėseną ir padaryti rezultatus labiau prieinamais visuomenei. Pagrindinis šios informacinių sistemų pagrindu funkcionuojančios sistemos tikslas – užtikrinti investicinių atliekų tvarkymo bei vandentvarkos projektų tikslų pasiekimo stebėseną, palengvinti informacijos valdymą projektų vykdytojams bei skaidriai ir patraukliai pateikti informaciją visuomenei. Naudojant GIS siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir vandentvarkos sistemos efektyvumą.

GIS yra informacinė sistema skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija, susijusia su vandentiekių tiesimu ir nuotekų valymu. Sistema skirta skaitmeninių, koordinuotų erdvėje duomenų kaupimui, saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei. Visi aktualūs duomenys buvo sukelti į informacinę sistemą, taip pat APVA nuolatos kviečia projektų vykdytojus atnaujinti informaciją GIS sistemoje. Projekto tikslinės grupės – aplinkosaugos projektų vykdytojai (savivaldybės, vandenvalos įmonės, atliekų tvarkymo centrai), vietos bendruomenės, ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemos institucijos.Sistema teikia aktualią projekto informaciją vandentvarkos srityje – rodo statomų ir pastatytų vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų vietas, pažymi, kurie būstai yra prijungti ir kokios jų galimybės prisijungti prie vandentiekio ar nuotekų tinklų. Sistemos sėkmę lėmė prieš diegimą išanalizuotas ir nustatytas pagrįstas tokios programos poveikis bei visoms tikslinėms grupėms patrauklios GIS galimybės. APVA diegdama GIS susidūrė ir su iššūkiais: diegimo pradžioje vyko pirminis suinteresuotų grupių pasipriešinimas naujovėms bei buvo jaučiamas IT specialistų trūkumas. Šie iššūkiai buvo įveikti į planavimą ir įgyvendinimą įtraukiant suinteresuotas puses ir vykdant nuoseklią komunikaciją projekto įgyvendinimo metu.

Įdiegus GIS, projektų vykdytojams nebereikia teikti prijungtų gyventojų sąrašų, braižyti ir spausdinti žemėlapių – APVA darbuotojai šią informaciją mato sistemoje. Taip viešųjų paslaugų teikimo procesai tampa daug efektyvesni. GIS palengvina APVA darbą, nes supaprastinamas patikros procesas ir taip sumažinama administracinė našta (pavyzdžiui, projektų rezultatų pasiekimo stebėsenos procesas sutrumpėjo apie 50 proc.). Taip pat suteikiamas konkretus įrankis dvigubam finansavimui išvengti – padidėjo ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos skaidrumas. Sistema įgalino vietines bendruomenes stebėti ir teikti informaciją apie projektų vykdymą. Taigi, išaugo veiklos kryptingumas ir kokybė.

GIS diegimo projektas sudarė galimybę iki tol buvusią sudėtingą ir didelių administracinių kaštų reikalaujančią stebėsenos ir atsiskaitymo sistemą pakeisti nauja ir inovatyvia priemone. Sistemos funkcionavimui pasitelkiamos moderniausios informacinės technologijos. Taip pat inovatyvu tai, kad viešųjų paslaugų teikimui pasitelkiama visuomenė, kuri gali tiksliausiai informuoti apie egzistuojančias problemas, nurodyti realią situaciją bei GIS tinklapyje stebėti projektų vykdymo eigą. Projektas yra tvarus ir galima jo patirtį pritaikyti kitose sistemose. Šia galimybe jau domisi Latvijos ir Estijos ES fondų administravimo sistemos atstovai.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, APVA naujienlaiškyje pateikiama informacija: https://www.apva.lt/ckfinder/userfiles/files/APVA_naujienlaiskis_birzelis1_1.pdf, APVA atstovės pranešimas (2015): https://prezi.com/d-bsmtnl0xdi/integruoti-it-sprendimai/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

RSS srautas
×