Viešųjų konsultacijų metodikos projektas – atspirties taškas ilgai lauktiems pokyčiams konsultavimosi su visuomene srityje

2018-05-23

Siekiant suformuoti bendrą konsultavimosi su visuomene praktiką viešajame sektoriuje rytoj, gegužės 24 dieną, valstybės institucijoms ir įstaigoms bus pristatytas viešųjų konsultacijų metodikos projektas ir praktinio taikymo gairės, kuriuose apibrėžti pagrindiniai viešųjų konsultacijų rengimo principai pagal vieningą standartą.

„Šiuo metu šalyje susiduriama su menkos pilietinės galios ir mažo pasitikėjimo valdžia iššūkiais. Sukurti nuoseklų konsultavimosi su visuomene mechanizmą yra vienas iš mūsų Vyriausybės programos prioritetų. Konsultavimosi būdai ir priemonės palengvina teisės aktų rengėjų darbą – kai galime išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių lūkesčius, pažeidžiamų grupių nuogąstavimus, per konsultacijas surinkti įžvalgas, kurių „užsidarę ministerijose" negalime gauti. Visa tai veda prie geresnių mūsų valstybės sprendimų. Viešųjų konsultacijų metodika – tai atspirties taškas pradėti kurti kryptingus pokyčius visuomenės įtraukimo srityje", – teigia Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

2017 m. atlikta Lietuvos ir užsienio šalių viešųjų konsultacijų praktikos analizė parodė, jog valstybės institucijos ir įstaigos viešąsias konsultacijas vykdo retai arba metodiškai netaisyklingai. Dažnai nenustatomas aiškus konsultacijos tikslas, visuomenei nesuteikiamas grįžtamasis ryšys, vykdomos konsultacijos nėra vertinamos. Parengtoje metodikoje aiškiai apibrėžiami atviro valdymo ir konsultacijų principai, nustatomi konsultacijas vykdantys subjektai ir jų tarpusavio ryšys, nubrėžiamas viešųjų konsultacijų organizavimo ir vykdymo proceso standartas. Tuo tarpu gairėse pateikiamos praktinės rekomendacijos įstaigoms, kaip tinkamai planuoti, organizuoti ir vykdyti konsultacijas; kaip išanalizuoti, vertinti ir viešinti jų rezultatus.

Projekto „Atviros vyriausybės inciatyvos" vadovės Jurgitos Domeikienės teigimu, viešųjų konsultacijų metodikos projektas yra svarbus žingsnis, stiprinant dialogą tarp piliečių ir viešojo valdymo institucijų. „Labai svarbu, kad būtų įsiklausoma į visuomenės nuomonę, išgirstami jų poreikiai, tik tokiu atvejų pradės mažėti atotrūkis tarp visuomenės ir viešojo valdymo institucijų, gerės viešojo sektoriaus priimamų sprendimų kokybė, teisėkūros procesų atvirumas, augs abipusis pasitikėjimas tarp viešojo sektoriaus ir piliečių. ", – teigia J. Domeikienė.

Metodika bei jos taikymo gairės skirtos taikyti valstybės institucijoms ir įstaigoms bei savivaldybėms. Visi norintys Vyriausybės viešųjų konsultacijų metodikos projekto pristatymo konferenciją, gegužės 24 dieną, gali stebėti tiesiogiai per „Piliečių Ministerija" Facebook paskyrą.

Viešųjų konsultacijų metodikos projektas yra Vyriausybės kanceliarijos kartu su partneriu VšĮ „Investuok Lietuvoje" vykdomo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos" dalis. Šiuo projektu siekiama padidinti viešojo valdymo institucijų atvirumą – paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti valstybės institucijų vykdomose viešosiose konsultacijose ir populiarinti atviro viešojo valdymo kultūrą. Projektas „Atviros Vyriausybės iniciatyvos" finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

RSS srautas
×