Projektas „Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas mokesčių mokėtojams: Elektroninio deklaravimo sistemos projektas“ (E-deklaravimas)

2015-09-08

„Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas mokesčių mokėtojams: Elektroninio deklaravimo sistemos projektas" buvo kuriamas įgyvendinant 2003 m. lapkričio 25 d. Vyriausybės nutarimu patvirtinto Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą. Projektas įgyvendintas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI). Projektas buvo kuriamas kartu su apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis. Projektą įgyvendino AB "Alna" (IT sprendimai) kartu su UAB „Infotec" (deklaracijų formų kūrimo, pildymo ir skanavimo programinė įranga) bei Microsoft atstovybe Lietuvoje. Šis projektas yra pavyzdys kaip sėkmingai realizuoti deklaracijų, ataskaitų teikimą elektroniniu būdu ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš viešųjų paslaugų vartotojų.

Dažnai VMI veiklos tikslus įgyvendinti trukdo visuomenės abejingumas dėl mokestinių prievolių ir jų vengimo. Dėl sunkios ekonominės padėties ir nedarbo grėsmės samdomi darbuotojai taikstosi su realaus darbo užmokesčio slėpimu („atlyginimais vokeliuose"). Neapskaitomi atlyginimai nesumokėtų mokesčių pavidalu daro žalą valstybės biudžetui ir patiems dirbantiesiems. Sparti informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei informacinės visuomenės plėtra, dažna įstatyminės bazės ir veiklos funkcijų kaita bei narystė ES sąlygoja VMI informacinių sistemų tolesnės plėtros poreikį. Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) įdiegimo tikslas – supaprastinti mokestines procedūras ir palaikyti efektyvų grįžtamąjį ryšį su mokesčių mokėtojais. Taip siekiama abipusio mokesčių administravimo sąnaudų mažinimo ir savanoriško mokesčių mokėjimo.

Nuo 2004 m. kovo pradėjo veikti riboto funkcionalumo EDS (prieinama tik gyventojams), nuo 2004 m. birželio – pilno funkcionalumo EDS (prieinama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims). Projekto įgyvendinimo metu pakeisti teisės aktai, susiję su deklaracijų pateikimu, parengti metodiniai nurodymai mokesčių mokėtojams ir VMI darbuotojams. Projektų eigos metu teko tobulinti ir keisti projekto specifikaciją, o tai pailgino EDS įdiegimą. Pagrindinės kliūtis projekto įgyvendinimui buvo aukštos kvalifikacijos specialistų stoka ir nepakankamas finansavimas. Darbo grupės ir projekto vykdytojai turėjo išsamiai išnagrinėti ir įvertinti IT ir veiklos sprendimų tinkamumą projekto tikslams pasiekti. Kadangi EDS diegimas buvo didelės apimties projektas, reikėjo griežtos jo vykdymo kontrolės, reikalauta pastovaus atsiskaitymo apie atliktus darbus. VMI taip pat patyrė didelius informacinių sistemų eksploatacijos kaštus.

EDS suteikia mokesčių mokėtojams galimybę el. būdu pateikti 37 formų deklaracijas ir ataskaitas. Per 2005 m. I pusmetį EDS vartotojų skaičius padidėjo daugiau kaip 30 proc. ir siekė 115 tūkstančių mokesčių mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų). Jau po pirmųjų EDS gyvavimo metų 90 proc. visų valstybės valdymo ir savivaldos institucijų ir 26 proc. visų kitų juridinių asmenų sudarė sutartis ir teikė deklaracijas elektroniniu būdu. 2005 m. el. būdu pajamų mokesčio deklaracijas pateikė 19 proc. visų gyventojų, o metines gyventojų (šeimos) turto deklaracijas el. būdu pateikė 32 proc. gyventojų. Nuo 2005 m. gegužės 1 d. kiekvieną mėnesį el. būdu teikiama daugiau kaip 22 tūkstančiai arba 52 proc. PVM deklaracijų ir 27 tūkstančiai arba 57 proc. mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų. Taip pat EDS suteikė galimybę patogiau archyvuoti duomenis ir juos perduoti mokestines prievoles skaičiuojančioms sistemoms.

Šio projekto dėka sukurta ir įdiegta pirmoji Lietuvoje elektroninio deklaravimo sistema. Tai naujas informacinių technologijų panaudojimo pavyzdys mokesčių mokėtojų aptarnavimo srityje. EDS dėka gyventojai pareigą deklaruoti mokesčius gali atlikti jiems patogioje vietoje norimu laiku. Taip pat toks deklaravimas žymiai sumažino atsitiktinių klaidų tikimybę, nes deklaracijos yra tikrinamos EDS vedlio. Informaciniai pranešimai apie nustatytas klaidas pateikiami mokesčių mokėtojams EDS bei papildomai siunčiami el. paštu ir taip užtikrinamas grįžtamasis ryšys. Ši idėja buvo panaudota valstybės įmonės „Registrų centras" finansinės atskaitomybės dokumentų teikimui. Visi projekto elementai gali būti pritaikyti kitų viešųjų institucijų veikloje tobulinant viešųjų paslaugų teikimą.

 

Šaltiniai: Viešojo administravimo kokybės iniciatyvų tinklapyje prieinama informacija: http://vakokybe.vrm.lt/lt/elektroniniu-viesuju-paslaugu-teikimas-mokesciu-moketojams-elektroninio-deklaravimo-sistemos-projektas.

RSS srautas
×