Projektas „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas“ perkėlimas į elektroninę erdvę“ (E-policija)

2015-09-08

2009 m. gegužę – 2013 m. rugsėjį Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendino projektą „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas" perkėlimas į elektroninę erdvę". Pagrindiniai projekto uždaviniai – sukurti galimybę gyventojams elektroniniu būdu pateikti pranešimus policijai apie nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus 24 valandas per parą (per portalą, el. paštu ar trumpąja SMS žinute) ir teikti kokybiškas policijos elektronines paslaugas gyventojams bei įmonėms dėl leidimų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis ar asmens ir turto sauga.

Viešajame sektoriuje nepakankamai išnaudojamas informacinių ir ryšių technologijų potencialas. Siekis sukurti interaktyvias, vartotojui patogias ir lengvai pasiekiamas policijos elektronines viešąsias paslaugas buvo pagrindinė priežastis, paskatinusi inicijuoti šį projektą. Projektu siekta taupyti gyventojų ir pareigūnų laiką, padidinti policijos darbo našumą, taip pat sudaryti gyventojams galimybę stebėti pranešimų nagrinėjimo eigą. Policijos e-paslaugų dėl prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens ir turto sauga priėmimo ir nagrinėjimo tikslas yra sumažinti administracinę naštą gyventojams ir verslui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurta policijos e-paslauga „Pranešimų policijai apie nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus teikimas". Ji suteikė galimybę gyventojams elektroniniu būdu kreiptis į policiją ir gauti informaciją apie pranešimo priėmimą, jo nagrinėjimo eigą, institucijos, įstaigos ar pareigūno priimtą sprendimą dėl pranešimo. Paslauga skirta tik atvejams, kai reikalinga neskubi policijos pagalba. Paslauga pradėta teikti 2011 m. lapkričio 1 d. Kita sukurta e-paslauga – „Prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens ir turto sauga priėmimas" – skirta gyventojams ir įmonėms, kurios naudojasi policijos licencijavimo paslaugomis. Paslauga pradėta teikti 2013 m. rugsėjo 30 d.

Abiejų e-paslaugų dėka paslaugų gavėjams nebereikia vykti į policijos įstaigas norint pateikti pranešimus ar prašymus. Taip pat išvengiama eilių įstaigose, kadangi gyventojams yra sudaryta galimybė rezervuoti priėmimo datą ir laiką, kada jie bus priimti konkrečiame policijos padalinyje. Gyventojas turi galimybę policijos e-paslaugų sistemoje peržiūrėti bei gauti išrašus apie jo paties padarytus administracinės teisės pažeidimus. E-paslaugomis naudojasi kas penktas atitinkamų policijos paslaugų vartotojas (paslauga „Pranešimų policijai apie nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus teikimas" 2014 m. naudojosi 21,09 proc. visų paslaugos vartotojų, o paslauga „Prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens ir turto sauga priėmimas" pirmaisiais paslaugos teikimo metais (2014 m.) naudojosi 23,67 proc. visų paslaugos vartotojų). Policijos departamento duomenimis, sukurtas elektronines paslaugas teigiamai vertina 88 proc. e-paslaugų vartotojų.

Šis projektas yra viešojo sektoriaus inovacijų pavyzdys. Projektas įgyvendintas pasitelkiant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą – tarp policijos ir privačių ginklų parduotuvių, vykdant ginklų sekimą ir panaudojant e-priemones. Toks bendradarbiavimas naudingas visoms pusėms. Privatus sektorius gauna aktualią policijos informaciją apie asmens teisę įsigyti ir laikyti ginklą bei teikia duomenis apie ginklų pirkėjus. Be to, ginklų parduotuvės per savo paskyrą policijos e-paslaugų sistemoje tvarko savo įmonės ginklų apskaitą. Parengus atitinkamus teisės aktų pakeitimus buvo atsisakyta popierinių ginklų apskaitos žurnalų ir taip sumažinta administracinė našta verslui nemažinant ginklų kontrolės efektyvumo. Fiziniams asmenims nebereikia vykti į policijos įstaigas registruoti ginklų, kadangi policija ginklus užregistruoja per policijos e-paslaugų sistemą pagal ginklų parduotuvių pateiktus duomenis. Policija gauna savalaikius duomenis apie ginklų savininkų pasikeitimą. Be to, padidėjo policijos pareigūnų darbo našumas. Šiuo metu taip pat diegiama nauja sąsają su sistema „E-sveikata". Elektroninių paslaugų tiekimas galėtų būti pritaikytas teikiant beveik visas viešąsias paslaugas – platus informacinių technologijų taikymas padidintų viso viešojo sektoriaus efektyvumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą.

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×