Atviros Vyriausybės partnerystės vystymui - visuomenės pasiūlymai

2016-04-26

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje, kurioje galite pareikšti savo nuomonę, kaip valstybės institucijoms tobulinti kasdienę veiklą, siekiant paskatinti visuomenę domėtis Vyriausybės veiklomis ir įtraukti visuomenės narius į viešojo valdymo procesus ir sprendimus.

Lietuva, dalyvaudama tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (toliau – AVP) , įsipareigojo veikti šiose pagrindinėse kryptyse: 1) paslaugų tobulinimas ir plėtra, 2) visuomenės dalyvavimas viešajame valdyme, 3) viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenėje, 4) kova su korupcija viešajame sektoriuje. Valstybės institucijos skatinamos taikyti atvirumo principą kasdienėje veikloje ir tobulinti bendravimą su visuomene.

Šiuo metu Lietuva jau baigia įgyvendinti AVP veiksmų planą, todėl labai svarbu įvertinti pažangą, pasiektą įgyvendinant jame numatytas priemones, pasidalyti su visuomene nuomonėmis ir įžvalgomis dėl galimų tolesnių žingsnių rengiant naujo laikotarpio AVP veiksmų planą.

Laukiama Jūsų nuomonė: 

1. Ar pritariama siūlomoms AVP kryptims ir veiksmams?

2. Kokie valstybės institucijų veiksmai padėtų joms tapti skaidresnėms ir atsakingesnėms, geriau atsiskaityti, greičiau reaguoti į piliečių poreikius ir lūkesčius, siekiant galutinio tikslo – gerinti valdymo ir piliečiams suteikiamų paslaugų kokybę?

Savo pasiūlymus galite teikti čia

RSS srautas
×