Marijampolės ir Kėdainių savivaldybėse įvyko pirmosios diskusijos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ aptarti.

2011-02-08

Ketvirtadienį, vasario 3 d., Marijampolės savivaldybėje vykusiame susitikime Valstybės pažangos tarybos narys, Lietuvos jėzuitų provincijolas bei Nacionalinės katalikiškų gimnazijų asociacijos pirmininkas, kunigas Gintaras Vitkus su Marijampolės miesto bendruomenės atstovais ir politikais diskutavo apie strategijos poreikį valstybėje, aptarė ateityje mūsų visų laukiančius iššūkius.

Daugiausia dėmesio skirta šalies tapsmui gerovės valstybe, sekant Skandinavijos-Baltijos regiono šalių pavyzdžiu, žmogaus kaip piliečio, verslininko, šeimos nario vaidmeniui valstybės gyvenime. Kunigo Gintaro Vitkaus teigimu „strategija, kviečia mus ne į aferą, bet į tam tikrą nuotykį, kuris parodytų, kad Lietuva - kūrybinga valstybė, kurioje gyvena orūs žmonės“.

Diskusijoje dalyvavę Mokinių parlamentinės grupės ir Marijampolės Liberalaus jaunimo atstovai Lietuvos ateitį vertino optimistiškai, tikino, jog nereikia bijoti vidinių bei išorinių iššūkių, ragino neužsidaryti ir drąsiai pasitikti neišvengiamus pokyčius.

Vasario 4 d. vykusio susitikimo Kėdainiuose metu, miesto gyventojai apie strategijos „Lietuva 2030“ projektą diskutavo su vienos iš strategiją rengusių darbo grupių nariu, „Gild Bankers“ partneriu Lietuvoje Šarūnu Skyriumi. Kėdainiškių nuomone, strategijos prioritetai turėtų būti nukreipti į asmenybės formavimą šeimoje, šeimos ir bendruomenės stiprinimą bei valstybės tapatybės išlaikymą. Nevyriausybinių organizacijų atstovai pabrėžė kultūros svarbą, kuri turėtų tapti valstybės ateities pamatine dalimi, žmonių motyvavimą prisijungiant prie savanoriškų, pelno nesiekiančių organizacijų, nes būtent taip ugdomi pilietiškumas ir visuomeniškumas.

Šią savaitę diskusija tęsis Telšiuose. Kviečiame telšiškius aktyviai dalyvauti susitikimuose, diskutuoti apie savo šalies ateitį.

RSS srautas
×