Pažangos rodikliai

Strategijos ”Lietuva 2030" vizijos ir prioritetų pasiekimo išraiška – jos įgyvendinimo pažangos rodikliai, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų. Atsižvelgiant į tai, kad šis laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatytos tarpinės rodiklių reikšmės – siekiami rezultatai iki 2020 metų. Infografiko kairėje matote naujausius duomenis apie Lietuvos poziciją ES, o dešinėje - 2020-ųjų siekiamybę. 

Kadangi visi strateginio planavimo dokumentai turės būti skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti, Strategijos įgyvendinimas bus stebimas ne tik tiesiogiai pagal rodiklių reikšmes, bet ir vertinant vidutinės bei trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų rezultatus ir jų įtaką sėkmingam Strategijos įgyvendinimui.

Pažangos rodiklių įgyvendinimo apžvalga 2019.

Pažangos rodiklių įgyvendinimo apžvalga 2018.

Pažangos ataskaita 2009-2014 (PDF).

16 vieta ES
Korupcijos suvokimo indeksas Transparency International, 2018
15 vieta ES
21 vieta ES
E. valdžios išvystymo indeksas Jungtinių Tautų e. valdžios tyrimas, 2018
13 vieta ES
15 vieta ES
Pasitikėjimas šalies institucijomis (pasitikinčių policija, valstybės tarnyba, parlamentu ir Vyriausybe vidurkis) Europos vertybių tyrimas, 2019
10 vieta ES
15 vieta ES
Aukšta reglamentavimo kokybė The World's Business School INSEAD, 2014
12 vieta ES
18 vieta ES
Valdymo efektyvumo indeksas The World's Bussiness School, 2017
15 vieta ES
RSS srautas
×