Marijampoliečiams pristatyta Lietuvos ilgalaikės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ esmė

2011-02-04

Vasario 3 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje aktyviausi jaunimo, nevyriausybinių organizacijų atstovai, politikai susirinko susipažinti ir aptarti Vyriausybės sudarytos Valstybės pažangos tarybos parengtą dokumentą „Lietuva 2030“. Šis ilgalaikis dokumentas – mūsų šalies vystymosi iki 2030-ųjų strategija, nustatanti Lietuvos viziją ir esminius raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis.

Maždaug prieš metus Vyriausybės sudaryta Valstybės pažangos taryba, kurią sudaro įvairių sričių profesionalai, strategijos teorijos ekspertai, ministerijų vadovai, organizavo diskusijas apie Lietuvos ateitį šalies savivaldybėse, mokyklose, Seime. Buvo ieškoma sutarimo, kokia Lietuva galėtų būti, kokią ją mato įvairių socialinių, profesinių grupių žmonės, kaip tai pasiekti. Taryba išanalizavo pateiktus pasiūlymus, juos susistemino ir apibendrintą medžiagą pristatinėja įvairiuose Lietuvos regionuose. Pagrindiniu šūkiu pasirinktas teiginys – „Lietuva – Tavo sėkmės šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“. Prieš porą mėnesių jau buvo susitarta dėl pirminio strategijos teksto, kuris balandžio mėn. bus teikiamas svarstyti Seimui. Šiuo metu regionų atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti atviruose forumuose ir reikšti nuomonę.

Minėtos strategijos pristatytojas marijampoliečiams buvo kun. Gintaras Vitkus, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos vadovas, Valstybės pažangos tarybos narys. Pokalbio su Marijampolės atstovais pradžioje jis kėlė klausimus: kokie norime būti? Kokiu pažangos keliu kviečiame eiti jaunus ir pagyvenusius mūsų visuomenės narius? Kaip sieksime plataus susitarimo visuomenėje? Kunigas priminė kito garsaus dvasininko, žiauriai nusikaltėlių nužudyto, Ričardo Mikutavičiaus prieš nemažai metų keltą susirūpinimą, ar Lietuva neišsivaikščios? „Jei viską paliktume taip, kaip yra, tai po 20-ties metų gali čia nelikti rimtos valstybės“, - sakė strategijos kūrėjų atstovas. Tuo pačiu jis teigė, kad turime remtis konkrečiomis šalies galimybėmis, kad nebūtume tik tušti svaičiotojai, o galimybių turime išties daug. Kuriant strategiją, anot svečio, buvo dirbama trijose teminėse grupėse: sumani ekonomika, sąmoninga   visuomenė, patikima ir moderni valdžia. Po strategijos pristatymo svarbu pasiekti bendro nacionalinio susitarimo – „jei darome, tai darome, kokia valdžia bebūtų ar kitos aplinkybės keistųsi“.

Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų atstovai teigiamai įvertino išsakytas strategijos kūrimo idėjas ir patikino, kad norėtų dalyvauti kuriant geresnę ir modernesnę Lietuvą, kurioje patiems ir teks gyventi.
Aurelija Baniulaitienė
Marijampolės savivaldybė
Atnaujinta 2011-02-09
RSS srautas
×