Moksleivis Haroldas: jaunimas - Lietuvos prioritetas

2010-06-21

Kokį Panevėžį,  Lietuvą tu įsivaizduoji po 20 metų?

Panevėžį: jaunimo poreikiams (laisvalaikio ir užimtumo centrai, atviri jaunimo centrai, stiprios jaunimo organizacijos, jaunimo neformalaus ugdymo infrastruktūra, aukštųjų mokyklų siūlomų specialybių įvairovė, plati darbo rinka ir sudarytos palengvintos sąlygos jaunų žmonių verslui) pritaikytas miestas – jaunimo miestas; aukštųjų technologijų, pramonės, kultūros židinys.

Lietuvą: jaunimas – pirmas Lietuvos  prioritetas, kurio neformaliam ir formaliam švietimui skiriamas didžiausias dėmesys (finansavimas ir kitokia pagalba); sudarytos sąlygos plėstis verslui (maži mokesčiai ir dar mažesnė kontrolė,  verslą reguliuojančių įstaigų sumažinimas iki vienos įstaigos – VMI), ypatingos sąlygos jauniems verslininkams (atleidimas nuo mokesčių ir kt.); kūrybingos visuomenės kūrimo programų diegimas visose visuomenės sektoriuose; kaimo plėtra (ūkininkų edukacinės programos: kaip įsisavinti skiriamą paramą, plėtoti savo ūkį ir t.t.; kaimo turizmo, atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimo skatinimas) ir t.t.

 

Ką manai apie išvykstančius ne tik mokytis , bet ir gyventi svetur? Mūsų kartai liks vizijos, o kas vykdys misiją...?

Nematau nieko blogo, kad jauni žmonės išvažiuoja mokytis į užsienį. Pirma, tai didelė patirtis, nes jaunas žmogus turi galimybę pažinti kitą kultūrą, išmokti kalbų ir daugelio kitų dalykų. Antra, lietuviškos studijos nėra patrauklios. Kodėl? Nes jau seniai Lietuvoje valstybės teikiamų paslaugų (švietimo, sveikatos apsaugos, civilinės saugos ir t.t.) kokybė neverta kainos (mokesčių). Taip pat ir švietimas, už kurį reikia mokėti, nors tėvai visą gyvenimą mokėjo mokesčius ne tam, kad dar reikėtų papildomai už kažką, kas jau apmokėta, susimokėti. Mano, kaip ir daugelio jaunų žmonių, įsitikinimu, daugelis politikų negalvoja apie ateitį, gyvena dabar, priima sprendimus naudingus šiai dienai, o vėliau, sulaukę pasekmių, puola teisintis ir vykdyti naujas reformas. Tai lemia ir žmonių išvažiavimą gyventi svetur. Bent jau taip manau aš.

 

Ką žadi studijuoti ir kur?

Dabar labai sunku atsakyti, nes dar rimtai svarstau. Jau labai seniai mane traukia politika, bet politikos mokslai - manęs netraukia, nes, manau, tai perdaug teorinis mokslas, nesuteikiantis tikrojo suvokimo apie politiką, žmones ir viską, ką matome, girdime aplinkui.
Esu aktyvus visuomenininkas, todėl mane savaime traukia darbas su jaunimu ir būtent nuo to noriu pradėti savo savarankiško (be tėvų) gyvenimo kelią, būti jaunimo darbuotoju. Manau, kad nėra geresnės studijų krypties už sociologiją, socialinį darbą ar socialinę pedagogiką, nes šios profesijos orientuotos į žmogaus pažinimą. Tačiau jokiam mokslui neteikiu pirmumo. Lietuvoje diplomas nuo diplomo nesiskiria. Išskyrus medikui ir teisininkui, nes nebaigęs tokiems darbams reikalingų studijų, negalėsi jų dirbti. Visa kita – savamoksliška. 
Sunkiau atsakyti  – kur studijuosiu. Priklauso nuo aplinkybių. Jei Panevėžys sugebės pritraukti tarptautinių ar Lietuvos universitetų filialus bei juose bus specialybės, kurias noriu studijuoti, liksiu Panevėžyje. Seniau mane traukė Vilnius. Jeigu Panevėžyje nebus sudarytos tokios sąlygos (jos gyvybiškai svarbios sėkmingai miesto ateičiai garantuoti), studijuosiu Vilniuje.

 

Ką padarytum iškart, jei taptum Premjeru?

Jei klausiate pirmų žingsnių (visko nepapasakosi, nes bus trys ar daugiau puslapių), tai atsakau taip: pirma, suburčiau  veiklią, iniciatyvią profesionalų komandą (iš įvairių visuomenės sektorių darbuotojų) MPT ir LR Vyriausybėje (ministrai); antra, susikviesčiau visas Lietuvoje esančias asocijuotas interesų grupes (įvairių socialinių grupių atstovus, asociacijų vadovus), su kiekviena grupe susitikdamas atskirai bei aptarčiau jiems rūpimus klausimus, išklausyčiau juos, stengčiausi juos prakalbinti ir susirinkti kuo daugiau idėjų, kaip spręsti problemas; trečia, iš kiekvienos grupės pasirinkčiau po visuomeninį patarėją, per kuriuos nuolat palaikyčiau ryšį su visuomene; ketvirta, pradėčiau darbą.

RSS srautas
×