Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų elektroninis surašymas (E-surašymas)

2015-09-08

2011 m. kovo 1-16 d. Lietuvoje pirmą kartą buvo atliktas visuotinis gyventojų ir būstų elektroninis surašymas (E-surašymas). Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai (surašymai) visos valstybės mastu vykdomi kas dešimt metų. Už surašymo organizavimą, jo vykdymą ir rezultatų sklaidą yra atsakingas Lietuvos statistikos departamentas. Surašymo tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų skaičių ir jų pasiskirstymą administraciniuose teritorijos vienetuose (apskrityse ir savivaldybėse, seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse, miestų dalyse ir kitose mažose teritorijose).

Statistikos departamentas siekia surinkti statistinę informaciją apie gyventojų sudėtį pagal demografines, etnokultūrines ir socioekonomines charakteristikas, apie namų ūkius ir šeimas, gyventojų apsirūpinimą būstais. Taip siekiama surinkti su ankstesniais surašymais ir tarp valstybių palyginamą statistinę informaciją. Tradiciniai surašymai trukdavo keletą savaičių kol surašymo darbuotojai aplankydavo jiems priskirtus būstus ir užduodavo gyventojams surašymo lapo klausimus. Neretai tam tikrų gyventojų grupių (pavyzdžiui, dažnai keičiančių gyvenamą vietą jaunų žmonių) duomenis surašyti būdavo sudėtinga. Tradiciniams surašymams atlikti reikėdavo didžiulių laiko, lėšų ir žmogiškųjų išteklių. E-surašymo, kuris buvo surašymo duomenų rinkimo dalis, tikslas – sudaryti gyventojams galimybę patiems pildyti surašymo lapus jiems patogiu metu, o ne laukti surašymo darbuotojo savo būste. Gyventojai galėjo užpildyti E-surašymo lapą ir pateikti duomenis internetu.

E-surašymui Lietuvos statistikos departamentas panaudojo virtualių serverių infrastruktūrą. Gyventojams buvo suteikta galimybė elektroniniu būdu pateikti informaciją patiems – prisijungus prie surašymo sistemos užpildyti surašymo lapą internete ir perduoti duomenis į duomenų bazę. Prie E-surašymo sistemos buvo galima jungtis per elektroninius valdžios vartus arba įvedus asmens dokumento duomenis. Prisijungęs prie sistemos gyventojas savo E-surašymo lape galėjo matyti kai kuriuos iš administracinių duomenų šaltinių paimtus ir jau įrašytus duomenis: asmens gimimo datą, gimimo vietą, santuokinę padėtį, pilietybę, deklaruotą adresą ir kitus būsto duomenis. Prisijungęs gyventojas turėjo surašyti visus būsto gyventojus, pateikęs duomenis, juos galėjo ir patikslinti. Pildyti E-surašymo lapą gyventojams padėjo elektroninis vedlys (interaktyvi instrukcija). Buvo numatyta, kad E-surašymas vyks 2011 m. kovo 1–14 d. Paskutinėmis dienomis – kovo 13–14 d. – užfiksuotas rekordinis gyventojų, prisijungusių prie E-surašymo sistemos, skaičius – vidutiniškai 18 tūkst. per valandą. Atsižvelgdamas į ypač aktyvų gyventojų dalyvavimą E-surašyme ir jų pageidavimus, Lietuvos statistikos departamentas pratęsė E-surašymą 2 dienomis. Ko gero didžiausias sistemos iššūkis buvo atlaikyti netolygų prisijungiančių gyventojų srautą.

2011 m. kovo 1–16 d. vykusiame elektroniniame surašyme dalyvavo 1 mln. 35 tūkst. (34 procentai) Lietuvos gyventojų. Elektroninis surašymas pagerino surašymo rezultatų kokybę, sutaupė valstybės lėšas, skirtas surašymui, kadangi surašymo darbuotojams nebereikėjo vykti pas gyventojus į būstus. Patys gyventojai pateikti duomenis galėjo jiems patogiu metu. Surašymo rezultatai skelbiami oficialiosios statistikos portale: http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas.

Tai buvo vienas pirmųjų atvejų Lietuvoje, kai viešosios paslaugos gyventojams buvo teikiamos naudojant virtualius išteklius. Taip pat tai buvo pirmasis Lietuvoje surašymas, kuriame gyventojai patys galėjo susirašyti internetu, iš dalies užpildytame (administracinių šaltinių duomenimis) surašymo lape. Įgyvendinant projektą įgyta patirtis pritaikyta Gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimo į elektroninę erdvę projekte. Nuo 2015 m. Lietuvos statistikos departamentas, atlikdamas statistines gyventojų ir namų ūkių apklausas, suteikia galimybę gyventojams patiems užpildyti elektronines anketas ir pateikti savo duomenis internetu (http://apklausos.stat.gov.lt/web/guest/titulinis).

 

Šaltiniai: projekto atstovo suteikta informacija.

RSS srautas
×