Išsaugokime Dvarčionių pievą kartu

2015-09-08

Nuo 2008 m. VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ organizuoja talkas Vilniuje esančioje Dvarčionių pievoje. Į talkas  kviečiami visi, kurie yra neabejingi gamtos grožiui ir nori padėti jam išlikti. Talkų metu pieva yra šienaujama ir taip  padedama atkurti jos biologinę įvairovę.

Natūralios pievos nyksta visoje Europoje, tad ir Vilniuje esančiai Dvarčionių pievai iškilo grėsmė – dėl nebevykstančio šienavimo pieva užželia menkaverčiais krūmynais, kurie išstumia retuosius pievos augalus ir gyvūnus. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – išsaugoti Dvarčionių pievą, kurioje aptinkama gausi biologinė įvairovė. Iniciatyva prisideda prie sąmoningos pilietinės visuomenės formavimo bei informavimo apie vertingą gamtinę buveinę. Pagrindinė priežastis, paskatinusi pradėti šią iniciatyvą, buvo susirūpinimas, kad gali būti prarasta unikali atvira gamtinė buveinė miškingame miesto kraštovaizdyje.

Pagrindinės iniciatyvos veiklos: krūmų ir menkaverčių medžių šalinimas, norint atverti pievą, pastovus (bent kartą metuose) vėlyvas šienavimas, norint atstatyti gerą pievos būklę, o vėliau – tą būklę palaikyti; susidariusios biomasės (šieno) pašalinimas iš pievos ir šieno „vartotojų“ paieška. Veiklas atlieka VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ kolektyvas bei iniciatyvą palaikantys piliečiai. Kadangi iniciatyva vykdoma savanoriškai, kasmet pievos baziniam palaikymui (pievos šienavimo, šieno surinkimo ir išvežimo darbams, krūmų bei jų ataugų kirtimui ir sutvarkymo darbams) prireikia apie 1500 eurų. Dalis išlaidų padengiama visuomenės gauta parama, kita dalis – organizacijos lėšomis. Ko gero, didžiausia problema, su kuria susiduria aplinkosaugos entuziastai – surasti, kam atiduoti nupjautą biomasę. Paskutiniais metais pavyko surasti ūkininką, kuris dalį šieno panaudojo savo reikmėms, dalis šieno kūrybiškai panaudota kalėdinėms dovanėlėms gaminti, kita dalis buvo sukrauta pievos pakraštyje. Šieną būtų galima atiduoti aplink Vilnių esantiems žirgynams arba vežti į kompostavimo aikštelę, tačiau transportavimui reikalingos papildomos lėšos.

Iniciatyvos dėka buvo išsaugota ir atkurta 4 ha pievos, kur vasarą vėl žydi lietuviškosios orchidėjos – gegūnės ir reti paprastieji kardeliai, kreksi griežlė, lankosi lapės ir stirnos. Iniciatyvos komandai tai suteikia vidinio pasitenkinimo. Be to, šią išsaugotą pievą taip pat būtų galima panaudoti įvairioms visuomeninėms veikloms – augalų pažinimui, visuomenės edukacijai. Pievoje būtų galima ganyti gyvulius ir taip kurti pridėtinės vertės produktus (sūrius ir panašiai) mieste. Taip pat iniciatoriai turi idėjų šioje pievoje suorganizuoti gamtos festivalį, kurio metu visuomenei patraukliai pristatytų pievoje vešinčias gamtines vertybes, o surinktos lėšos būtų skirtos pievos išsaugojimui.

Dvarčionių pievos išsaugojimo iniciatyva yra unikali, nes įtraukia bendruomenę į vieno konkretaus gamtos objekto puoselėjimą. Taip ne tik kuriama piliečių bendroji savimonė aplinkosaugos klausimais, bet ir ugdoma jų atsakomybė dėl konkretaus gamtos objekto likimo. Šios iniciatyvos sukūrimo ir vykdymo tikslas – per gerojo pavyzdžio sklaidą pakviesti kitas organizacijas ir bendruomenes rūpintis kitomis teritorijomis – tapti vietovės šeimininkais. Tokių vietovių, kurioms reikalinga globa ir dėmesys, yra gausu – jas galima rasti adresu http://www.gamtoje.org/veiklos-gamtoje/seimininkas. Galima ne tik registruoti pranešimus apie skriaudžiamą gamtą kitoje „Baltijos aplinkos forumo“ iniciatyvoje „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ (http://gamtoje.org/pranesk), bet ir pasirinkus vieną iš problemų, ją drauge su bendraminčiais išspręsti. Pati vietovės globa tampa puikia priemone komandos formavimui, darbuotojų motyvacijos didinimui. Kol kas nė viena įmonė nėra pareiškusi noro tapti kažkurios vietovės šeimininke, tačiau labai tikimasi, kad tokių laikui bėgant atsiras.

 

Šaltiniai: iniciatyvos atstovo suteikta informacija.           

RSS srautas
×