Patvirtintos Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės

2016-09-27

Seimas š. m. rugsėjo 27 d. patvirtino Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gaires. Jomis siekiama inicijuoti Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos atnaujinimą, nustatyti esmines šios politikos kryptis ir iškelti uždavinius, kurie yra būtini siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ numatytus tikslus.

Gairės apima kryptingą koordinavimą, tyrimais ir įrodymais grįsto strateginio planavimo taikymą, veiksmingą švietimo sistemą, spartesnę mokslo pažangą, inovacijų kūrimą ir diegimą viešajame ir verslo sektoriuje. Plačiau su Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis galite susipažinti čia.

Vyriausybė, remdamasi patvirtintomis gairėmis ir bendradarbiaudama su visuomenės interesų grupėmis, turės parengti šių gairių įgyvendinimo priemonių planą, pagrįstą finansiniais valstybės įsipareigojimais. Gairių įgyvendinimą koordinuos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų strateginė taryba.

RSS srautas
×