Anne Skevik Grødem – apie skandinavišką šeimos politiką

2013-10-16

Antradienį vyko diskusija „Šeimos politika gerovės visuomenės modelyje“, kurioje Norvegijos darbo ir socialinių tyrimų instituto tyrimų vadovė, Oslo universiteto dėstytoja Anne Skevik Grødem pristatė Skandinavijos šalių šeimos politikos modelius, atskirų šalių praktiką ir jose taikomas šeimos politikos priemones. Mokslininkė supažindino su istoriškai susiklosčiusiomis šeimos politikos modelių priežastimis ir šiuo metu jiems kylančiais iššūkiais. Tyrėja pateikė informaciją, kokios priemonės lėmė aukštus Šiaurės šalių gimstamumo rodiklius Europos šalių kontekste, kaip užtikrinamas moterų dalyvavimas darbo rinkoje ir sukuriamos galimybės suderinti darbą ir šeimą, kaip keičiasi Skandinavijos šalių gyventojų požiūris į santuoką ir šeimos kūrimą. Nepamirštas ir tėvų vaidmuo šeimos gyvenime – A. Skevik Grødem pristatė duomenis, kurie rodo, jog tėvystės atostogos Šiaurės šalyse yra įprastas būdas derinti tėvų atsakomybes šeimoje.

Pranešėja akcentavo, jog pagrindinė Šiaurės valstybių šeimos politikos ašis yra vaikų gerovė. Jai užtikrinti taikomi įvairūs politikos įrankiai – tai plačiai prieinamos viešosios paslaugos šeimoms, išvystyta paslaugų šeimai infrastruktūra, finansinės priemonės ir kt. Tėvai turi pasirinkimo laisvę – vaiką nuo mažens vesti į darželį arba gauti pinigines išmokas, vaiką prižiūrint namuose. Skandinavijos šalyse skatinamas ir itin populiarus vaikų ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kadangi taip vaikai lavinami nuo pat mažens, o tėvams sudaromos galimybės greitai sugrįžti į darbo rinką.

Renginyje dalyvavo Valstybės pažangos tarybos nariai, Seimo nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. Šis renginys – antrasis trečiojo pažangos forumo „Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“ ciklo renginys. Forumo renginių metu siekiama pagilinti Lietuvos visuomenės žinias apie šiaurietišką gerovės visuomenės modelį, diskutuoti apie tai, ką Lietuva galėtų perimti kurdama savo šalies gerovę.

Dr. A. Skevik Grødem pristatymo skaidrės

Interviu su dr. A. Skevik Grodem

Straipsnis apie renginį ir fotogalerija

Pristatymo vaizdo įrašas.

RSS srautas
×