Sveiki, kaip prisijugti prie forumo bei strategijos įgyvendinimo?

Prisijungti gali kiekvienas - aktyviai sekti mūsų naujienas interneto svetainėje ir www.facebook.com/Lietuva2030 - ten visuomet pranešame apie būsimus renginius bei reikšmingus įvykius. Kviečiame dalyvauti mūsų rengiamose diskusijose, diskutuoti socialiniuose tinkluose, sekti, kaip vyksta Metinių pažangos darbų įgyvendinimas ir reikšti nuomonę dėl rezultatų sėkmingumo. 

 

„Lietuva 2030“ gyvybingumą užtikrina Atviras pažangos forumas ir Valstybės pažangos taryba (Strategijos įgyvendinimo mechanizmas), o kiekvienas mūsų prisidedame savo kasdieniais darbais. 

 

Dėl konkretesnio indėlio kiekvienu atveju - rašykite mums, stengsimės rasti, kaip galėtumėte tiesiogiai prisidėti prie mūsų veiklų.

Iš ko susideda Pažangos strategija "Lietuva 2030"?

Pokyčiai turi įvykti šiose pagrindinėse srityse:

 

Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomybė].

 

Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje [atvirumas], aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu [atsakomybė].

 

Sumanus valdymas  atviras ir skatinantis dalyvauti [atvirumas], rezultatyvus, atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas [atsakomybė], kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia [kūrybingumas].

Kas yra "Lietuva 2030"?
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (toliau – Strategija) – tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas.

 

Šalies gerovės ir raidos procesų pagrindas yra nacionalinis saugumas ir tik jį užtikrinus galima siekti šalies darnios pažangos. Kartu šalies pažangos procesai, darantys poveikį visuomenės brandai ir sąmoningumui bei šalies gerovės augimui, padės įtvirtinti nacionalinio saugumo interesus.

 

Strategija nustato šalies raidos kryptis, suprantamas ir priimtinas Lietuvos žmonėms, jų bendruomenėms, nevyriausybinėms ir verslo organizacijoms, valdžios institucijoms. Strategija nekelia tikslų ir uždavinių atskiriems šalies ūkio sektoriams, tačiau pabrėžia esminių pokyčių poreikį. Šių pokyčių dalyvis gali būti kiekvienas Lietuvos gyventojas.

 

Strategija buvo grindžiama remiantis darnaus vystymosi principais bei Lietuvos valstybės ir visuomenės vystymosi materialiaisiais ir nematerialiaisiais ištekliais: gamtos ištekliais, turtinga istorine patirtimi ir kultūros paveldu, profesinėmis ir kvalifikacinėmis galimybėmis, aukšta darbo kultūra, stabilia teisės sistema, gera informacinių technologijų ir skaitmenine infrastruktūra. Kartu įvertintos ir problemos: tapatybės krizė, stereotipų galia, emigracija, visuomenės uždarumas, tolerancijos ir pasitikėjimo trūkumas, rūpesčio vienas kitu ir supančia aplinka stoka, silpnas tikėjimas šalies sėkme. Šioms problemoms spręsti skiriamos esminės iniciatyvos.

 

Strategijai įgyvendinti reikia piliečių pritarimo, ryžto keistis, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir iniciatyvos. Jeigu visuomenė bus tik pasyvi stebėtoja, negalėsime įgyvendinti numatytų iniciatyvų, nepavyks sumažinti socialinės atskirties, visuomenės uždarumo, sustiprinti bendruomenių solidarumo, užtikrinti lyčių lygybės, pasiekti reikšmingų pokyčių kitose svarbiose srityse. Turime įveikti inerciją ir kontrastus, nustatyti aiškius tikslus ir jų nuosekliai siekti. Piliečiai turi žinoti, kad jų teisės bus tinkamai apgintos, sumažinta socialinė įtampa ir sukurta saugi aplinka, kurioje kiekvienas galės užsiimti mėgstama veikla, gauti deramą atlygį, užtikrinti savo ir savo artimųjų gerovę ir kartu prisidėti prie valstybės sėkmės.

 

  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai Lietuvos ateities vizija. Jos pagrindas – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga. 

 

  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – daugiau nei dokumentas. Tai idėjos, dialogas ir kasdieniai darbai. „Lietuva 2030“ – atviras ir demokratiškas procesas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas.

 

  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – unikalus dokumentas, kuriame surašytos pažangos idėjos ir konkretūs darbai, kuriuos visuomenės ir valdžios atstovai įgyvendina jau šiandien. „Lietuva 2030“ sukurta tam, kad Lietuva taptų šalimi, kurioje iš tikrųjų gera gyventi. 

 

  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai visuomenės ir valdžios atstovų pažadas iki 2030 m. sukurti sėkmingą Lietuvą. Ekonomiškai ir socialiai stiprią šalį, atvirą pasauliui ir puoselėjančią savo tapatumą.

 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ 2012 m. gegužės 15 d. patvirtino Seimas.

RSS srautas
×