Jaunųjų eksporto lyderių programa „Sparnai“

2015-09-09

2013 m. liepos mėn. – 2015 m. birželio mėn. VšĮ „Versli Lietuva" kartu su atrinktomis smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonėmis visoje Lietuvoje vykdė jaunųjų eksporto lyderių programą „Sparnai". Jos tikslas – išugdyti gerus eksporto specialistus, leisti jiems tobulėti įgyjant darbo patirties įmonėse ir galiausiai, jaunųjų lyderių dėka pakelti Lietuvos įmonių eksporto rodiklius.

Pagrindinės priežastys, paskatinusios pradėti rengti tokią programą, organizatoriams kilo dirbant su verslo įmonėmis visoje Lietuvoje ir matant, kokiomis nuotaikomis gyvena verslas bei kas jo atstovams yra aktualiausia. Šalyje nuolat auga kompetentingų eksporto plėtros specialistų poreikis - jaučiamas pajėgių, eksporto vadybos kompetencijas turinčių žmonių trūkumas. Prognozuojama, kad ateityje šis poreikis gali tik didėti. Be to, mūsų šalies verslo atstovai pastebi, kad Lietuvos universitetai suteikia nepakankamai praktinės patirties, kuri būtina verslui kurti ir vystyti eksportą. Taip pat nemaža dalis reikiamas kompetencijas įgijusio jaunimopasirenka karjerą tarptautinėse kompanijose arba svarsto apie emigraciją.Siekiant spręsti minėtas problemas ir buvo imtasi kurti jaunųjų eksporto lyderių programą, kuriai iškeltas tikslas – paruošti profesionalius eksporto projektų vadovus, kurių kompetencija atitiktų šių dienų rinkos poreikius bei didintų šalies konkurencingumą.

Programos „Sparnai" trukmė – 2 metai. Dalyvauti programoje buvo atrinkta 16 labiausiai motyvuotų kandidatų, kurie dirbo VšĮ „Versli Lietuva" bei keliose Lietuvos SVV įmonėse. Dalyviai susipažino su verslo ir eksporto plėtros vadybos, rinkodaros, verslo skatinimo ir kitomis pažangiausiomis praktikomis. Programos metu dalyviams padėjo paskirtas mentorius. Jauniems verslo vadybos ir panašias žinias įgijusiems profesionalams suteikta tikslinių žinių, praktinių įgūdžių betarpiškai dirbant trijose atrinktose įmonėse po pusę metų rotacijos principu. Programos sėkmės veiksniai – aiški sistema, kuri užtikrina kvalifikuotų eksporto projektų vadovų paruošimą ir integravimą į smulkų ir vidutinį verslą: pradedant nuo reikiamų kompetencijų identifikavimo, profesionalios atrankos, ugdymo tikslų nustatymo, periodinio grįžtamojo ryšio suteikimo ir, baigiant, rezultatų įvertinimu. Pagrindiniai sunkumai yra susiję su programos tęstinumu – 2015 m. birželį pasibaigus pirmajai „Sparnų" programai, galima būtų iškart pradėti antrąją programą. Taip būtų efektyviau panaudojami resursai.

„Sparnų" programoje dalyvavo ir jaunuosius specialistus į savo komandą priimti panoro 44 įmonės iš 13 skirtingų regionų. Programos „Sparnai" dalyviai dirbo net su 47 rinkomis ir dalyvavo 32 parodose. Projekto metu buvo surengtos 23 socialinės akcijos. Projekto sukurta vertė siekia net 650 000 eurų. Svarbus ir projekte dalyvavusių įmonių įvertinimas. Vykdant įmonių vadovų apklausą ir prašant atsakyti, kiek jiems buvo naudinga dalyvauti programoje, respondentų vertinimo vidurkis buvo 8 balai iš 10-ies. Projekte dalyvavusios įmonės džiaugiasi atradusios naujų eksporto rinkų ir partnerių. Taigi, galimybe prisikviesti programos „Sparnai" dalyvius jau domisi ne viena įmonė. Projekto kokybę ir naudą rodo ir tarptautinis pripažinimas. Jaunųjų eksporto lyderių programa „Sparnai" 2014 m. lapkritį Dubajuje vykusioje Tarptautinio prekybos centro (angl. International Trade Centre) rengiamoje konferencijoje, pelnė geriausio projekto vardą išsivysčiusių šalių kategorijoje ir buvo įvardinta kaip viena geriausių eksporto iniciatyvų pasaulyje. Vienas iš didžiausių šio projekto siekių buvo grąžinti jaunimą iš emigracijos, pasiūlyti darbo ir tobulėjimo galimybes čia. Paraiškas dalyvauti „Sparnų" projekte buvo pateikę 118 pretendentų, o dalyvauti programoje buvo atrinkta tik 16 jaunuolių, kurių amžiaus vidurkis 24 m. Trečdalis jų grįžo į Lietuvą po studijų užsienyje.

Jaunųjų eksporto lyderių programa „Sparnai" – tai pirmoji programa Lietuvoje, apimanti valdžios ir verslo partnerystę siekiant bendro tikslo – didinti šalies konkurencingumą, ugdant aukšto lygio eksporto specialistus, atitinkančius šių dienų rinkos poreikius. Programa „Sparnai" yra geras verslo atstovų ir jaunų, talentingų žmonių bendro darbo ir darbais grįstas atsakingo verslo pavyzdys. Kai kurie universitetai jau susidomėjo galimu bendradarbiavimu pritaikant praktines įmonių užduotis ir jų įgyvendinimo patirtį savo veikloje bei kviečiantis pasaulinio lygio eksporto ekspertus. Šios programos pagrindu galima kurti analogišką pardavimo profesionalų, orientuotų į SVV, parengimo programą, kurioje esminis akcentas būtų praktinių įgūdžių, atliekant konkrečius projektus įmonėse, suteikimas.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija, programos „Sparnai" tinklapyje prieinama informacija: http://www.verslilietuva.lt/lt/sparnai/.

RSS srautas
×