Sumaniosios ekonomikos vizija, grindžiama žiniomis, verslumu ir kūrybos laisve

2010-07-01

Mes tikime, kad pasaulinė finansų krizė Lietuvai taps postūmiu visiškai naujam požiūriui į valstybės plėtros perspektyvas ir pasės naujo mąstymo daigus. Mūsų šaliai niekas nesuteikė ir negali suteikti prabangos palaukti, kol didžiosios valstybės nustatys naujas kryptis ir įduos į rankas įrankius gerovei didinti. Lietuva yra nedidelė, atvira šalis ir tik visų piliečių gebėjimas mąstyti novatoriškai, veikti greitai ir drąsiai, kurti naudingai ir efektyviai skleisti informaciją apie save gali Lietuvą pakelti naujam ekonomikos ir proveržiui.

Tradicinio Lietuvos ūkio laikotarpis baigėsi, reikia kurti naują – sumaniąją ekonomiką. Ekonomiką, kuriančią aukštą pridėtinę vertę visiems piliečiams, ekonomiką, grindžiamą žiniomis, verslumu ir kūrybos laisve.  Sumanioji ekonomika negali atsirasti vakuume, ji efektyviai naudojasi klasikinio ūkio sistemos pranašumais, jungdama šiuos elementus su idėjų ekonomikos ir aplinkosaugos principais bei skatina visuomenės santalką.

Tinkamai pakeitus ugdymo sistemą, sukūrus atvirą ir saugią aplinką, pažangą skatinančią infrastruktūrą ir koordinuojant politinę ir pilietinę valią, Lietuva pajėgi įgyvendinti viziją:

-          Sukurti kūrybai ir inovacijoms pritaikytą infrastruktūrą, kuria gali efektyviai naudotis verslas ir kiekvienas pilietis;

-          Įsitvirtinti versliausių pasaulio valstybių 15-tuke;

-          Įsitvirtinti inovatyviausių pasaulio valstybių 20-tuke;

-          Įsitvirtinti turtingiausių pasaulio valstybių 30-tuke;

-          Pasiekti, kad korupcijos indeksas nebūtų prastesnis nei Šiaurės Europos šalyse;

-          Sukurti geriausią verslo aplinką Rytų ir Vidurio Europoje

-          Tapti energetinio saugumo ir „žaliosios“ ekonomikos oaze;

-          Sukurti efektyvų ir mažiausiai biurokratizuotą viešąjį sektorių

Tam, kad šios vizijos taptų realybe, Lietuva privalo įgyvendinti kryptingas švietimo ir valdymo reformas, atverti kelius geriausiems pasaulio kūrėjams, mokslininkams, mokytojams, įgyvendinti svarbiausius energetikos ir transporto infrastruktūros projektus, iš esmės pagerinti verslo aplinką ir visokeriopai remti tyrimų ir plėtros iniciatyvas versle.

Tik išsilavinusi, savarankiška, kūrybinga ir versli visuomenė yra saugi visuomenė, galinti užtikrinti tvarią ir atsparią išorės veiksniams poveikio ekonomiką, saugų ir prasmingą gyvenimą ir vaikų ateitį. Tik bendra, suvienyta ir kryptinga visuomenės ir valstybės institucijų valia pajėgi sukurti naujos ekonomikos ir naujos visuomenės prielaidas, nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų ir pasaulio rinkų svyravimų.

Antanas Zabulis, UAB „Omnitel“ prezidentas

Arminta Saladžienė, AB "NASDAQ OMX Vilnius" prezidentė, valdybos pirmininkė

Robertas Dargis, UAB „Eika“ direktorius

Prof. habil. dr. Viktoras Butkus, UAB "Fermentas" valdybos pirmininkas

RSS srautas
×