Valstybės pažangos taryba

2020-02-10

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 metų pavasarį patvirtino Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Strategija yra valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai visuomenės susitarimas, jos sąmoninga valios ir apsisprendimo išraiška, kviečianti įtvirtinti vertybes ir kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodį atnaujino Valstybės pažangos tarybą. Taryba palaiko bendravimą ir skatina pažangos idėjų svarstymą visuomenėje, imasi lyderystės Atviro pažangos forumo „Lietuva 2030“ veikloje. Ji taip pat atlieka nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais vertina Strategijos iniciatyvų aktualumą ir yra atsakinga už kasmetinių pažangos darbų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą Vyriausybei.

2019 m. sausio 14 d. įvyko pirmas atnaujintos Valstybės pažangos tarybos posėdis. Posėdyje buvo aptarti valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimas ir būsimos Valstybės pažangos tarybos 2019–2020 m. veiklos kryptys ir darbai.

Aktuali informacija:

Protokolas_nr_1_2019-01-14.pdf

VPT_pristatymas_2019-01-14.pdf

VPT_darbo_reglamentas_2019-01-14.pdf

LT2030_rodiklių_apžvalga_2019-01-14.pdf

RSS srautas
×