Pažangos rodikliai

Strategijos ”Lietuva 2030" vizijos ir prioritetų pasiekimo išraiška – jos įgyvendinimo pažangos rodikliai, kurie tiesiogiai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų. Atsižvelgiant į tai, kad šis laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatytos tarpinės rodiklių reikšmės – siekiami rezultatai iki 2020 metų. Infografiko kairėje matote naujausius duomenis apie Lietuvos poziciją ES, o dešinėje - 2020-ųjų siekiamybę. 

Kadangi visi strateginio planavimo dokumentai turės būti skirti ilgalaikiams tikslams pasiekti, Strategijos įgyvendinimas bus stebimas ne tik tiesiogiai pagal rodiklių reikšmes, bet ir vertinant vidutinės bei trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų rezultatus ir jų įtaką sėkmingam Strategijos įgyvendinimui.

Pažangos ataskaita (PDF).

25 vieta ES
Globalizacijos indeksas KOF Globalisation index, 2014
15 vieta ES
16 vieta ES
Pasaulio konkurencingumo indeksas Pasaulio ekonomikos forumas, 2014-2015
13 vieta ES
8 vieta ES
Darnios visuomenės indeksas Sustainable Society Foundation, 2012
10 vieta ES
20 vieta ES
Demokratijos indeksas Economist Intelligence Unit, 2013
15 vieta ES
21 vieta ES
Laimės indeksas Gallup World Poll tyrimas, 2013
15 vieta ES
RSS srautas
×