Penktasis Pažangos darbas - infografike

2015-06-04

Tęsiame 2014 m. Pažangos darbų rezultatų pristatymą.

Pristatome penktąjį pažangos darbą:

“Sukurti ir įgyvendinti tiesiogines ir netiesiogines motyvacines priemones, skatinančias visuomenės narius, ypač jaunimą, ir leidžiančias jiems įsitraukti į pilietišką veiklą:
- įsteigti Nacionalinį pilietinės visuomenės fondą, finansuojamą iš visuomenės jokiai paramai neskirtų 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, 
- sukurti bendrą nevyriausybinių organizacijų duomenų bazę, 
- atnaujinti pilietinio ugdymo programą, 
- skatinti pilietišką veiklą Lietuvos universitetuose, 
- didinti socialinės veiklos valandų skaičių."

Darbo rezultatai trumpai ir aiškiai - infografike: PD_Pilietiškos veiklos skatinimas.pdf

Metiniai pažangos darbai – vienas iš būdų, kuriuo įgyvendinamos strategijos "Lietuva 2030" nuostatos. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais, atsižvelgdama į esamą situaciją, išskiria esminius darbus, skirtus svarbiausioms Strategijos iniciatyvoms įgyvendinti. Šį darbų sąrašą Taryba teikia Vyriausybei, siūlydama juos įtraukti į kiekvienais metais tvirtinamus Vyriausybės ar (ir) ministrų prioritetus.

Žymės: pažangos darbai
RSS srautas
×