Pažangos rodikliai

Strategijos ”Lietuva 2030" vizijos ir prioritetų pasiekimo išraiška – jos įgyvendinimo pažangos rodikliai, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų. Atsižvelgiant į tai, kad šis laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatytos tarpinės rodiklių reikšmės – siekiami rezultatai iki 2020 metų. Infografiko kairėje matote naujausius duomenis apie Lietuvos poziciją ES, o dešinėje - 2020-ųjų siekiamybę. 

Kadangi visi strateginio planavimo dokumentai turės būti skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti, Strategijos įgyvendinimas bus stebimas ne tik tiesiogiai pagal rodiklių reikšmes, bet ir vertinant vidutinės bei trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų rezultatus ir jų įtaką sėkmingam Strategijos įgyvendinimui.

Pažangos rodiklių įgyvendinimo apžvalga 2019.

Pažangos rodiklių įgyvendinimo apžvalga 2018.

Pažangos ataskaita 2009-2014 (PDF).

13 vieta ES
Universitetų ir verslo bendradarbiavimas Pasaulio ekonomikos forumas, 2019
12 vieta ES
24 vieta ES
Verslo išlaidos MTEP (BPV procentais) Eurostat, 2018
15 vieta ES
11 vieta ES
Naujų įmonių proc. nuo bendro įmonių skaičiaus The World's Bussiness School, 2016
14 vieta ES
23 vieta ES
Integracijos į užsienio rinkas indeksas Eurostat, 2018
15 vieta ES
18 vieta ES
Bendras vidaus produktas (BPV) vienam gyventojui, perkamosios galios standartais Eurostat, 2018
15 vieta ES
4 vieta ES
Verslo aplinkos indeksas Doing business, 2019
5 vieta ES
21 vieta ES
Suminis inovatyvumo indeksas Inovacijų Sąjungos švieslentė, 2018
15 vieta ES
RSS srautas
×