Asociacija „Langas į ateitį“

2015-09-08

2002 m. gegužę socialiai atsakingo verslo įmonės įkūrė asociaciją „Langas į ateitį", kuria siekiama puoselėti žinių visuomenės kūrimą Lietuvoje. Šiandieniniai Iniciatyvos dalyviai: AB ATEA, AB „Swedbank", AB SEB bankas, Advokatų kontora „Valiunas Ellex", „PR Service / Edelman Affiliate", socialiniai partneriai ir rėmėjai: UAB „Omnitel", AB TEO, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos darbo birža, Susisiekimo ministerija, „Microsoft Lietuva", ir kt. Pirmuosius trejus veiklos metus projektai buvo vykdomi tik privačiomis lėšomis, vėliau pagrindinė veiklų dalis pradėta finansuoti ESF paramos bei EK lėšomis.

2002 m. interneto skverbtis Lietuvoje buvo keliskart mažesnė už Europos vidurkį, todėl socialiai atsakingo verslo įmonės užsibrėžė skatinti interneto vartojimą ir per trejus metus šį vidurkį pasiekti. Asociacija „Langas į ateitį" buvo įsteigta kaip iniciatyva, siekianti prisidėti prie žinių visuomenės Lietuvoje kūrimo, inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinti visuomenę naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis (IRT) ir mažinti skaitmeninę atskirtį Lietuvoje.

Pagrindinės asociacijos veiklos kryptys: 1) Visuomenės skatinimas sumaniai naudotis IRT ir e-paslaugomis. Ypatingas dėmesys skiriamas didesnės rizikos visuomenės grupių (pagyvenusiųjų, bedarbių, neįgaliųjų, nutolusių regionų gyventojų) IRT švietimui, įtraukimui į elektroninę erdvę, mokymuisi saugiai ir veiksmingai naudotis kasdieninėmis e-paslaugomis, atviraisiais informacijos ir mokymosi šaltiniais (pavyzdžiui, epilietis.eu). 2) Jaunimo rengimas skaitmeniniams darbams. Darbo rinkai besirengiantis jaunimas informuojamas apie skaitmeninių darbų bei jiems reikalingų įgūdžių svarbą. Jie skatinami tapti IRT švietėjais savanoriais, rinktis IRT profesiją, gilinti savo IRT žinias. 2014-2015 m. 3000 jaunuolių dalyvavo renginiuose apie skaitmeninių darbų svarbą, tobulino darbui reikalingus IRT gebėjimus. 3) Visuomenės švietimas saugesnio interneto temomis. Tėvai, mokyklinio amžiaus vaikai ir mokytojai mokomi saugiai naudotis internetu, pažinti iškylančias grėsmes, saugoti savo ir kitų privatumą organizuojant šviečiamuosius renginius, akcijas, nuotolinius kursus bei kuriant kompiuterines mokymo priemones. Visi mokymai, produktai ar švietėjiški renginiai vartotojams teikiami nemokamai.

Asociacijos „Langas į ateitį" savo veikla prisidėjo prie interneto skverbties Lietuvoje didėjimo - nuo 9 proc. (2002 m.) iki 74 proc. (2015 m.).2002 – 2003 m. įsteigti pirmieji 75 viešosios interneto prieigos taškai virto sėkmingu projektu ir paskatino centrinės valdžios, ES fondų bei privačias lėšas suvienyti bendram tikslui, kuriant viešųjų interneto prieigos taškų tinklą bibliotekose. 2015 m. visoje šalyje buvo per 1200 taškų viešųjų interneto prieigos taškų. Daugiau nei 150 tūkstančių gyventojų (daugiausia vyresnio amžiaus ir iš kaimiškųjų regionų) visoje Lietuvoje buvo mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, interneto pradmenų bei kaip naudotis e-paslaugomis. Saugaus interneto mokymuose dalyvavo per 5000 pedagogų, jiems sukurta ir perduota ir saugaus interneto pamokų metodinė medžiaga. Į kasmetinius Interneto savaitės bei Saugesnio interneto savaitės renginius kasmet įsitraukia 30 – 50 tūkstančių Lietuvos gyventojų.

Asociacija „Langas į ateitį" yra laimėjusi ne vieną nacionalinį ir tarptautinį apdovanojimą: 2008 m. iniciatyva įvertinta Europos Komisijos e-Inclusion I vietos apdovanojimu „Skaitmeninio raštingumo" srityje; 2010 m. Europos Komisijos RegioStars apdovanojimu „Informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymas e. įtraukimui"; 2011 m. ES darbui reikalingų įgūdžių aljanso apdovanojimu „Moterų įtakos didinimas pasitelkiant šiuolaikines technologijas". Nuo 2013 m. asociacija „Langas į ateitį" subūrė du universitetus, tris ministerijas, įvairias IRT mokymo įstaigas, profesionalų ir darbdavių organizacijas į Lietuvos nacionalinę skaitmeninę koaliciją (www.skaitmeninekoalicija.lt) ir koordinuoja jos veiklą. Iniciatyva „Langas į ateitį" yra išskirtinis pavyzdys, kai, siekiant spartesnio žinių visuomenės vystymo, privatus verslas suvienijo savo jėgas ir pasitelkė bendradarbiavimą su valstybės bei nevyriausybinėmis institucijomis. Taip, privatus verslas naudodamas savo ir ES finansinę paramą pasiekė tvarių rezultatų gyventojų interneto, e-paslaugų vartojimo ir IRT švietimo srityse. Toks modelis gali būti pritaikytas ir užimtumo skatinimo, specialistų rengimo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo srityse.

 

Šaltiniai: asociacijos atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×