Darbo paieškos portalas „Galiu dirbti“

2015-09-08

Nuo 2010 m. gruodžio VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga" kartu su partneriais iš Latvijos pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, vykdo projektą „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas". Vykdant projektą vienas iš uždavinių buvo sukurti darbo paieškos portalą Galiudirbti.lt. Tai – portalas, skirtas padėti žmonėms su negalia surasti tinkamą darbą, o darbdaviams – surasti tinkamą darbuotoją.

2010 m. Lietuvoje gyveno apie 269 034 įvairią negalią turinčių asmenų (65 proc. jų buvo darbingo amžiaus). Tačiau dirbo tik 16 proc., 49 proc. neįgaliųjų nedirbo niekur. Šiuo metu Lietuvoje veikia 90 neįgaliųjų socialinių įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. darbuotojų sudaro neįgalūs asmenys. Didžioji dauguma neįgaliųjų socialinių įmonių įsikūrusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Deja, mažesniuosiuose miestuose, kur mažai neįgaliųjų socialinių įmonių, yra daug nedirbančių neįgaliųjų. Lietuvoje nemaža dalis negalią turinčių šalies gyventojų galėtų būti įdarbinti, tačiau tam reikia papildomo valstybės dėmesio. Šalyje nėra išsamios strategijos dėl neįgaliųjų integravimo į darbo rinką, trūksta informacijos ir bendradarbiavimo tarp neįgaliųjų, darbdavių ir valstybinių institucijų. Visuomenė, darbdaviai ir valstybė nesuvokia neįgaliųjų įdarbinimo galimybių, be to, patys neįgalieji nemoka savęs tinkamai pristatyti darbo rinkai. Pagrindinis projekto „Galiu dirbti" tikslas – didinti neįgaliųjų socialinių įmonių Lietuvoje ir Latvijoje konkurencingumą, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas neįgaliųjų įdarbinimui. Viena iš pagrindinių galimybių neįgaliųjų integracijai į darbo rinką ir visavertį gyvenimą – jų įdarbinimas į neįgaliųjų socialines įmones. Portalas Galiudirbti.lt veikia tarsi tiltas tarp šių dviejų tikslinių grupių – darbuotojų su negalia ir darbdavių.

Projekto tikslinės grupės yra neįgaliųjų socialinės įmonės, neįgalieji, valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Tinklapis Galiudirbti.lt sudarytas iš dviejų dalių. Viena – skirta neįgaliesiems, ieškantiems darbo. Joje užsiregistravę neįgalieji gali patalpinti savo gyvenimo aprašymą ir prireikus jį koreguoti, matyti darbdavių skelbimus, aktualius patarimus kaip susirasti darbą, pasiruošti pokalbiui su darbdaviu. Antroje dalyje darbdaviai gali talpinti savo skelbimus ir juos koreguoti, matyti tinklapyje užsiregistravusių neįgaliųjų gyvenimo aprašymus. Tinklapyje talpinamos aktualios naujienos, naudinga informacija ir nuorodos. Tinklapyje taip pat pateikiamas katalogas „Neįgaliųjų darbo gerosios patirties pavyzdžiai". Jame trumpai papasakojamos žmonių su negalia sėkmės istorijos ieškant darbo. Taip kitiems neįgaliesiems įrodoma, kad jie yra reikalingi darbo rinkoje: neįgalieji motyvuojami siekti karjeros bei nukreipiami į įmones, kuriose gali tikslingai ieškoti darbo.

Šiuo metu portale Galiudirbti.lt jau yra užsiregistravę 3494 potencialūs darbuotojai, 354 potencialūs darbdaviai, siūloma 100 darbo vietų žmonėms su negalia. Per pirmuosius dvejus portalo veikimo metus pavyko įsidarbinti daugiau kaip 100 neįgalių asmenų. Vykdant projektą įgyvendinamos įvairios veiklos, siekiant ištirti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje, jų nedarbo priežastis, parengti pasiūlymus, skatinančius aktyvesnį neįgaliųjų įtraukimą į darbo rinką. Taip pat stengiamasi ištirti ir identifikuoti ekonominius sektorius, kuriuose pagal savo negalios pobūdį neįgalieji turėtų daugiau galimybių gauti darbą. Viešinant neįgaliųjų įdarbinimo galimybes keičiamas darbdavių požiūris į žmones turinčius negalią, didėja pačių neįgaliųjų motyvacija, skatinamas socialinių partnerių bendradarbiavimas, pateikiami visuomenei svarbūs ir naudingi neįgaliųjų darbo pavyzdžiai bei kitais būdais skatinamas neįgaliųjų įdarbinimas.

Galiudirbti.lt yra pirmasis darbo paieškos tinklapis Lietuvoje, kuris yra skirtas vienai tikslinei grupei – žmonėms su negalia. Portale talpinami ne tik darbo pasiūlymai, bet ir pateikiama naudinga informacija ieškantiems darbo vietos – straipsniai, patarimai, sėkmės istorijos. Kitos socialinės grupės, kurios patiria daugiausia sunkumų ieškant darbo yra jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės bei kaimo gyventojai. Atsižvelgiant į tai, portalo Galiudirbti.lt pagrindiniai principai galėtų būti multiplikuojami ir jų pagrindu galėtų būti kuriami tinklapiai, padedantys įsidarbinti šioms socialinėms grupėms priklausantiems asmenims.

 

Šaltiniai: portale „Galiudirbti.lt" pateikiama informacija: http://www.galiudirbti.lt/lt/apie-projekta/, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos (LŽNS) tinklapyje pateikiama informacija: http://www.negalia.lt/naudinga-info/darbas/darbo-paieskos-portalas-galiu-dirbti/, Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungos tinklapyje pateikiama informacija: http://www.nsis.lt/lt/vykdomi_projektai

RSS srautas
×