CSC Lietuvoje

2015-09-09

„CSC Baltic" yra pirmaujančios pasaulinės informacinių technologijų paslaugų bendrovės „Computer Science Corporation" antrinė bendrovė. Ši bendrovė pradėjo veiklą Lietuvoje 2008 m. kovo mėn. startuodama su 80 darbuotojų, o 2015 m. balandžio mėnesį „CSC Baltic" kompanijoje jau dirbo daugiau nei 345 darbuotojų.

Tiesioginių užsienio investicijų trūkumas yra vienas iš esminių trukdžių sparčiam Lietuvos ekonomikos vystymuisi. „CSC Baltic" veikla Lietuvoje skatina Lietuvos ekonomikos atvirumą ir efektyvumą. Bendrovė pasirinko Lietuvą kaip geografiškai patogiausią vietą verslo plėtrai Baltijos jūros regione. Taip pat Lietuva įvertinta kaip valstybė, palaikanti glaudžius ir sėkmingus verslo ryšius su Šiaurės Europos valstybėmis. Vilniuje įkurtas IT paslaugų centras aptarnauja CSC klientus įsikūrusius Skandinavijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge, Austrijoje, JAV ir Azijos šalyse. „CSC Baltic" savo klientams teikia pirminę pagalbą IT klausimais, aptarnauja įvairias verslo valdymo, saugumo ir kitas kompiuterines sistemas. Nuo 2013 m. rudens CSC Lietuvoje atidarė ir pardavimų aptarnavimo padalinį, kuris teikia paslaugas visoms Europos šalių CSC pardavimų organizacijoms. Šis padalinys padeda užtikrinti, kad pardavimo procesai Europoje vyktų sklandžiai ir efektyviai, aptarnauja dalį mažesnės apimties užklausų iš Europos šalių, valdo pardavimų projektus.

Nuo veiklos pradžios kompanijos struktūra kardinaliai pakito – iš pradžių didžiausias buvo klientų aptarnavimo skyrius, sudaręs 70–80 proc. verslo. Tokia strategija buvo labai rizikinga, todėl stengtasi įvesti naujų paslaugų. Subūrusi didelę projektų vadovų ir inžinierių grupę, bendrovė pradėjo teikti korporatyvines paslaugas. Pavyzdžiui, „CSC Baltic" pradėjo užsiimti žmogiškųjų išteklių valdymu. CSC korporacijos struktūra paremta matricos organizaciniu principu – vietinių vadovų kolektyvą, sudarytą iš atskirų funkcijų, paslaugų teikimo skyrių vadovų, valdo funkciniai vadovai (tai lemia, kad vienas darbuotojas dirba su keletu vadovų). Pavaldumas funkciniam vadovui dažnai atima vietinio kolektyvo bendrumo jausmą, tad tenka dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti vidinę komunikaciją.

Kompanijos veikla nesiremia vien tik IT specialistais ir yra gerokai labiau diversifikuota. Verslo plėtrą apriboja inžinerinį išsilavinimą turinčių specialistų trūkumas. Siekiant išspręsti šią problemą, nuo 2014 m. pabaigos vykdoma „Graduates" programa, kurios metu įdarbinti neseniai studijas baigę specialistai kas pusmetį rotuojami į skirtingus kompanijos skyrius. Kompanija įdarbina daug jaunų žmonių – vidutinis darbuotojų amžius yra 30 metų. Kompanijos plėtra priklauso nuo jos vykdomų projektų, dėl kurių „CSC Baltic" konkuruoja su kitais CSC paslaugų centrais (jų iš viso yra 10). Stengiamasi plėsti geografinę aprėptį ir teikti sprendimus bendrovės specializacijos srityse – tokiu būdu formuojami resursai ir auginamos darbuotojų kompetencijos.

„CSC Baltic" diegia technologines ir personalo motyvavimo inovacijas bei įgyvendina naujus socialinės atsakomybės projektus. Prieš porą metų CSC patvirtino naują strategiją, paremtą kibernetine sauga, debesų kompiuterija, didžiulių duomenų (angl. big data) apdorojimu ir mobiliomis programėlėmis. „CSC Baltic" net ir krizės laikotarpiu palaikė konkurencingą darbuotojų darbo užmokestį – jiems buvo mokamos papildomos išmokos, priklausančios nuo metinių finansinių įmonės ir asmeninių darbuotojo rezultatų. Kompanijoje rūpinamasi darbuotojų sveikatos draudimu, remiami sportuojantys darbuotojai bei finansuojamos studijuojančių darbuotojų studijos. Anksčiau atliktas tyrimas parodė, kad „CSC Baltic" darbuotojai turi aukščiausią įsitraukimo reitingą visoje CSC kompanijoje. CSC puoselėja ne tik švietimą, bet socialinės atsakomybės vertybes. 2014 m. rudenį pradėtas vykdyti bendras organizacijos „Gelbėkit vaikus" ir bendrovės „CSC Baltic" projektas – verslumo ugdymo seminarai vyresniems globos namų auklėtiniams. Projektas neapsiribos finansine parama - „CSC Baltic" darbuotojai savanoriškai prisidės prie paskaitų dėstymo apie tarpasmeninio bendravimo psichologiją, viešąjį kalbėjimą, efektyvią komunikaciją, kūrybiškumą, jaunuolių verslumą.

 

Šaltiniai: Lietuva.lt tinklapyje prieinama informacija: https://www.lietuva.lt/lt/verslas?article=21, cv.lt tinklapyje prieinama informacija: http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleId=8d7c0f95-da5b-441b-b46f-75a4377c3de8, rekvizitai.lt tinklapyje prieinama informacija: http://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_csc_baltic/, CSC tinklapyje prieinama informacija: www.csc.com/lt, organizacijos „Gelbėkit vaikus" tinklapyje prieinama informacija: http://gelbvaik.lt/2014/09/savarankisko-gyvenimo-startuolis/.

RSS srautas
×