Kėdainių gyventojai: socialinė sistema turėtų skatinti dirbti, o ne tik gauti pašalpas

2010-07-14

Problemų visada galima rasti tūkstantį ir vieną, tačiau kaipgi būtų galima jas išspręsti? Kėdainiuose vykusioje diskusijoje dalyviai aktyviai dalinosi savo mintimis ir vizijomis. Prisiminta sena tiesa: protingiausias būdas užsitikrinti ateitį -  tai rūpintis jaunimu šiandien.

Atotrūkis tarp teorijos ir praktikos švietimo sistemoje, jaunimo aktyvumo, savarankiškumo ir bendruomeniškumo, pilietinių ir patriotinių jausmų neugdymas lemia išsilavinimo nuvertinimą, tolerancijos, bendruomeniškumo stoką, dėl to visuomenėje vyrauja apatija, pasyvumas, didėja emigracija. Kad ateityje tokių problemų neliktų, kėdainiečių manymu, turėtų tobulėti Valstybinė šeimos politika. Į tai įeitų visuomeninė veikla, pilietinis ir patriotinis ugdymas, iniciatyvų, o ne socialinių rėmimų skatinimas.

Kalbėdami apie socialinius rėmimus, diskusijos dalyvių požiūris kategoriškas: “Gaisrų gesinimo politika neturi ateities - socialinė sistema turėtų skatinti dirbti, o ne tik gauti pašalpas“. Prie to prisidėtų smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas, ko pasekoje atsigautų kaimo gyvenvietės ir jų bendruomenės, žemės ūkis taptų niša žmogui, puoselėjančiam tradicijas.

Visa šalis turėtų orientuotis į konkrečias ekonomikos sritis, kurios atitiktų jos galimybes, kurtų produktus, kurie reikalauja nedaug sąnaudų, bet kvalifikuotos darbo jėgos. O kiekvienam Lietuvos gyventojui reiktų pradėti keistis nuo savęs, kiekvienas žmogus turi suvokti, kad jis turi keistis. „Keisdamasis žmogus paskatina keistis ir aplinką“ – teigė susirinkusieji aktyviausi bendruomenės nariai. Todėl labai didelė atsakomybė tenka smulkioms pilietinėms iniciatyvoms, tikimasi, kad jos bus labiau skatinamos ir remiamos.

2030-ųjų Lietuva - demokratiška ir nekorumpuota valstybė, kurią valdo dirbantys ir sąžiningi seimo nariai bei atsakinga Vyriausybė. „Norėtųsi, kad konstitucija būtų ne tik deklaruojama, bet ir įgyvendinama.“ – teigė susirinkusieji.

 

Po karštos diskusijos abejingų veidų nebuvo – esame be galo dėkingi dalyviams už aktyvumą ir drąsą išsakant savo nuomonę!

RSS srautas
×