Pažangos rodikliai

Strategijos ”Lietuva 2030" vizijos ir prioritetų pasiekimo išraiška – jos įgyvendinimo pažangos rodikliai, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų. Atsižvelgiant į tai, kad šis laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatytos tarpinės rodiklių reikšmės – siekiami rezultatai iki 2020 metų. Infografiko kairėje matote naujausius duomenis apie Lietuvos poziciją ES, o dešinėje - 2020-ųjų siekiamybę. 

Kadangi visi strateginio planavimo dokumentai turės būti skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti, Strategijos įgyvendinimas bus stebimas ne tik tiesiogiai pagal rodiklių reikšmes, bet ir vertinant vidutinės bei trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų rezultatus ir jų įtaką sėkmingam Strategijos įgyvendinimui.

Pažangos ataskaita (PDF).

11 vieta ES
Universitetų ir verslo bendradarbiavimas Pasaulio ekonomikos forumas, 2013-2014
12 vieta ES
23 vieta ES
Verslo išlaidos MTEP (BPV procentais) Eurostat, 2012
15 vieta ES
10 vieta ES
Naujų įmonių proc. nuo bendro įmonių skaičiaus The World's Business School INSEAD, 2014
14 vieta ES
19 vieta ES
Integracijos į užsienio rinkas indeksas Eurostat, 2013
15 vieta ES
21 vieta ES
Bendras vidaus produktas (BPV) vienam gyventojui, perkamosios galios standartais Eurostat, 2013
15 vieta ES
6 vieta ES
Verslo aplinkos indeksas Doing business, 2014
5 vieta ES
24 vieta ES
Suminis inovatyvumo indeksas Inovacijų Sąjungos švieslentė, 2013
15 vieta ES
RSS srautas
×