Pažangos rodikliai

Strategijos ”Lietuva 2030" vizijos ir prioritetų pasiekimo išraiška – jos įgyvendinimo pažangos rodikliai, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų. Atsižvelgiant į tai, kad šis laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatytos tarpinės rodiklių reikšmės – siekiami rezultatai iki 2020 metų. Infografiko kairėje matote naujausius duomenis apie Lietuvos poziciją ES, o dešinėje - 2020-ųjų siekiamybę. 

Kadangi visi strateginio planavimo dokumentai turės būti skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti, Strategijos įgyvendinimas bus stebimas ne tik tiesiogiai pagal rodiklių reikšmes, bet ir vertinant vidutinės bei trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų rezultatus ir jų įtaką sėkmingam Strategijos įgyvendinimui.

Pažangos ataskaita (PDF).

0
Aukštųjų mokyklų reitingai (patenka į geriausių pasaulio universitetų 500-ką) Akademinis pasaulio universitetų reitingas (ARWU), 2014
1
skaitymas 50,7 %
matematika 48 %
gamtos mokslai 56,3 %
Mokinių, atitinkančių bent 3 (iš 6) mokymosi pasiekimų lygį, dalis Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (PISA) OECD, 2012
50 % visoms sritims
6 %
Visuomenės dalis, mananti, kad vaizduotė yra viena iš svarbiausių savybių, kurią vaikas turi įgyti namuose Europos vertybių tyrimas, 2008
20 %
19 vieta ES
Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė (vyrai/moterys) Eurostat, 2012
15 vieta ES
23 vieta ES
Pajamų pasiskirstymo koeficientas (S80/S20) Eurostat, 2013
15 vieta ES
23 %
Visuomenės dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalies tapatybe Europos vertybių tyrimas, 2008
50 %
36 balo
Pilietinės galios indeksas Pilietinės visuomenės institutas, 2013
50 balų
46 %
Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis Kultūros ministerija
60 %
21 vieta ES
Mokymasis visą gyvenimą Eurostat, 2014
18 vieta ES
3 vieta ES
30-34 m. asmenų, baigusių aukštąjį ar jam prilygintą mokslą, skaičius Eurostat, 2013
8 vieta ES
RSS srautas
×