Programa „Renkuosi mokyti!”

2015-09-08

„Renkuosi mokyti!” – tai Všį „Mokyklų tobulinimo centro“ koordinuojama programa, kurios metu į mokyklas pritraukiami dirbti savo srities profesionalai. Ši programa, išbandyta Lietuvoje ir besiremianti tarptautine patirtimi, sukūrė unikalų jaunų mokytojų pritraukimo, atrankos ir profesinės pagalbos modelį, kuris yra įgyvendinamas bendradarbiaujant švietimui ir verslui. Programa prasidėjo 2007 m. pabaigoje. Programa „Renkuosi mokyti!“ vyksta visoje Lietuvoje. „Renkuosi mokyti!” yra pasaulinio tinklo, jungiančio panašias programas 35-iose valstybėse, „Teach For All“ narė. Programos globėjas – Švietimo ir mokslo ministerija, programos partneriai – „Primum esse“, „Samsung Electronics Baltics“, Kazickų šeimos fondas.

Lietuvos švietimo sistemoje gausu problemų. 26 proc. Lietuvos 15-mečių neturi bazinio matematinio raštingumo. Taip pat nustatyta, kad Lietuvos vaikai yra vieni nelaimingiausių Europoje. Nuolatos didėja socio-ekonominių faktorių įtaka mokinių pasiekimams, ryškėja moksleivių iš didmiesčių ir mažų miestelių pasiekimų atskirtis. Mokyklose trūksta personalo kaitos – vos 5 proc. mokytojų yra jaunesni nei 30 m. amžiaus. Visuomenės nuomone pedagogo profesija yra neprestižinė – mokiniai labiausiai nenori būti mokytojais ir valytojais. Politikoje trūksta tęstinumo ir nuoseklių sprendimų vardan kiekvieno mokinio gerovės. „Renkuosi mokyti!” tikslas – mokymosi sėkmė ir džiaugsmas kiekvienam vaikui. To siekiama pritraukiant dirbti mokytojais jaunus, aktyvius, kūrybiškus žmones, kurie savo entuziazmu gali įkvėpti vaikus mokytis. Tai yra alternatyvus būdas ateiti dirbti į mokyklą, kadangi programos dalyviams pedagogo išsilavinimas nėra būtinas.

Į programą „Renkuosi mokyti!” pritraukiami ir atrenkami geriausi įvairių sričių specialistai, turintys lyderystės potencialą (iš 400-500 kandidatų atrenkama 10-20 dalyvių grupė). Po atrankos vyksta intensyvi 1 mėn. trukmės mokymų programa, jos metu dalyviai išklauso įžanginį pedagogikos-psichologijos žinių kursą. Dalyviai įdarbinami šalies mokyklose, kur jie veda pamokas, įgyvendina lyderystės projektus mokyklų bendruomenei. „Renkuosi mokyti!” dalyviai ir mokyklos sudaro 2 metų darbo sutartis. Be šių pagrindinių veiklų taip pat vykdomas projekto viešinimas, mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimo skatinimas, skleidžiama geroji žinia apie Lietuvos mokyklas. Siekiame skatinti dialogą su švietimo politikos atstovais, dalintis patirtimi, kad geroji praktika plistų sisteminiu mastu.  Svarbiausia programos tikslinė grupė yra vaikai. Programos veiklos tiesiogiai juos įtraukia mažai, tačiau su jais kasdien dirba „Renkuosi mokyti!” dalyviai. Pagrindinis programos iššūkis yra finansavimo šaltinių paieška. Du svarbūs sėkmės veiksniai yra ateinančių į programą dalyvių potencialas bei mokymų ir profesinės pagalbos kokybė, kurią jie gauna.

„Renkuosi mokyti!” mokytojų darbo kokybė yra aukštesnė už Lietuvos vidurkį. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės audito išvados leidžia teigti, kad programos ,,Renkuosi mokyti“ mokytojai pamokoje pagalbą mokiniams teikia gerai organizuodami ugdymo ir mokymosi procesą. Tai turi įtakos geram mikroklimatui, motyvuotam mokinių mokymuisi bei neblogiems pasiekimams pamokoje. Mokytojai dirba novatoriškai, gerai pasirengia pamokoms ir jas tinkamai organizuoja. Visa tai skatina vaikus mokytis ir siekti aukštesnių rezultatų. „Renkuosi mokyti!” mokytojai yra dirbę apie 50-yje Lietuvos mokyklų. tarp 80 programos alumnų jau yra 2 mokyklos direktoriai, 2 direktoriaus pavaduotojai, mokytojas metodininkas, 2 vyr. mokytojai, keletas NVO steigėjų ir vadovų, vienas mokslų daktaras, 4 Meilės Lukšienės premijos jauniems mokytojams laureatai. Apie du trečdaliai alumnų lieka mokykloje, su švietimu aktyviai susiję lieka daugiau kaip 80 proc.

„Renkuosi mokyti!” yra pirma alternatyvaus pritraukimo į mokytojo profesiją iniciatyva Lietuvoje. Taip pat tai pirma tokio masto verslo investicija į švietimą bendradarbiaujant su NVO. „Renkuosi mokyti!” dalijasi patirtimi ir siekia sisteminių pokyčių šiose srityse: mokytojų rengimas, atranka ir profesinis tobulinimasis; sisteminė profesinė pagalba pradedantiems mokytojams. Jaunų profesionalų pritraukimo ir paruošimo principai galėtų būti taikomi skatinant talentingus žmones dirbti ne tik švietimo, bet ir kitose viešojo sektoriaus srityse (sveikatos apsauga, teisėsauga ir panašiai.)

 

Šaltiniai: programos „Renkuosi mokyti!“ tinklalapyje prieinama informacija: http://www.renkuosimokyti.lt/, OECD PISA (2012): http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf, tinklalapyje „Veidas.lt prieinami duomenys: http://www.veidas.lt/kokios-profesijos-zada-didziausius-ir-maziausius-atlyginimus, UNICEF (2013): http://www.unicef-irc.org/publications/683, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros audito išvada (2012), projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×